< terug naar overzicht

Steun voor kleine en middelgrote windmolens in voorbereiding

De Vlaamse regering kondigde aan om kleine en middelgrote windmolens te ondersteunen via investeringssteun in plaats van het huidige systeem met groenestroomcertificaten. De toekenning zal verlopen via een terugkerende biedprocedure. De eerste zou van start gaan dit najaar.   

Nieuw windplan

In het nieuwe windplan Windkracht 2020 wordt ingezet op kleine en middelgrote windmolens. Er worden enkele concrete stappen gezet om de plaatsing van deze windmolens te vergemakkelijken:

  • De omzendbrief rond kleine en middelgrote windturbines wordt afgeschaft.
  • De doorlooptijd van de vergunningsprocedure wordt korter en heel wat regels verdwijnen.
  • Er komt investeringssteun voor kleine en middelgrote windmolens met middelen uit het Energiefonds: zo'n 4,2 miljoen euro per jaar.

Vooral dit laatste zou landbouwers die geïnteresseerd zijn in een eigen windmolen kunnen overtuigen.

Investeringssteun

Minstens eenmaal per jaar zal er een oproep gelanceerd worden om projecten in te dienen. Hierbij wordt er telkens een steunplafond vastgelegd. Indieners moeten een concreet dossier en een objectieve inschatting van de energieopbrengst kunnen voorleggen. De best gerangschikte indieningen krijgen dan steun.

De steun zal een percentage bedragen van de investering in functie van het profiel van de aanvrager (kmo of groot bedrijf).

Meer details zijn nog niet bekend, maar er wordt gemikt op het najaar om een eerste oproep te lanceren.

 

Voor een goed begrip: kleine windmolens zijn windmolens met een ashoogte tot 15 meter. Middelgrote zijn windmolens vanaf 15 meter tot een vermogen van 300 kilowatt.

 

Meer info

Willem Boeve
Medewerker energie/ biomassa Inagro
willem.boeve@inagro.be

< terug naar overzicht