< terug naar overzicht

Tips bij het investeren in een biogasinstallatie

Het produceren van energie uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer te investeren, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in dit nieuwsbericht wat dieper in op de werking van een biogasinstallatie.  


Een biogasinstallatie valt eigenlijk te vergelijken met een grote melkkoe. Ook de installatie werkt met levende micro-organismen in de reactor, de eigenlijke “buik” van de installatie, net zoals het spijsverteringsstelsel van een koe. 

Algemeen schema

De meest typische biogasinstallatie onder de agrarische vergisters wordt steeds volgens hetzelfde concept opgebouwd (Figuur 1). Zowel vaste biomassa zoals groenteresten, als vloeibare biomassa zoals mest, worden via respectievelijk een doseerinrichting (1) of via een pompsysteem (2) in de reactor (3) gebracht. In deze reactor vindt vergisting plaats in een zuurstofvrije omgeving. Een mengsysteem (4) zorgt voor een optimaal contact tussen de biomassa en de micro-organismen. Het biogas dat geproduceerd wordt in de reactor wordt opgevangen onder een zeil (5) of in een externe gasopslag. Met het biogas wordt een warmtekrachtkoppeling (WKK, 6) aangedreven. Deze motor produceert uiteindelijk elektriciteit en warmte. Een deeltje hiervan wordt gebruikt om de biogasinstallatie te doen draaien en op temperatuur te houden. De rest is beschikbaar voor gebruik op het bedrijf. De vergiste biomassa wordt nu digestaat genoemd en wordt uitgepompt en opgeslagen in een externe opslag.

Biogasinstallatie, Inagro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vergistingsproces

Om het biogas en het digestaat te produceren, wordt biomassa in de reactor vergist door verschillende groepen micro-organismen. Dit gebeurt typisch in vier grote processtappen (Figuur 2). Elk van deze stappen is gelinkt aan elkaar en gebeurt door een gespecialiseerde groep micro-organismen. Hun ideale parameters (temperatuur, pH, …) verschillen van groep tot groep, waarbij de ene groep organismen al gevoeliger zijn voor variaties dan de andere.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levend systeem

Bij een levend systeem is dus de nodige opvolging belangrijk. Snel reageren wanneer er problemen zijn, is de boodschap. Anders komt men al snel in een negatieve spiraal van steeds verder dalende biogasproductie. Bijvoorbeeld, het stilvallen van de motor zal als gevolg hebben dat de temperatuur daalt en het zwavelgehalte stijgt in de reactor. Het gas wordt niet meer verbrand en het rendement blijft verder dalen. Als het probleem daarentegen snel gevonden en verholpen kan worden, zal het nooit zover komen.


Voordelen

Met de juiste aandacht volgen er ook een heleboel voordelen uit een biogasinstallatie. 1m³ biogas levert ongeveer 2 kWh elektriciteit en 3 kWh warmte. Per jaar kan een vergister ruwweg 34 000m³ biogas produceren. Aangezien de mest ook snel in de vergister wordt gebracht, zou er ook een reductie van broeikasgasemissies aan gekoppeld zijn. En het digestaat is achteraf nog steeds beschikbaar om op het land uit te voeren.


Meer info

Vragen of benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf?
Inagro rekent het graag samen met je na.

Anke De Dobbelaere via anke.dedobbelaere@inagro.be of 051 27 33 81.
Of Ines Verleden via ines.verleden@inagro.be of T: 051 27 33 84.


Het project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.

 

 

 

 

Het project Pocketboer wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.

 

 < terug naar overzicht