< terug naar overzicht

Vergisting van pluimveemest

Pluimveemest heeft een hoog stikstof- en fosforgehalte, maar ook een hoog organisch stofgehalte. Dit zorgt ervoor dat de mest niet geschikt is om meteen als meststof op het land te gebruiken. De firma Colsen heeft een duurzame mestverwerkingstechniek ontwikkeld voor pluimveemest.

Door het hoge fosforgehalte in pluimveemest wordt de wettelijk toegestane hoeveelheid snel bereikt. De verspreiding van mest op het land leidt ook tot ammoniakvorming. Het rendement in een vergister is zeer laag want door de samenstelling kan de mest niet goed afgebroken worden en kun je er onvoldoende methaan uit winnen.

Biologische mestverwerkingstechniek

Firma Colsen heeft een kosteneffectieve en duurzame methode ontwikkeld voor de behandeling van pluimveemest. Poul-AR® is een mestverwerkingstechniek waarbij alle stikstof op biologische wijze in ammoniak wordt omgezet. Tijdens dit proces, dat 24 uur duurt, wordt de mest vloeibaar. Uit de vloeibare mest wordt de ammoniak gestript en verwerkt tot ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat. De resterende stikstofarme mest wordt vergist. In een thermofiele vergisting wordt biogas geproduceerd, die kan gebruikt worden om elektriciteit en/of warmte op te wekken. Met deze warmte kan dan het digestaat weer gedroogd worden tot een korrelvormige organische fosfaatmeststof.

Recuperatie van energie en grondstoffen

Dit laat dus zien hoe je in één duurzaam proces mestmanagement kunt combineren met recuperatie van energie en grondstoffen. De rendabiliteit van deze vergister werd voorlopig enkel op grote schaal toegepast. Dit gaat over hoeveelheden van 40 tot 50 ton pluimveemest per dag. De toepasbaarheid op kleinere schaal werd nog niet berekend.

Meer info
Sofie Cardinaels
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Sofie.CARDINAELS@provincieantwerpen.be

< terug naar overzicht