< terug naar overzicht

Warmte-uitwisseling met een glastuinbouwbedrijf

Grotere glastuinbouwbedrijven kunnen dankzij WKK op een zeer efficiënte manier voorzien in hun warmtevraag. Door de aanleg van een lokaal warmtenet kunnen ook naburige bedrijven en gebouwen gebruik maken van deze warmte.


Efficiëntie van WKK

Met warmtekrachtkoppeling (WKK), wordt met een motor gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd. Dergelijke techniek is efficiënter, lees: minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot, dan bij gescheiden productie van een zelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte. WKK-toepassing binnen de glastuinbouwsector heeft als bijkomend voordeel dat de CO2 uit de rookgassen, na zuivering, nuttig kan worden ingezet als voedingsstof voor de planten in de serre.
 

WKK is vooral voordelig bij een grote warmtevraag.

Het gebruik van een WKK of andere duurzame warmteopwekking vraagt een aanzienlijke investering en kan daardoor niet op elk bedrijf toegepast worden. Bovendien wordt de toepassing ervan voordeliger naarmate de warmtevraag groter is.


Voordeel van warmte-uitwisseling

Door het installeren van een warmtenet kan een bedrijf met een relatief kleine warmtevraag gebruik maken van de efficiënter geproduceerde warmte van het bedrijf met een grote warmtevraag. Op die manier zal de dure installatie van het bedrijf met een grote warmtevraag bovendien meer warmte opwekken, waardoor de investering sneller terugverdiend kan worden. Een warmtenet biedt dus kansen voor alle partners in het verhaal.
In het project “serre als energiebron, kansen tot samenwerking” onderzocht het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool te Geel, in samenwerking met provincie Antwerpen, de mogelijkheden van warmte-uitwisseling tussen glastuinbouwbedrijven en naburige gebouwen met een zekere warmtebehoefte.


Warmte-uitwisseling iets voor mij?

Bij een warmte-uitwisseling zal de warmtekost sterk dalen voor alle partijen. Bepalend voor de haalbaarheid van een dergelijke installatie, is echter de investeringskost voor het warmtenet. De investering in een warmte-uitwisseling wordt vooral interessant wanneer de afstanden tussen bedrijven niet te groot is en wanneer de warmtebehoefte voldoende groot is, zowel in de winter als in de zomer. Maar ook wanneer jouw bedrijf op het punt staat nieuwe investeringen in de installatie te doen, is een kantelpunt om te kijken naar alternatieven.
Meer weten? Er werden enkele tools ontwikkeld die je kunnen helpen bij het bepalen van de haalbaarheid van een warmte-uitwisseling met jouw bedrijf. Meer info op: http://kce.thomasmore.be/warmte-uitwisseling.html
 

Waarom warmte uitwisselen met een glastuinbouwbedrijf?
  

Waarom wordt WKK toegepast in de glastuinbouw?

Meer informatie

Bert De Schutter, Herman Marien
Kenniscentrum Energie, Thomas More
bert.deschutter@thomasmore.be

< terug naar overzicht