< terug naar overzicht

Warmterecuperatie bij koelinstallaties

Dit is een update van een eerder artikel. 

 

Warmte-uitwisseling gedurende een jaar

In 2011 werd een warmtewisselaar geplaatst bij de koelinstallatie van een witloofbedrijf in Vlaams Brabant. Dit systeem gebruikt de restwarmte die vrijkomt bij het koelen van witloofwortels voor het opwarmen van water in een buffervat. Het opgewarmde water wordt vervolgens gebruikt voor de forcerie van het witloof en de verwarming van het kuislokaal.

Met behulp van sensoren (zie ook vorig artikel) werd gemeten hoeveel energie op die manier kan gerecupereerd worden. Extra doormetingen in 2017 wezen uit dat er op een jaar 47 189 kWh werd gerecupereerd. Het water, dat via het recuperatiesysteem werd opgewarmd, had een gemiddelde temperatuur van 40,73°C met een standaardafwijking van 5,82 °C.

Door dit systeem kon de landbouwer in 2017 € 2 655,36 aan stookoliekosten vermijden (gemiddelde stookolieprijs van € 0,562/l) (informazout, emis vito). Het is belangrijk op te merken dat het hier om een ideale situatie gaat waarin alle gerecupereerde warmte wordt gebruikt. In de praktijk is dit namelijk niet altijd het geval. Rekening houdend met de initiële investeringskost, de uitgewisselde warmte en de mazoutprijs, kon de installatie zichzelf in minder dan 2 jaar terugverdienen. Er zijn daarnaast ook een paar mogelijkheden om een extra financiële steun te verkrijgen (zoals VLIF), maar deze hebben we hier niet meegerekend.

In de periode tussen september en midden november wordt het meeste energie gerecupereerd. Dit komt doordat de witloofwortels dan ook worden ingekoeld waardoor de koelcellen het meeste energie verbruiken. Ook in het voorjaar wordt er veel warmte gerecupereerd. Dit is toe te schrijven aan een stijgende buitentemperatuur. Je kan dit ook zien aan de evolutie van de watertemperatuur (zie figuur 1).

Evolutie watertemperatuur
Figuur 1: Gemiddelde watertemperatuur + variatie per maand in 2017. De  temperatuur  van het opgewarmde water is het hoogst tijdens het inkoelen van de wortels (september-oktober). Opm.: we hebben geen gegevens in de zomer door een fout met de logger.

 

Ruimte voor verbetering

Hoewel de installatie ervoor zorgt dat de landbouwer heel wat kosten kan vermijden, is er ruimte voor verbetering. Zo wordt het recuperatiesysteem slechts beperkt gebruikt tijdens de zomermaanden omdat er dan minder warmte nodig is. Maar tijdens deze maanden kan er potentieel heel wat energie terug gewonnen worden. Het verwarmde water kan in de zomer bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor sanitaire doeleinden voor de seizoensarbeiders. Hierdoor verdient de installatie zich sneller terug.

De aansturing van het recuperatiesysteem gebeurt ook best via de computer. Naast het gebruiksgemak, verbetert een automatische aansturing van het recuperatiesysteem de efficiëntie van het systeem en kan er meer energie worden bespaard.


Conclusie

Uit metingen blijkt dat landbouwers met koelinstallaties heel wat kosten kunnen vermijden. In een ideale situatie kan de installatie zich binnen de 2 jaar terugverdienen, maar in de praktijk zal dit dus zeker minder zijn. Door het systeem intelligent te gebruiken zal je deze ideale situatie beter kunnen benaderen.


Meer informatie?
Neem contact op met Simon Verreckt of Jasper Somers.

< terug naar overzicht