< terug naar overzicht

Wat betekent de Turteltaks voor jouw bedrijf?

De media zetten de nieuwe energieheffing dik in de verf, maar wat zal jij moeten betalen? Wij zetten het een en ander voor jou op een rij.

Op 1 maart 2016 is de veelbesproken ‘Turteltaks’ in voege gegaan. De Vlaamse Regering voert de heffing in om een historische schuldenberg weg te werken. Die is het gevolg van de opkoop van groenestroomcertificaten (voor o.a. zonnepanelen). De media spraken veelal van een heffing van 100 euro per jaar per gezin. Maar welk bedrag zal jouw bedrijf moeten betalen? 

Wie betaalt welk bedrag?

De heffing is een jaarlijks bedrag op de elektriciteitsfactuur dat per afnamepunt (per elektriciteitsaansluiting) berekend wordt en waarbij het bedrag varieert naargelang het jaarverbruik. Het gaat in feite om een heffing per gebruiksschijf.

In onderstaande tabel worden de verbruikscategorieën voor bedrijven geschetst, in kWh en in MWh, met daarnaast telkens de totale heffing die ze op jaarbasis zullen moeten betalen. Daaruit kunnen we afleiden dat de heffing gebruikmaakt van degressieve verbruiksschijven.  Dat betekent dat grotere bedrijven relatief minder betalen per MWh extra elektriciteitsverbruik. Het totale bedrag loopt wel op.

Verbruikscategorie (kWh/jaar)

In MWh/jaar

Totale heffing (€/jaar)

Tot 5.000 kWh

5 MWh

100 €

5.000 – 10.000 kWh

5 – 10 MWh

130 €

10.000 – 20.000 kWh

10 – 20 MWh

290 €

20.000 – 50.000 kWh

20 – 50 MWh

770 €

50.000 – 100.000 kWh

50 – 100 MWh

1.300 €

100.000 – 500.000 kWh

100 – 500 MWh

1.850 €

> 500.000 kWh

> 500 MWh

2.600 à 120.000 €

 


De heffing wordt sinds 1 maart 2016 toegepast op aansluitingspunten op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. De bijdrage wordt opgenomen in de ”bijdrage energiefonds”, die al bestaat en wordt doorgerekend aan consumenten en bedrijven. Op die bijdrage is geen BTW van toepassing.

Ik heb twee elektriciteitstellers. Wat nu?

“Moet ik de Turteltaks twee keer betalen, omdat ik twee aparte elektriciteitstellers heb?”
Zoals eerder geschetst, is de Turteltaks een heffing die per afnamepunt wordt aangerekend. Een afnamepunt is niet hetzelfde als een elektriciteitsteller. Je kan twee tellers hebben en toch slechts één afnamepunt. Elk afnamepunt komt overeen met één EAN-nummer. Staat op elke teller hetzelfde EAN-nummer, dan is er slechts één afnamepunt. 

Samengevat: wie twee verschillende EAN-nummers heeft, heeft twee afnamepunten en zal de heffing twee keer moeten betalen.

Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse belastingdienst

< terug naar overzicht