< terug naar overzicht

Wat is kleinschalige vergisting en kan het iets betekenen voor mijn bedrijf?

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwbedrijven bedrijfseigen biomassastromen kunnen vergisten. Het vergistingsproces vindt plaats in een groot reactorvat in afwezigheid van zuurstof. Bij het vergisten wordt organisch materiaal (bijvoorbeeld mest) omgezet tot biogas. Een motor verbrandt het biogas (hoofdzakelijk methaan) en drijft een generator aan in een warmte-krachtkoppelingsinstallatie of WKK, waar hernieuwbare energie in de vorm van elektriciteit en warmte geproduceerd wordt. De vergiste biomassa (digestaat) kan de landbouwer op het land gebruiken als meststof.


In 2010 vond kleinschalige vergisting ingang in de melkveesector. Er wordt verwacht dat de techniek de komende jaren nog sterk zal uitbreiden, omdat het beschouwd wordt als een belangrijke klimaatmaatregel om broeikasgasemissies te verminderen. Uit de vele vragen van land- en tuinbouwers blijkt dat de toepassing van kleinschalige vergisting niet steeds evident is. Daarom biedt deze brochure concrete antwoorden op diverse vragen en illustreren we dit via enkele praktijkvoorbeelden. 


De brochure bestaat uit verschillende modules die elk een ander aspect van deze technologie toelichten. Je vindt ze hieronder online terug:

 

Wens je een (gratis) gedrukt exemplaar? Bestel dit dan hier

 

Deze brochure werd opgemaakt in het kader van het VLAIO LA-traject Pocket Power (2016-2020) en het Horizon 2020-project Nutri2Cycle (2018-2023).


< terug naar overzicht