< terug naar overzicht

Werken pocketvergister Inagro gaan van start

° 2007


De opstart van onze kleinschalige biogasinstallatie dateert ondertussen al van 2007. Met het doel om de sector te kunnen informeren omtrent pocketvergisting en de techniek ook te kunnen demonstreren, werd indertijd met steun van het Interreg IIIB-project "North Sea Bio Energy" een installatie geplaatst in eigen regie met een elektrisch vermogen van 31 kW.

Door de opslagtanks, de doseervijzel en intern roerwerk waren we in staat om zowel mest als andere plantaardige reststromen te vergisten. De reactor werd met 200 m³ hier voldoende groot voor gedimensioneerd. Door middel van volcontinue sturing en voldoende sensoren waren we ook in staat om de belangrijkste parameters (niveau, gewicht, temperatuur en biogas) op te volgen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 - 2021


Gedurende veertien jaar produceerde deze pocketvergister door middel van een warmte-krachtkoppeling (WKK) energie in de vorm van elektriciteit en warmte. Jaarlijks werd er gemiddeld 62.500 m³ biogas geproduceerd. Met een 6000-tal draaiuren per jaar van de WKK werd daar bruto 125 MWh elektriciteit en zo'n 185 MWh warmte uitgehaald.

Van deze elektriciteit werd allereerst een 10-12% gebruikt voor de pumping en piping, het roerwerk en de reactor zelf. Netto was er jaarlijks nog een 115 MWh elektriciteit beschikbaar die zo goed als volledig werd gebruikt op het biologisch proefbedrijf en de afdelingen aquacultuur en insecten. Daarnaast werd nagenoeg alle beschikbare warmte aangewend voor het verwarmen van onze serres en de aquacultuur- en insectenafdeling. Elektriciteit die niet werd gebruikt, werd sinds begin 2021 ook aangeboden via Bolt, waarmee 25 huishoudens van groene stroom konden worden voorzien.

Het digestaat kon gebruikt worden op percelen van Inagro of moest nog worden verwerkt bij de mestverwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022


Halverwege 2021 waren we door een opeenstapeling van technische pannes genoodzaakt de installatie na ong. 84.000 draaiuren van de WKK stil te leggen. Aangezien er sinds opstart van de pocketvergister veel evolutie werd doorgemaakt op vlak van kleinschalige vergisting en er heel wat advies- en onderzoeksvragen in die periode onze richting uit kwamen, namen we dit als opportuniteit om onze vergister grondig te renoveren met meer zicht op de toekomst. Zo zal het toekomstige pomphuis ons extra mogelijkheden bieden om op flexibele wijze voor- en nageschakelde technieken te implementeren en eenvoudig uitgebreide staalnames mogelijk te maken.

Voor deze grondige renovatie werd aldus een bestek gepubliceerd, waarop o.a. Green Service Europe intekende. Begin juni 2022 kregen zij het project definitief toegekend en gingen ze meteen aan de slag. Het is de bedoeling om begin 2023 de volledig gerenoveerde installatie te kunnen opstarten.

Wij kijken er alvast naar uit om de sector en het onderzoek van dienst te staan met onze vernieuwde installatie en terug hernieuwbare energie te kunnen produceren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk hier de website van Green Service Europe.

 

Interesse in pocketvergisting?

 

Lees er hier alles over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r Tim Bockstael, Greet Ghekiere, Mia Demeulemeester en Jan Leenknegt van Inagro poseren met Kristof Vansevenant en Pieter Vanoverschelde van Green Service Europe voor de te renoveren biogasinstallatie.

 

 

Tim Bockstael

Inagro 

tim.bockstael@inagro.be

< terug naar overzicht