Publicaties

Thomas More test installatie voor ontkoppelen CO2-dosering en warmtevraag

CO2-bemesting via rookgassen is al jaren een gangbare praktijk in de glastuinbouw. De dosering van CO2 is momenteel vaak onlosmakelijk verbonden met de energievraag van de serre. CO2-opslag biedt een oplossing voor dit probleem. Hierdoor kan CO2 gedoseerd worden wanneer de verwarming niet in werking is. De CO2-concentratie in rookgassen is echter dusdanig laag (6-10%) dat opslag zonder opzuivering niet (kosten)efficiënt is. Zowel de onderzoekswereld als de industrie biedt tal van technieken om CO2 op te zuiveren. Medio 2023 zal Thomas More over een captatie- en opzuiveringssysteem beschikken met het oog op implementatie in de glastuinbouw.

Energierapportering voor glastuinbouwbedrijven

Vanaf dit jaar zijn ondernemingen met een hoog energieverbruik (vanaf 0,02 PJ) verplicht om een energierapport op te maken. En dat geldt ook voor glastuinbouwbedrijven. Lees hier hoe je jouw energiebalans opmaakt. 

Sjabloon voor opmaak energiebalans beschikbaar!

Glastuinbouwbedrijven met een finaal energiegebruik tussen 0,02 en 0,05 PJ zijn verplicht van een energiebalans in te dienen. Hierbij moet je een overzicht geven van het energiegebruik en een no regret-maatregelenlijst aftoetsen. Om tuinders te ondersteunen bij het opmaken van deze energiebalans werd een makkelijk te gebruiken sjabloon ontwikkeld. 

Kostprijs dynamisch belichten in azalea

Siertelers zoeken volop naar een antwoord op de gestegen energieprijzen. Eén mogelijkheid is Dynagrow, een programma dat de belichting kan aansturen op het moment dat de energieprijzen het goedkoopst zijn. Dit programma werd afgelopen winter getest in de forcerie van azalea.

Grote belangstelling voor infodag over energie op melkveebedrijf

Op 22 november 2022 vond de studienamiddag over energiekosten op een melkveebedrijf in Lokeren plaats. Dit initiatief van Enerpedia kon op veel interesse rekenen. Ben en Thijs Vermeulen melken in Daknam 150 koeien, zonder netaansluiting. Een voor hen rendabele investering, al is de rekenoefening voor elk bedrijf anders.

Kan ik gras vergisten?

Gras is ruim voorradig en heeft een goed biogaspotentieel. Om vergisting technisch haalbaar en rendabel te maken, zijn er echter nog een aantal uitdagingen die moeten worden aangepakt. Een goede organisatie van de grasketen is hierin cruciaal.

6:1 rood/verrood-verhouding heeft een positieve werking op komkommer

Tot vorig jaar leek de omslag naar een belichte winterteelt in komkommer helemaal door te breken. Maar helaas hebben de sterk stijgende elektriciteits- en gasprijzen een rem gezet op de uitbreiding en het gebruik van belichting. Belichten met SON-T bleek al snel niet meer rendabel te zijn, maar ook belichten met led - waar toch 37% verlaging in energieverbruik gerealiseerd wordt - bleek niet voordelig. Glastuinbouwtelers die wél nog belichten, kiezen resoluut voor led.  Het voormalige GLITCH-project zette sterk in op onderzoek naar energie-efficiënte belichtingssystemen. Daaruit bleek dat verrood potentieel biedt om zowel de productie als de lichtefficiëntie te verhogen. In het huidig LA-traject Led FR proberen we het effect van verrood op zowel interne als externe plantprocessen beter te begrijpen.   

Studiedag energie glastuinbouw op 7 februari 2023

Op dinsdag 7 februari 2023 organiseren het Departement Landbouw en Visserij, het Expertisecentrum Energie van Thomas More, het Proefcentrum Hoogstraten, het Proefstation voor de Groenteteelt, het Provinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt, Inagro en Boerenbond een Studiedag energie voor de glastuinbouw. 

Energietransitie in de glastuinbouw

Ook van de glastuinbouwsector worden er serieuze inspanningen gevraagd op het vlak van energieverbruik. Aan de hand van de 'Trias Energetica', een driestappenstrategie om een ontwerp energiezuinig te maken, wordt een kort overzicht gegeven van de vandaag gekende technieken die in aanmerking komen om de energievraag van de serre in de toekomst duurzaam in te vullen. 

Besparingstips voor verwarming

In tijden van energiecrisis is het meer dan ooit noodzakelijk om te besparen op je verwarming, maar hoe pak je dit nu concreet aan? Door te isoleren, slimmer te verwarmen en je installatie goed te onderhouden. Lees hier al onze tips.

Brief toegangsvermogen Fluvius

De voorbije weken stuurde Fluvius een brief rond aan klanten met een middenspanningscabine. In deze brief wordt gevraagd om je benodigde toegangsvermogen voor 2023 door te geven. Maar waarvoor dient deze parameter en hoe bepaal je de correcte waarde?

Praktische informatie rond diverse energiefacetten

Op 23 juni 2022 vond de Studiedag' Glassierteelt rond Energie' plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen. Deze studiedag werd georganiseerd in samenwerking met het Departement Landbouw & Visserij. De huidige energieproblematiek is momenteel een allesoverheersend thema voor onze glassierteeltbedrijven. Om siertelers bij te staan, hebben specialisten tijdens deze studiedag informatie gegeven over mogelijke strategieën inzake energie en bestaande alternatieve technieken. Op zoek naar een contactpersoon of presentatie van deze studiedag? Raadpleeg ons overzicht. 

Terugblik demodag pocketvergisting

In tijden van energiecrisis is pocketvergisting duidelijk een erg waardevolle techniek. De provincie Limburg en Boerenbond werken daarom samen in het project "Nieuwe energie voor de landbouw van morgen", dat landbouwers op de hoogte brengt van verschillende innovatieve technieken om duurzaam te verwarmen. Op 18 augustus 2022 organiseerden we een demodag pocketvergisting bij een melkveehouder. De dag van ons bezoek was zowel de stal als de vergister nog in volle opbouw met de bedoeling om drie weken later operationeel te zijn. Dat gaf ons samen met een vijftigtal aanwezigen een unieke blik op hoe zo’n installatie nu exact opgebouwd wordt.

Werken pocketvergister Inagro gaan van start

In 2007 werd de kleinschalige biogasinstallatie (of kortweg, pocketvergister) van Inagro in gebruik genomen. Veertien jaar lang produceerde de installatie elektriciteit en warmte voor gebruik op de site. In 2021 raakten enkele onderdelen aan het einde van hun Latijn en werd een bestek gepubliceerd voor de renovatie van de installatie. In juni 2022 werden deze werken gegund aan Green Service Europe, die nu staat te popelen om de renovatie aan te pakken.

Hogere licht-efficiëntie maar lagere energie-efficiëntie voor tomaat bij verrood

Als we vandaag spreken over belichting, hebben we het over een heel ander verhaal dan twee jaar geleden. Veel tomatentelers zien zich door de hoge energieprijzen genoodzaakt om niet te belichten dit jaar. Degene die nog wel belichten, doen dit niet meer met SON-T maar kiezen voor leds om sterk te besparen. Het geoptimaliseerde rood-wit-blauw-spectrum van deze leds kleurde veel kassen roze afgelopen winter. Toch ligt er nog heel wat potentieel in het toevoegen van verrood licht. Een potentieel dat we onderzoeken in het LA-traject Led FR.

Verrood op één derde van de teelt zorgt voor meerwaarde

De glastuinbouw staat momenteel onder hoge druk omwille van de sterk stijgende elektriciteits- en gasprijzen. Daarom is het van groot belang dat er gekeken wordt naar mogelijke energiebesparingen in deze sector. Een belangrijke verbruiker van elektriciteit binnen een glastuinbouwbedrijf is de belichting in de winter. De omschakeling van SON-T naar led is daarbij een belangrijke trend. Bij sla op hydrocultuur zien we een duidelijke trend waarbij bestaande bedrijven overschakelen naar led en nieuwe bedrijven bij opstart led lampen laten installeren.

Biedt realtime monitoring en sturing van energieverbruik een kans om factuur te drukken

De oorlog in Oekraïne jaagt energieprijzen van landbouwers de hoogte in. Zeker landbouwbedrijven met een hoog verbruik zien marges wegsmelten. Nochtans investeerden heel wat landbouwers reeds in energiebesparing en eigen productie. Een nieuw project bij witlooftelers moet nagaan of vraag en aanbod beter op elkaar kan afgestemd worden. Zo kunnen landbouwers hopelijk de kosten verder drukken.

Tips om energie te besparen op jouw varkensbedrijf

Afgelopen donderdagavond organiseerde Inagro een studieclub varkens voor de Young Farmers. Dit is een groepje jonge varkenshouders die op geregelde tijdstippen samen komt om sectorgerichte thema’s te bespreken en kennis uit te wisselen met elkaar. Deze keer kwam het actuele thema energie aan bod. Pieter Vercruysse, onderzoeker energie en circulaire economie (Inagro) gaf een uiteenzetting over hoe er energie kan bespaard worden op het landbouwbedrijf en/of hoe er zelf energie kan opgewekt worden.

Wil je weten hoe je energie kan besparen op jouw bedrijf en wat de mogelijkheden zijn voor eigen energieproductie op een varkensbedrijf?

Correct onderhoud van een koelinstallatie bespaart energie

Met de historisch warme buitentemperaturen is een optimale werking van de koelgroepen van essentieel belang.

Enerzijds draagt een correct werkende koelgroep bij tot het optimaal inkoelen en bewaren van producten, anderzijds zorgt een goed onderhouden groep ook voor een lagere energiekost. 

Bespaar koelenergie door het gebruik van flappen

Inefficiënte luchtstroming in de koelcel leidt tot tragere koeling en dus meer energieverbruik.  Door eenvoudige en goedkope aanpassingen kan je de luchtstroming optimaliseren.  Door het hangen van flappen aan de verdamper bijvoorbeeld. Hierdoor versnelt de koeling en daalt je energieverbruik: tot meer dan 25%!

Agrivoltaics: ontwerp van proefopstellingen in Vlaanderen

Vlaanderen wil de energieproductie de volgende jaren verder verduurzamen. Grote zonneparken zouden hiertoe kunnen bijdragen, maar we willen onze vruchtbare landbouwgrond hiervoor natuurlijk liever niet gebruiken. Om het grote potentieel van de landbouw om bij te dragen tot de energietransitie ten volle te kunnen benutten, wordt daarom onderzoek gedaan naar agrivoltaics. Agrivoltaics is het slim combineren van energie- en voedselproductie op eenzelfde site. De voorbije twee jaar heeft de KU Leuven in partnerschap met Boerenbond een aantal proefopstellingen gebouwd.

Wat is kleinschalige vergisting en kan het iets betekenen voor mijn bedrijf?

Kleinschalige vergisting wordt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Om de sector optimaal te informeren over wat kleinschalige vergisting precies is, en voor wie de investering rendabel blijkt, publiceerde Inagro in 2020 in samenwerking met Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een modulaire brochure.

Terugblik lichtsymposium: 'LED there be light'

Het lichtsymposium 'LED there be light' bracht telers, onderzoekers en leveranciers uit de glastuinbouwsector samen om meer te leren over het wetenschappelijk belichtingsonderzoek en over praktijkervaringen van voorlichters en andere telers. Deze studiedag over belichting met full-led werd georganiseerd in het kader van het project LED FR door het Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Inagro en KU Leuven en vond plaats op 15 maart in Heverlee.

AI helpt de klimaatsturing in serres te optimaliseren

Het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) raakt steeds beter ingeburgerd in allerlei takken van de samenleving. Van de algoritmen die door Siri gebruikt worden om stemcommando’s te herkennen tot het gebruik ervan in zelfrijdende wagens: de mogelijke toepassingen zijn eindeloos. Ook de ondersteuning van tuinders bij hun klimaatsturing is zo'n mogelijke toepassing.

Goed licht stopt niet bij de grens - Boek: ‘Licht vernieuwen naar led. Wat moet je weten?’

Na de gloeilamp worden er ook andere lichtbronnen verboden in Europa vanwege hun te lage energie-efficiëntie, te grote milieu-impact en omdat de lamptechnologie verouderd is. Hoe zorg je ervoor dat er toch nog licht uit je armaturen komt? Renoveren, oftewel retrofit, lijkt dé oplossing. De logica is simpel: waarom weggooien als de meeste onderdelen nog prima zijn? Om milieubewuste vernieuwers te helpen bij de keuzes op het gebied van retrofitten, verscheen op 1 maart 2021 het boek ‘Licht vernieuwen naar led. Wat moet je weten?’ Het is de eerste gezamenlijke publicatie van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV) en Groen Licht Vlaanderen (GLV).

Slim sturen en batterijopslag om de zelfconsumptie op je bedrijf te verhogen

Veel landbouwbedrijven hebben zonnepanelen of een windturbine voor de eigen productie van elektriciteit. Zon en wind zijn echter veranderlijk en moeilijk te voorspellen. Slim sturen van het verbruik en energieopslag zijn mogelijke manieren om de ‘match’ tussen de elektriciteitsvraag op het bedrijf en het veranderlijke aanbod te verbeteren. Landbouwbedrijven kunnen zo hun zelfgeproduceerde elektriciteit meer inzetten op het eigen bedrijf in plaats van deze aan een eerder beperkte prijs te verkopen.

Frequentiegestuurde ventilatie in de varkens-, melkvee- en pluimveehouderij

Een goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid en de prestaties van de dieren, maar de sturing ervan zorgt voor een hoog energieverbruik. Hoewel er verschillende ventilatietypes bestaan, zoomen we in dit artikel in op de frequentiegestuurde ventilatie. De techniek is duurder dan de klassieke ventilatiesystemen, maar zorgt wel voor een significante energiebesparing. Om dit te illustreren voerden we een theoretische retrofit uit van triac-gestuurde ventilatie naar frequentiegestuurde ventilatie in enkele typebedrijven uit de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij. We lichten de resultaten graag toe in dit artikel. 

Energiezuinig belichten in de glastuinbouw met led: een rendabele keuze

Of belichting nu gebruikt wordt voor opbrengstverhoging, seizoensverlenging of puur vanuit kwaliteitsoogpunt, het blijft een productiekost waar meestal een stevig prijskaartje aan hangt . Om deze energiekost te beperken en te verduurzamen, kan het gebruik van energiezuinige ledlampen in plaats van klassieke hogedruknatriumlampen een rendabele optie zijn voor veel bedrijven. We maakten een korte rendementsberekening voor enkele typebedrijven.

Ledlampen in de varkens-, melkvee- en pluimveehouderij

Het vervangen van TL-D- en/of HPI-lampen door energiezuinige ledlampen kan een positieve invloed hebben op de energiefactuur en broeikasgasemissies. Om dit concreet te schetsen, worden er voor enkele typebedrijven uit de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij theoretische retrofits met ledlampen uitgevoerd. De resultaten van onze berekeningen geven we kort weer in dit artikel.

Wanneer kan een eigen windturbine op je bedrijf rendabel zijn? Analyse van enkele typebedrijven

Land- en tuinbouwbedrijven hebben een groot potentieel om zelf op een duurzame manier energie te produceren. Omdat windenergie – meer dan zonne-energie – verspreid over de seizoenen en doorheen de dag kan voorkomen, is er veel interesse voor een eigen windturbine op het landbouwbedrijf. Windenergie is in principe toepasbaar in alle landbouwbedrijven met een voldoende grote energievraag en in gebieden met een hoge gemiddelde windsnelheid. In dit artikel maken we een analyse van de rendabiliteit van kleine en middelgrote windturbines, bedoeld voor de eigen energievoorziening van het landbouwbedrijf, toegepast op enkele typebedrijven.

Het potentieel van pocketvergisting in de melkvee- en varkenshouderij

Het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 vermeldt kleinschalige vergisting of pocketvergisting als een waardevolle technologie om emissies uit mestopslag te verminderen én tegelijk groene warmte en elektriciteit te produceren. Binnen Enerpedia werd aan de hand van typebedrijven uit de melkveesector en varkenshouderij de haalbaarheid van pocketvergisting ingeschat. In dit artikel geven we je graag beknopt onze bevindingen weer.

DCA-bewaring voor hardfruit: een duurzame investering die zich terugverdient

DCA-bewaring (dynamisch gecontroleerde atmosfeer) is een verfijning van de huidige bestaande ULO-bewaartechniek (ultra low oxygen) voor appel en peer waarbij men de zuurstofconcentratie tot een bijna kritische grens doet dalen. Om een eerste inzicht in de gevolgen hiervan te verkrijgen, werden vergelijkende studies uitgevoerd voor verschillende typevoorbeelden van bedrijven. 

Kies de juiste verwarmingstechnologie voor jouw bedrijf

Alternatieve verwarmingstechnologieën verbruiken vaak minder energie dan een (aardgas)ketel én kunnen de CO2-uitstoot ook nog eens sterk verlagen. Doordat de investering in deze technologieën meestal duurder is, moet deze goed overwogen worden. In dit artikel vind je een analyse van verschillende verwarmingstechnieken, toegepast op enkele typebedrijven.

Een nieuw kennisplatform voor vorstbescherming in de fruitteelt

Op 11 februari werd hét online platform gelanceerd dat alle kennis op gebied van vorstbestrijding in de fruitteelt bundelt.

Ethyleen of NOx in de serre? Schep tijdig een luchtje!

Door CO2 afkomstig uit rookgassen in de serre te brengen, vergroot het risico dat de schadedrempels voor NOx en ethyleen worden overschreden. De effecten hiervan zijn niet steeds duidelijk zichtbaar en dikwijls sluimerend aanwezig. Om groeiremming te vermijden, is het belangrijk om bewust te streven naar CO2 van optimale kwaliteit en eventueel tijdig te luchten. Binnen het GLITCH-project werd een uitgebreide monitoringscampagne opgezet om de luchtkwaliteit op verschillende bedrijven in kaart te brengen. Zo krijgt men inzicht in de verschillende concentraties die in de praktijk in een serre voorkomen en in de factoren die deze waarden beïnvloeden.

Agrivoltaics: tegelijk peren én stroom oogsten

Landbouwbedrijven zijn zich al lang bewust van het potentieel om positief te kunnen bijdragen aan de energietransitie. Zelf duurzame energie produceren via zon en wind kan bovendien de energiekosten van het bedrijf drukken en voor extra inkomsten zorgen. Agrivoltaics voegt daar een nieuwe mogelijkheid aan toe, waarbij we op de velden niet alleen gewassen telen, maar ook nog eens energie kunnen oogsten én onze gewassen beter kunnen beschermen tegen vorst of zonnebrand. 

Meer kilo's met minder energie dankzij full-led met verrood

Door SON-T lampen te vervangen door led-belichting kan de energie-efficiëntie van de belichte tomatenteelt worden verhoogd. In de praktijk zien we twee soorten belichtingssystemen met led: hybride belichting waarbij led wordt gecombineerd met SON-T en full led. Het proefstation voor de Groenteteelt vergeleek beide systemen met standaard SON-T in een teelt van tomaat.

DynaGrow: het digitale belichtingshulpje

De introductie van bijbelichting in serres was een echt kantelpunt, maar kunnen we hiermee ook slim sturen en meer uit minder halen? De resultaten van een belichtingsproef in hydrosla met DynaGrow, een intelligente sturingstool waarmee we de energie-efficiëntie van een belichte teelt trachten te verhogen, waren alvast veelbelovend. Afgelopen belichtingsseizoen konden we hiermee op het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Oost-Vlaanderen goedkoper belichten terwijl we een minstens even goed teeltresultaat behaalden als op de klassieke manier.

Dubbele energiewinst met verrood licht in komkommer

Het areaal belichte komkommerteelt breidt in België en Nederland verder uit. Vaak nog onder SON-T, maar steeds meer in combinatie met led. Dit levert een belangrijke energiebesparing op omwille van het lagere elektriciteitsverbruik van led lampen. De volgende stap is een transformatie naar full led-belichtingssystemen. Om dat te bewerkstelligen is een uitbreiding van het lichtspectrum met verrood noodzakelijk. Belangrijk daarbij is om teelttechniek en klimaat af te stemmen op die transformatie. Zo kan op korte termijn via een succesvolle overgang naar led een sterke reductie van de energieconsumptie worden bekomen.

Einde van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe investeringssteun voor middelgrote PV-installaties (40 kW – 2000 kW) voorgesteld ter vervanging van de groenestroomcertificaten (GSC) vanaf 2021. Analoog aan de subsidie voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) zal de steun via een call-systeem gebeuren. 

Nieuwe premie voor kleinschalige zonnepaneelinstallaties

Fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA kunnen niet langer gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller indien ze in dienst genomen worden na 1 januari 2021. Omdat deze maatregel de rendabiliteit van deze installaties bij kleine verbruikers negatief beïnvloedt, heeft de Vlaamse Regering een nieuwe investeringspremie in het leven geroepen om de investering in een kleine installatie terug te verdienen in 10 jaar.

Warmterecuperatie bij koelinstallaties

Bij het koelen van landbouwproducten, zoals witloofwortels, komt heel wat restwarmte vrij die op veel bedrijven nog verloren gaat. Het hergebruiken van deze restwarmte kan een significante besparing betekenen op de energiefactuur van landbouwers met koelcellen. Om te berekenen hoeveel een warmterecuperatie op een jaar voor de landbouwer kan opbrengen, monitorden we de prestaties van een dergelijk systeem. 

Thermische isolatie van een belichtings- en isolatiescherm

Energiedoeken worden al langer in verschillende teelten gebruikt om de warmte in de serre te houden. Het Proefstation voor de Groenteteelt en Thomas More evalueerden de meerwaarde van een bijkomend belichtingsdoek op energiebesparing en de manier van telen in een hydroteelt van sla. 

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 2)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden. In dit artikel bekijken we het brandstofverbruik bij het het frezen van groenbedekkers en bij het zaaien van triticale na verschillende voorafgaande bodembewerkingen.

Vlokkere kropsla met meer verrood licht

Hydrocultuur van sla is een heel intensieve en efficiënte manier van sla kweken. Om deze efficiëntie in de winter te behouden, wordt hydrocultuur sla standaard belicht. Hiervoor gebruikt men traditioneel hogedruk natriumlampen. Deze verbruiken echter meer energie dan led lampen. Aangezien verrood licht voor strekking zorgt, werd op het Proefstation voor de Groententeelt een proef opgezet waarbij kropsla en Lolla Rossa geteeld werden met 1,5% tot 10% toegevoegd verrood licht. Lees hier de resultaten van deze proef.

Brandstofverbruik bij een aantal veldbewerkingen (deel 1)

Op Hooibeekhoeve, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen, worden sinds vele jaren praktijkproeven rond voedergewassen aangelegd. Sinds enkele jaren beschikt Hooibeekhoeve over een trekker (New Holland T6.175 AC) waarbij o.a. het brandstofverbruik kan uitgelezen worden. In dit artikel gaan we dieper in op het brandstofverbruik bij zaaibedbereidingen bij maïsteelt voor respectievelijk niet-kerende en kerende grondbewerkingen.

Overheid controleert niet-aangemelde zonnepanelen

De Vlaamse overheid spoort stelselmatig zonnepanelen op die niet zijn aangemeld. Voorkom een boete en meld je zonnepanelen aan bij je netbeheerder.

Boer en buurt werken samen in energiecoöperatie

Zonnepanelen. Daarin zag Wim Kenis wel heil om zijn energiefactuur naar beneden te krijgen. Maar dat bleek niet de beste oplossing. Coöperatie Zonnewind leverde hem alternatieven. Anderhalf jaar en enkele grote investeringen later, verbruikt hij 18.000 kWh op jaarbasis minder. Dat is gelijk aan het energieverbruik van vijf gezinnen.

Fruitteelt onder druk door vroege ontwikkeling van de bloesems en nachtvorst

Op een moment dat de bloesems van de fruitbomen al vroeg in volle ontwikkeling zijn en zij dus extra gevoelig zijn voor temperatuurschommelingen, krijgt de Vlaamse fruitsector ook dit jaar weer te maken met nachtvorst.

Efficiënt gebruik van laagwaardige warmte in de serre

Hoe kan laagwaardige warmte optimaal ingezet worden in een serre? Dat is een vraag waarop het GLITCH-project (Interreg Vlaanderen-Nederland) een antwoord wil vinden. Verschillende soorten afgiftesystemen voor laagwaardige warmte werden onderzocht.

Dien nu je windmolenproject in om steun te ontvangen!

Tot en met 26 mei loopt een oproep voor windmolenprojecten van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Wil je financiële steun ontvangen voor een windmolen op jouw bedrijf? Wacht dan niet langer en dien jouw dossier in! In dit nieuwsbericht vertellen we je waar je zoals rekening mee moet houden.

Geslaagde studiedag 'Meer met Licht' in de glastuinbouw

De Vlaamse proefstations en kenniscentra zetten volop in op onderzoek naar assimilatiebelichting in de glastuinbouwsector. De actuele resultaten van dit onderzoek, werden eind 2019 voorgesteld aan 140 geïnteresseerden. De projecten LA-traject Lightman, het Interreg (Vlaanderen-Nederland)-project GLITCH, en Enerpedia werden voorgesteld.

Probleemloos naar 287 µmol/m².s met hybride-belichting in tomaat

Dat een tomatenplant wel wat licht kan hebben en dit op een efficiënte manier kan blijven omzetten in productie, bleek al uit vroeger onderzoek. Vorige winter werd het lichtniveau verhoogd naar 287 µmol/m².s met een combinatie van SON-T en leds. Hierdoor nam de productie toe met 40%, aan een efficiëntie van 1,1% productie per procent extra licht. Het energieverbruik per kg tomaat was tijdens de winter lager dan in het referentie belichtingssysteem met alleen SON-T, maar eindigde half juni toch 12% hoger.

De grens voor het plaatsen van een netontkoppelkast wordt opgetrokken van 10 kVA naar 30 kVA

Sinds 1 november 2019 is er een nieuwe technisch voorschrift in werking rond het plaatsen van een netontkoppelingsbeveiliging. Deze is nu enkel van toepassing op elektrische installaties met een vermogen groter dan 30 kVA.

Hoeveel stroom verlies je bij overdimensionering van zonnepanelen ten opzichte van de omvormer?

Een belangrijk aandachtspunt bij het vergelijken van offertes voor de aankoop van een PV-installatie is de dimensionering van de zonnepanelen ten opzichte van de omvormer. In de meeste gevallen wordt er gekozen om een hoger vermogen aan zonnepanelen te leggen dan de omvormer kan verwerken. In dat geval is er sprake van ‘overdimensionering’.

Tips van en voor pocketboeren

De operationele groep Pocketboer, gesteund door Europa en bestaande uit landbouwers, adviseurs, onderzoekers en constructeurs, bundelde alle kennis rond een verbeterde werking van pocketvergisters op één poster. Handig voor iedereen die aan de slag wil met een kleinschalige biogasinstallatie!

Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!

Heb je reststromen (bv. mest of groenteresten) op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert dit voorjaar gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of deze technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!

Een windturbine op site van Inagro

Inagro bekijkt al geruime tijd de mogelijkheden om een middelgrote windturbine te plaatsen op hun terreinen. Zo willen zij nieuwe technologieën toepassen, ervaringen delen met landbouwers en een voorbeeld ter beschikking stellen. In dit nieuwsbericht lees je welke keuzes gemaakt werden.

Is belichting met LED in komkommer haalbaar?

In de komkommerteelt schakelen sinds vorige winter de eerste Belgische bedrijven over op belichte winterteelt. Daarbij kiezen de telers in hoofdzaak voor belichting met SON-T, de hogedruknatriumlamp. In het Glitch Interreg-project is de evaluatie van energie-efficiënte belichtingstechnieken één van de taken. Daarbij willen we in de komkommerteelt evalueren of LED-belichting haalbaar is en welke efficiëntiewinst we hiermee kunnen behalen.

Twee lichtperiodes in hydrosla kunnen kosten besparen

Het opsplitsen van de licht- en donkerperiode in twee dynamische blokken is mogelijk in de teelt van hydrosla. De strategie laat toe om te besparen op elektriciteitskosten in vergelijking met een klassieke sturing. En dat zonder in te boeten aan productie of kwaliteit.

Hoeveel groenestroomcertificaten krijg ik voor mijn zonne-energie?

Het is tegenwoordig niet evident om te weten op hoeveel groenestroomcertificaten jouw PV-installatie recht heeft. In dit artikel vind je meer informatie over hoe alles begon en hoe de nieuwe regeling is.

De energietransitie vraagt om boerenverstand!

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt. Het aantal windmolens en zonnepanelen stijgt enorm en de energietransitie lijkt op gang te komen. De komende jaren zullen we steeds meer hernieuwbare energieprojecten zien. De energietransitie is in een versnellingsfase en hier liggen zowel kansen als bedreigingen voor boeren en tuinders. We kunnen vooral leren van hoe landbouwers hun bedrijf opbouwen. We moeten hun kennis én de coöperatieve mogelijkheden beter gebruiken.

De energiefactuur van een varkensbedrijf

Eerder dit jaar hebben enkele varkenshouders tijdens één van de lerende netwerken hun warmte- en elektriciteitsverbruik besproken. Op basis van de op voorhand bezorgde gegevens maakte Tim Bockstael, adviseur energie bij Inagro, een overzicht en bundeling van nuttige tips. We lichten de meest interessante bevindingen toe.

Aangepaste temperatuurinstellingen: meer energiebesparing maar ook meer voetzoolletsels

In een eerder onderzoek stelde het Proefbedrijf Pluimveehouderij vast dat 14% energie bespaard kan worden door een lagere staltemperatuur in te stellen tijdens de volledige vleeskuikenronde. Van oktober 2018 tot maart 2019 bekeek het Proefbedrijf tijdens drie rondes of er nog meer energie bespaard kon worden door de verlaagde staltemperatuur te combineren met een aangepaste instelling van de klimaatcomputer. Ook het effect hiervan op voetzoolletsels werd in kaart gebracht.

Verlaagde staltemperatuur kan de energiekost tijdens een vleeskuikenronde verlagen

Warmte is één van de basisbehoeften van eendagskuikens. De opwarming van de vleeskuikenstal betekent voor een pluimveebedrijf echter een groot energieverbruik. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij stelde vast dat 14% energie bespaard kan worden door een lagere staltemperatuur in te stellen tijdens de volledige ronde. Het negatief effect op voetzoolletsels bleef beperkt.

Eerste resultaten belichtingsproeven Smartgreen

Een jaar geleden ging het project SmartGreen van start. In dit Interreg VB project (North Sea Region Programme) staat duurzame en energie-efficiënte glastuinbouwproductie centraal. Eén van de middelen om de glastuinbouw te verduurzamen is het gebruik van LED licht. Het PCS zoekt samen met partners uit onder andere Duitsland, Denemarken, en Noorwegen naar oplossingen binnen het belichtingsthema. Van enkele proeven zijn de resultaten al beschikbaar voor de sierteeltsector.

Vorstbestrijding in de fruitteeltsector

Het FROSTinno onderzoeksproject steunt fruittelers bij de keuze van vorstbestrijdingstechnieken en nachtvorstmeetsystemen.

Belichting volgens DLI in hydrosla: besparen of meerproductie?

Het DLI-concept is gebaseerd op de dagelijkse lichtbehoefte van het gewas voor een optimale fotosynthese. In een proef in het najaar van 2018 werd deze aanpak vergeleken met een klassiek vast belichtingsschema voor de belichte teelt van hydrosla. Uit de resultaten bleek dat belichten volgens DLI het elektriciteitsverbruik met bijna 45% deed dalen, maar ook de opbrengst daalde met 10%.

Wat met de digitale meter?

Heb je zonnepanelen met een terugdraaiende teller? Dan kun je de komende jaren overstappen naar een nieuw nettariefsysteem of kiezen om bij de huidige regeling te blijven.

Innovatieve vergisters: monovergisting op varkensmest

Kleinschalige vergisting biedt kansen om energie te halen uit mest, wat vandaag in Vlaanderen voornamelijk gebeurt uit runderdrijfmest. Varkensbedrijf Akivar werkte een ander concept van pocketvergisting uit.

Led-assimilatiebelichting in de teelt van anjers

Led-belichting biedt ook mogelijkheden in de anjerteelt. De effecten op de productie en kwaliteit van deze bloemen worden momenteel onderzocht op het Proefcentrum voor Sierteelt.

Nieuw: premie voor batterijen

Energieopslag is voor eigenaars van zonnepanelen nog een knelpunt. Om die markt van de grond te krijgen, biedt de Vlaamse overheid vanaf augustus een premie voor het plaatsen van een batterij bij kleine PV-installaties.

Innovatieve vergisters: pocketvergister op uienschillen

Kleinschalige vergisting kan ook kansen bieden om energie te halen uit groenteresten. Uienschilbedrijf en pionier Ongena werkte een vernieuwend concept uit.

Energiebesparing door dynamisch gecontroleerde bewaring (DCA)

DCA (Dynamisch gecontroleerde atmosfeer) bewaring blijkt door een verminderde ademhaling van het fruit/groenten een stevige energiebesparing te kunnen opleveren.

Recyclage van zonnepanelen

Op 8 mei organiseerde PV Vlaanderen zijn jaarlijkse studiedag rond de stand van zaken van zonnepanelen in Vlaanderen. Eén van de interessante thema’s waarop werd ingegaan, draaide rond de verwerking en recyclage van zonnepanelen in België. Een onderwerp waarrond heel wat indianenverhalen de ronde doen. Jan Clyncke van PV Cycle Belgium gaf een inkijk in wat er vandaag werkelijk gebeurt met afgedankte zonnepanelen.

Kunnen condensatorbatterijen mijn energiefactuur verlagen?

Elektrische toestellen zoals pompen, motoren en TL-lampen verbruiken behalve actieve energie (kWh) voor de levering van nuttige arbeid, ook reactieve energie (kVArh) voor de opbouw van de magnetische velden. Reactieve energie zorgt voor een onnodige extra belasting van het elektriciteitsnet. Daarom rekent de distributie-netbeheerder (DNB) een toeslag aan als het reactief verbruik een bepaalde drempel overschrijdt.

Elektriciteit uitwisselen tussen bedrijven

In het verleden was directe uitwisseling van elektriciteit tussen bedrijven niet mogelijk. De wetgeving rond deze directe lijnen is sinds begin 2019 veranderd om meer kansen te bieden aan projecten voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking. Deze verandering kan ook kansen bieden voor landbouwbedrijven die een overschot aan elektriciteit hebben en deze elektriciteit willen verkopen aan een naburig bedrijf of voor bedrijven die elektriciteit rechtstreeks willen afnemen van een naburige productie-installatie zoals een windmolen. In dit artikel beschrijven we hoe de regelgeving rond directe lijnen er op dit moment uitziet.

Nieuw koelmiddel, meer of minder energieverbruik?

Bij de keuze van een nieuw koelmiddel spelen allerlei factoren een rol. De grootte van de koelinstallatie is een cruciale factor, ook het te koelen product. Gaat het om zeer fragiel materiaal dat erg gevoelig is aan uitdroging of speelt dit minder een rol? Je moet ook rekening houden met budget en draaiuren per jaar. Bij een installatie die continu draait, zal het energieverbruik zwaarder doorwegen. Andere factoren, zoals veiligheid voor de omgeving, kunnen de doorslag geven. Bijvoorbeeld wanneer je ruimtes gaat koelen waar veel menselijke activiteit is.

Warmte-uitwisseling met een glastuinbouwbedrijf

Grotere glastuinbouwbedrijven kunnen, dankzij WKK, op een zeer efficiente manier voorzien in hun warmtevraag. Door de aanleg van een lokaal warmtenet kunnen ook naburige bedrijven en gebouwen gebruik maken van deze warmte.

Een middelgrote windturbine op jouw bedrijf

We hebben de mond vol over groene energie en eigen stroomproductie. De goedkoopste energie is nog altijd degene die je niet gebruikt. Voor de stroom die je wel nodig hebt, zoek je het best een duurzaam en efficiënt alternatief. Windenergie is een heel beloftevolle techniek voor een land- of tuinbouwbedrijf, maar in de weg ernaartoe zitten nog veel valkuilen.

Altijd al een windmolen willen plaatsen?

Lees hier waar de kansen liggen en hoe je er aan begint.

Veel belangstelling voor de studiedag led-belichting in de tuinbouw

Op 7 december 2018 vond op het Proefcentrum voor Sierteelt een studiedag plaats met als thema 'led-belichting in de tuinbouwsector'. Op vraag van het Agentschap Innoveren & Ondernemen werd tijdens deze infonamiddag toegelicht wat je als tuinder van led-licht kan verwachten op jouw bedrijf.

Doormeting energieverbruik bij slateler

In de winter van 2017-2018 heeft het Proefstation voor de Groenteteelt een doormeting gedaan bij een slateler met hydrocultuur die een nieuwe, energetisch geoptimaliseerde serre gebouwd heeft. De volledig nieuw gebouwde serre dateert van 2016 en werd vergeleken met de bestaande serre van het bouwjaar 2008. In de bestaande serre zijn voorlopig nog geen warmterecuperatiestromen aanwezig en wordt de kropsla belicht met Son-T licht met een lichtintensiteit van 50 µmol/m².s.

Warmteschema's bij vleeskuikens

Een goede start voor ééndagskuikens is bepalend voor de rest van de ronde. Die goede start hangt af van een aantal cruciale factoren. Proefbedrijf Pluimveehouderij zocht naar de ideale omstandigheden. De luchttemperatuur werd als eerste parameter onderzocht om uiteindelijk energie te besparen door sneller naar een lagere luchttemperatuur te gaan. 

Koelcellen klaar voor witloofonderzoek

De Nationale Proeftuin voor Witloof nam in 2018 acht nieuwe koelcellen in gebruik voor de bewaring van witloofwortels. Als koelmiddel maken ze gebruik van propaan, een natuurlijk koelmiddel met een Global Warming Potential (GWP) van drie. Mogelijks wordt er nog geëxperimenteerd met alternatieve atmosfeersamenstellingen. Om energie te besparen is de installatie uitgerust met verschillende technieken zoals onder andere een warmterecuperatiesysteem.

Call investeringssteun voor kleine en middelgrote windturbines

Sinds 3 december kan iedereen die van plan is een kleine (tot 15 meter hoog) of middelgrote (tot 300 KWe) windmolen te plaatsen, investeringssteun aanvragen bij de Vlaamse overheid. 

Tips bij het investeren in een biogasinstallatie

Energie produceren uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Daarvoor zijn verschillende types biogasinstallaties ontwikkeld, aangepast aan diverse sectoren. Afhankelijk van het soort biomassa dat wordt aangevoerd, werken die installaties volgens verschillende principes. Sommige staan rechtop, andere liggen plat. Werkt de reactor continu of ligt hij af en toe stil? Leer de verschillende types kennen in dit nieuwsbericht. 

Vlaanderen en Nederlands Limburg versterken innovatiekracht in glastuinbouw

Een beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. Het project GLITCH wil daarom inzetten op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw.

Resultaten na 1 jaar zonnepanelen en batterij

Op de proefboerderij biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. Er is echter onvoldoende verbruik als de zonnepanelen energie produceren om alles zelf te verbruiken. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die stroom moet opslaan.

De situatie van het elektriciteitsnet in een oogopslag

We kregen de laatste weken heel wat vragen van landbouwers rond een mogelijke stroomuitval. Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, heeft een stroomindicator ontwikkeld waarmee je kunt opvolgen of er risico is op problemen in de komende zeven dagen.

Flexibiliteit en batterijopslag

De toekomst van onze energiehuishouding is gedecentraliseerd en flexibel. De combinatie van zonnepanelen en batterijsystemen die steeds betaalbaarder worden, met de stijgende elektriciteitsprijs en het ingewikkelde vraagstuk van de energiebevoorrading, levert stof tot nadenken over elektriciteit op jouw bedrijf. Het project SAVE heeft hier de afgelopen jaren sterk aan gewerkt. September 2018 werd een punt gezet achter het project, met het uitgeven van een handboek en sectorfolders voor o.a. melkveebedrijven, varkensbedrijven, pluimveebedrijven, landbouwbedrijven met bewaring, glastuinbouwbedrijven en witlooftelers.

Invoering van de digitale meter - gevolgen voor pocketvergisters

De Vlaamse regering is van plan om de digitale meter in 2019 in te voeren. De compensatieregeling heeft slechts betrekking op het elektriciteitsgedeelte van de elektriciteitsfactuur. Biogas-E ziet bij de uitrol van de digitale meter wel kansen. Wanneer een pocketvergister produceert op een moment zonder bedrijfseigen energievraag, kan de energie worden verbruikt door naburige bedrijven of huishoudens die op dat ogenblik wel een energievraag hebben.

Reportage over energie in de landbouw op PlattelandsTV

Stallen ventileren, de melkmachine laten draaien, rijden met tractoren…planten en dieren kweken vraagt energie. Door de stijging van de energieprijzen is het heel interessant om het eigen verbruik door te laten lichten of om zelf energie te gaan produceren. Vanaf zondag 23 september zendt PlattelandsTV een nieuwe reportage uit over het energieteam van het praktijk- en onderzoekscentrum Inagro.

Nog heel wat energiebesparingen mogelijk op melkwinnings- en koeltankinstallaties

Melkwinning en -koeling vragen veel energie. Gelukkig zijn er heel wat technologieën die helpen om energie te besparen: voorkoelers, frequentiesturing van de vacuümpomp enz. Maar in hoeverre worden die vandaag al toegepast, en hoeveel marge heeft de melkveesector nog om te bezuinigen? ILVO zocht het uit. 


Inagro investeert in koelinstallatie met natuurlijk koelmiddel propaan

Inagro verving een verouderde koelinstallatie op R404a door een nieuwe koelunit op propaan. Propaan is een natuurlijk koelmiddel met een zeer lage impact op het broeikaseffect. Die investering past binnen hun beleid om hun milieu-impact te verminderen.

Hoe kan belichting in de glastuinbouw op een slimme manier worden aangestuurd?

Doordat er in de winter weinig zonlicht beschikbaar is voor de plant, is assimilatiebelichting een noodzaak als men het hele jaar door wil telen. Deze belichting verbruikt energie en heeft dus een weerslag op de elektriciteitsfactuur. In een voorgaand artikel ‘Kan slimme sturing van belichting bij sla de teelt optimaliseren?’ werden verschillende methodes van belichting bij hydrosla met elkaar vergeleken. In dit artikel worden de daar beschreven methoden verder toegelicht, via een voorbeeld in de tomatenteelt.

Tips bij het investeren in een biogasinstallatie

Het produceren van energie uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer te investeren, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in dit nieuwsbericht wat dieper in op de werking van een biogasinstallatie.  

Op weg naar een nieuw evenwicht tussen landbouw en klimaat

ILVO organiseerde een drukbezochte studiedag over Landbouw en Klimaat. Het ILVO Expertisecentrum voor Landbouw en Klimaat (ILVO-ELK) lanceerde ook een website over klimaatslimme landbouw en klimaatonderzoek, waar alle kennis en lopende onderzoeksprojecten  gebundeld staat. Er is heel wat potentieel om onze landbouw op korte termijn klimaatvriendelijker en klimaatbestendiger te maken.

Lessen uit studieclubs energie

Leren van elkaar, dat is het doel van studieclubs. Al enkele jaren organiseert Inagro die vorm van groepsbegeleiding. Meer en meer stellen landbouwers die manier van werken op prijs. Begin juli kwamen acht melkveehouders uit Veurne-Diksmuide bijeen onder begeleiding van Inagro om ervaringen uit te wisselen rond het thema energie.

Stekken van perkplanten bewortelen snel onder LED

Uit een onderzoek op chrysant leerden we dat extra verrood licht de beworteling stimuleert. Blauw licht zorgt op zijn beurt voor minder strekking (te wijten aan het verrood licht) en een normale plantmorfologie. Deze kennis werd door PCS getest op een reeks perkplanten.

 

Kan slimme sturing van belichting bij sla de teelt optimaliseren?

Doorgaans neemt de teler het zekere voor het onzekere en wordt een teelt zo goed als maximaal belicht om een vooropgesteld productieniveau te bereiken. Maar kunnen we ook hetzelfde bereiken met minder, of goedkoper? Het kiezen van belichtingsmomenten op basis van de gewenste lichtbehoefte van het gewas toont potentieel in het verhogen van de rendabiliteit.

Steun voor kleine en middelgrote windmolens in voorbereiding

De Vlaamse regering kondigde aan om kleine en middelgrote windmolens te ondersteunen via investeringssteun in plaats van het huidige systeem met groenestroomcertificaten. De toekenning zal verlopen via een terugkerende biedprocedure. De eerste zou van start gaan dit najaar.   

De toekomst van batterijen

Heel wat landbouwers produceren al hun eigen stroom. Die stroom deels opslaan, zodat je er meer gebruik van kan maken, is logischerwijs de volgende stap. De komende jaren worden heel wat ontwikkelingen verwacht op dat gebied. Op 31 mei organiseerde Volta in Zwijnaarde een erg interessante lezing over de opportuniteiten en de toekomst van batterijopslag in bedrijven en huizen. We zetten de interessantste info op een rij.

Investeren in WKK op aardbeienbedrijf interessant?

De laatste jaren komt er steeds meer interesse naar het gebruik van warmtekrachtkoppeling of WKK in de aardbeienteelt. Heel wat telers hebben hierbij vragen omtrent minimale schaalgrootte van het bedrijf, soort belichting en benodigd vermogen, teeltmogelijkheden, investeringen, subsidiëring, rendement…

Energietool berekent rendabiliteit van energie-investeringen

Je wil investeren in een maatregel die energie bespaart, maar hoe gunstig is dit voor je portemonnee en op welke termijn verdien je dit terug? Het VCBT en de postharvestgroep van KU Leuven werkten in het kader van het LA-traject 'Energiezuinige koeling' een energietool uit waarmee je kan berekenen hoeveel geld je kan besparingen met een bepaalde investering. De tool kun je raadplegen op de website van VCBT.

Evaluatie van het batterijsysteem en de zonnepanelen bij Inagro

Na een lange verkennings- en testfase is de installatie van een batterij in combinatie met zonnepanelen op Inagro afgerond. De resultaten zijn bemoedigend, maar op dit moment blijkt een investering in een batterij nog onvoldoende vruchten af te werpen. Binnen enkele jaren zullen de mogelijkheden alleen maar toenemen. Inagro verwacht dan een rendabeler verhaal.

Vergisting van pluimveemest

Pluimveemest heeft een hoog stikstof- en fosforgehalte, maar ook een hoog organisch stofgehalte.  Dit zorgt ervoor dat de mest niet geschikt is om meteen als meststof op het land te gebruiken. De firma Colsen heeft een duurzame mestverwerkingstechniek ontwikkeld voor pluimveemest. 

Omschakeling naar investeringssteun voor kleinschalige vergisting

Sinds 1 januari 2018 krijgen startende kleinschalige biogasinstallaties met een geïnstalleerd vermogen tot en met 10 kWe geen steun meer via groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Er wordt door het VEA een overgang naar investeringssteun voorzien. Het systeem is nu enkele maanden in werking en Biogas-E stelt vast dat er nog veel vragen zijn. In dit artikel vind je een antwoord op de meestvoorkomende vragen.

Is een windturbine interessant voor jouw bedrijf?

Ministers Schauvliege en Tommelein willen met hun windplan ‘Windkracht 2020’ drempels wegwerken zodat er sneller en meer windmolens gebouwd worden. Zelf ook al nagedacht over het plaatsen van een windturbine? In dit artikel helpen we je op weg.

Batterijopslag: nu investeren of nog even geduld?

Batterijen worden populairder en daardoor zullen de prijzen dalen. Dat is wat we overal horen. Maar is dat ook zo? "Deels zeker wel", zegt Klaas De Craemer van VITO-EnergyVille, "maar om een batterij te kunnen gebruiken, moet je ook rekening houden met de systeemkost die bepaald wordt door onder andere de behuizing, elektronica, … Ik verwacht dat de prijzen hiervan veel minder snel zullen dalen dan die van de cellen zelf."

Stallen en elektriciteitskeuring

Inagro krijgt vaak vragen over de elektriciteitskeuring van een stal. Met de hulp van ACA, OCB en Idewe zochten ze een en ander uit. Door het belang van de keuring voor de verzekeringen zetten ze de belangrijkste punten even op een rij.

Jouw warmtevraag anders bekeken: is een warmtekoppeling met een nabijgelegen bedrijf interessant?

Zoek je een alternatieve oplossing voor de warmtevraag van jouw bedrijf?  Ligt het bedrijf dicht bij een groter glastuinbouwbedrijf met WKK? Dan is een koppeling via een warmtenet wellicht economisch interessanter!

Windturbine Xant M24 in cijfers

Vorige herfst organiseerde Enerpedia een studiedag rond middelgrote windturbines. Zo’n 180 nieuwsgierige land- en tuinbouwers zakten af naar het clean energy technologiebedrijf Vyncke in Harelbeke, om te luisteren en te kijken naar de mogelijkheden van windturbines. Ontdek in dit nieuwsbericht de technische en financiële mogelijkheden van een Xant M24 windturbine. 

Wat brengt een kleine windturbine op na 1 jaar?

Eind 2016 werd er een kleine windturbine geplaatst op een landbouwbedrijf in Diksmuide. Inagro volgt de energieproductie van de windmolen op, om zo een betere inschatting te kunnen maken van het potentieel van kleine windturbines.

Ambitieus hernieuwbaar energiebeleid

Tegen 2030 wil het Europees parlement wil dat 35% van het Europees energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komt. Ook het totale energieverbruik zou met 35% omlaag moeten. Dit heeft ook een impact op de landbouwsector.

Oost-west oriëntatie van PV-panelen

PV-installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kW beschikken op dit moment over een terugdraaiende teller. Het distributienet is hier een oneindige buffer. Door de complexiteit van de energiemarkt en de hoge distributiekosten is de energie die afgenomen wordt van het elektriciteitsnet vaak (tot 6X) duurder dan de elektriciteit die aan het net geleverd wordt. Zelf gebruik maken van de geproduceerde energie/elektriciteit is dus het meest kostenoptimaal. Hoe kan de oriëntering van de panelen erin bijdragen om het eigenverbruik te verhogen?

Ventileren tijdens bewaring van aardappelen: kan het energiezuinig(er)?

Voor de bewaring van aardappelen is per uur en per m³ aardappelen een debiet van 100 m³ lucht aangewezen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat aardappelbewaring gepaard gaat met een hoog energieverbruik. Omdat de ventilatie van aardappelen veel stroom vraagt, wordt er de laatste jaren meer ingezet op energiebesparing. Door verlaging van het toerental (debietregeling) kan in bepaalde situaties het verbruik verminderd worden.

Eerste resultaten batterijsysteem Inagro

Op de proefboerderij biologische landbouw van Inagro liggen al jaren zonnepanelen. De helft van de verzamelde energie gaat verloren omdat er onvoldoende verbruik is als de zonnepanelen energie produceren. Daarom plaatste Inagro in juli 2017 een batterij die een deel van die energie moet opslaan. Batterijen slaan het overschot aan energie op die de zonnepanelen overdag produceren. Na zes maanden is het tijd voor een eerste evaluatie.

De toekomst van niet-natuurlijke koelmiddelen

Er bestaan vier soorten synthetische koelmiddelen: CFK’s, HCFK’s, HFK’s en HFO’s. Sinds 1 januari 2015 zijn koelmiddelen die chloor bevatten (HCFK’s en CFK’s) verboden. Ook het gebruik van HFK’s als alternatief voor ozonafbrekende koelmiddelen zal in de toekomst (2018-2030) sterk ingeperkt worden. Er zijn drie belangrijke veranderingen in de Europese regelgeving.

Excursie DCA-bewaring fruit met lerend netwerk Enerpedia

VCBT rekende al eerder door dat je met DCA (dynamisch gecontroleerde bewaring) van fruit energie kan besparen (zie publicaties).  We wilden de proef op de som nemen en zijn met een groep telers naar een fruitteler getrokken in Nederland die reeds een aantal jaren ervaring heeft met DCA.  Het bedrijf Van Kessel Fruit in Velddriel heeft 20 DCA koelcellen met Elstar en Jonagold. 

Hoog bezoek bij Inagro en REO Veiling

Onderzoeks- en adviescentrum Inagro heeft samen met Veiling REO Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en Vlaams parlementslid Francesco Vanderjeugd ontvangen. Tijdens dat bezoek kregen beide Open Vld'ers uitleg over het Agrotopia-project en de uitdagingen en opportuniteiten van de land- en tuinbouw op vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Tommelein herhaalde dat hij gelooft in de rol die de sector kan spelen in de energietransitie die hij voor ogen heeft.

Investering warmterecuperatie op twee jaar terugverdiend

Een koelinstallatie voert warmte af uit een ruimte die gekoeld wordt en geeft deze nadien af aan de buitenlucht. Maar met een warmtewisselaar kan je deze ‘verloren’ warmte recupereren en vervolgens nuttig inzetten. Om een idee te krijgen van de rendabiliteit heeft de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) de werking van dit systeem opgevolgd bij een witloofteler. In ideale omstandigheden kan een warmterecuperatiesyteem op een koelinstallatie zichzelf binnen de twee jaar terugverdienen.

Energiewinst door toepassing van DCA

Standaard worden appelen en peren in ULO (Ultra Low Oxygen) bewaard. Minder zuurstof betekent een langere bewaarbaarheid. Beneden een bepaalde grens van zuurstof zal de vrucht in ‘ademnood’ komen en overgaan op een gistingsproces. Dit laatste proberen bewaarders te vermijden door de ULO-instellingen voldoende veilig te kiezen. Het zuurstofgehalte zal in de koelcel afgesteld worden op de noden van het fruit. Wat betekenen dit nu op vlak van energie?  VCBT heeft dit nagemeten in een aantal proefopstellingen.

Donkerperiode opsplitsen in belichte teelt hydrosla toont besparingspotentieel

Doorgaans wordt sla in de hydroteelt belicht vanaf de vroege ochtend tot na zonsondergang. Als het licht ook ’s nachts aan gezet wordt, kan er flink bespaard worden op elektriciteitskosten dankzij het lagere nachttarief. Bovendien levert het belichten buiten de piekperiode een minimum aan lichthinder op voor de omwonenden.

Het belang van een verbruiksprofiel

Op je elektriciteitsfactuur zie je enkel jouw jaarverbruik, in sommige gevallen opgesplitst per maand. De factuur vertelt je niet wanneer je welk volume stroom verbruikt. Nochtans is dat belangrijke informatie om de rendabiliteit van een (micro-)WKK, windmolen, zonnepanelen, batterijen of pocketvergister te bepalen. Daarom brengt Inagro verbruiksprofielen in de landbouw in kaart.

Effect van stapelen op energieverbruik bij witloofwortelkoeling

Elke teler heeft zo zijn eigen theorie over ideale stapelpatronen.  Maar wat is ideaal voor de inkoeling en voor energieverbruik? MeBioS en VCBT vergeleken drie verschillende koelconfiguraties met elkaar op basis van verschillen in de luchtstroming en de verdeling van de worteltemperatuur.

Optimalisatie vullen buffer met warmtepomp

Warmtebuffers op tuinbouwbedrijven worden gebruikt als tijdelijke warmteopslag. Warmte die overdag wordt geproduceerd wanneer de verwarmingsketel actief is voor CO2-productie, wordt opgeslagen in een buffer en ’s nachts gebruikt voor verwarming van de serre. De vraag stelt zich welke manier de lage temperatuur buffer energetisch het meest efficiënt kan gevuld worden.

Verwarmen met ijs

U leest het goed. Het is mogelijk om uw bedrijf te verwarmen met ijs. Wij moesten ook 2 keer lezen toen we voor de eerste keer kennis maakten met het SolarEis concept. Om de werking van het systeem en de mogelijkheden in de land- en tuinbouw te ontdekken gingen we langs bij Jan Hoogmartens van Viessmann België en Harm Flintrop van SolarEis Benelux.

Led-groeilampen getest in de teelt van ranonkel

Ledlampen bieden mogelijkheden voor fotoperiodische belichting. Dit blijkt uit proeven, uitgevoerd op het PCS, waarbij een onbelichte teelt werd vergeleken met belichting met spaarlampen en verschillende types ledlampen in de teelt van ranonkel.

Pieklasten op landbouwbedrijven

Om de gevolgen van een toekomstig capaciteitstarief in te schatten, voerde het Innovatiesteunpunt een doormeting uit. Er werden pieklasten gemeten voor drie bedrijven uit drie verschillende sectoren, met name: melkvee, varkens en bewaring van groenten en fruit.

Pocketboeren steken de koppen bijeen in operationele groep

De operationele groep ‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties op landbouwbedrijven performanter te laten draaien. Het Departement Landbouw en Visserij keurde onlangs de aanvraag voor deze operationele groep goed. De groep brengt uitbaters en kennispartners bijeen om te leren van elkaar en om samen te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen.

Warmteverliezen in vleeskuikenstallen door het oog van de warmtecamera

Bij enkele vleeskuikenhouders werden de stallen gescand om warmteverliezen te lokaliseren met behulp van de infraroodcamera van het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Na deze scan kan je als vleeskuikenhouder tijdens de leegstand vaak zelf aanpassingen uitvoeren om het warmteverlies te beperken.

Tweelagenteelt aardbei met LED belichting levert heel wat extra kilo’s op

Afgelopen winter installeerde Proefcentrum Hoogstraten (PCH) een tweelagensysteem met aanvullende belichting als eerste stap naar een meerlagenteelt in de aardbeien. 

Vergelijking van de warmtevraag bij belichte en onbelichte teelt

In klassieke serres is er tijdens de winter te weinig licht aanwezig om planten te laten groeien. Waardoor er tegenwoordig vaak gebruik gemaakt wordt van assimilatiebelichting in de vorm van HPS- of LED-lampen. Hierdoor zal echter ook de warmtevraag in de serre veranderen. Om deze verandering in warmtevraag te kunnen kwantificeren is een registratie uitgevoerd bij 6 glastuinbouwbedrijven die zowel een belichte als een onbelichte teelt bezitten.

Resultaten zonnepanelentestveld 2016

In 2013 legde Inagro een testveld met twaalf types zonnepanelen aan. Daarmee wil het proefcentrum de verschillende types onder reële omstandigheden monitoren en bepalen welke parameters écht de reële elektriciteitsproductie bepalen. Sinds 2014 publiceren worden de resultaten jaarlijks gepubliceerd.

De zon aan zet

Een goed geïsoleerde aardappelloods en elektriciteit uit zonnepanelen. Aan goede infrastructuur ontbreekt het Josse en Jan Peeters alvast niet. Om hun investering optimaal te laten renderen, geven ze binnenkort een belangrijke beslissing uit handen. Een slim weerstation zal instaan voor de koeling van de aardappelloods op de meest efficiënte manier. 

LED-groeilampen getest in de teelt van ranonkel

Fotoperiodische belichting wordt in de teelt van ranonkels gebruikt om de planten tijdig in bloei te krijgen. Dit gebeurt veelal nog met spaarlampen, maar ook LED’s bieden hier mogelijkheden. Recent werden LED-groeilampen (FocusLED) op de markt gebracht met E27 fitting, om de gewaskwaliteit in de winter te verbeteren. PCS vergeleek de teelt van ranonkel onder deze groeilampen de voorbije winterperiode met de traditionele teelt onder spaarlampen op een praktijkbedrijf. 

Ontwikkeling demosite batterij en sturing

Zonnepanelen in combinatie met batterijen spreken al enkele jaren tot de verbeelding, maar de investeringskost remt heel wat geïnteresseerden af. Door de beperkte praktijkervaring blijven de economische voordelen onzeker. Daarom koos Inagro om een batterijsysteem te plaatsen.

Energietip: Kunnen condensatorbatterijen mijn energiefactuur verlagen?

 

Energietip: Kunnen condensatorbatterijen mijn energiefactuur verlagen?
U kunt boetes voor reactief verbruik vermijden door de installatie van een condensatorbatterij.

Een introductie tot de belichte teelt

Als men het jaarrond productie wil voorzien, is het gebruik van assimilatiebelichting een vereiste. Maar hoe pas je dit nu het best toe?

Kengetallen energieverbruik in de landbouw

Energie is een grote kostenpost geworden in de landbouw. Maar hoe weet je nu of je energie-efficiënt bezig bent?

Glastuinbouw: plaats voor kleinere WKK’s

WKK is een energie-installatie waarmee het mogelijk is de energiekost op zwaar verwarmde glastuinbouwbedrijven terug te dringen. Maar hierbij mag niets aan het toeval worden overgelaten. Het eigenlijke financiële resultaat wordt in belangrijke mate bepaald door de verhouding tussen de vergoedingsprijs voor elektriciteit en de gasprijs. Maar ook het belang van de investeringskost mag niet worden onderschat. Dank zij de warmtekrachtcertificaten wordt het economisch verantwoord, maar elke individuele situatie dient grondig geanalyseerd.

De EXE-kas in actie

In het innovatieve project ‘EXE-kas’ of ‘EXergie-Efficiënte kas’ werden enkele hoofdcomponenten ontwikkeld van een totaalconcept voor een economisch rendabele kas met een hoge energiebesparing. We streven naar een reductie van netto primair energieverbruik van maar liefst 58% ten opzichte van een ‘standaard’ tomatenteelt. Lees hier hoe we dat kunnen bereiken.

Minder koeluren door gebruik van flappen

Verdamperventilatoren blazen de koude lucht de koelcel in. In de ideale opstelling stroomt alle koude lucht tot aan de achterkant van de koelcel om vervolgens naar beneden en door de stapel kisten opnieuw naar de verdamper te stromen. Maar lucht volgt de weg van de minste weerstand. Kortsluitroutes moet je vermijden. De kortsluitroute onder de koeleenheid kan je afsluiten door tochtgordijnen of flappen onder de koeleenheid te bevestigen. Dat levert meteen al een hele verbetering in koelefficiëntie op.

Efficiënte koeling in grote ruimten dankzij schermen

Groothandels, veilingen - soms ook telers - hebben meestal ergens één grote gekoelde hal waar verschillende producten samen staan.  Verschillend product met verschillende optimale temperatuureisen.  Het is bijna onmogelijk en erg energievretend om al die verschillende temperaturen te handhaven in één ruimte zonder afscherming.  De plaatsing van schermen lost veel op, zo blijkt uit berekeningen van VCBT en MeBioS.  Het energieverbruik daalt tot de helft en de koeling wordt een stuk efficiënter!

Micro-WKK-dagen in Zaffelare en Diepenbeek

De laatste jaren stijgen de elektriciteitsprijzen en het einde lijkt nog niet in zicht. Steeds meer mensen zoeken uit of ze zelf elektriciteit kunnen produceren. Wij onderzochten de mogelijkheden van een mini-wkk op een land- of tuinbouwbedrijf. Met de resultaten van onze zoektocht organiseerden we twee succesvolle demodagen over mini-wkk’s. De gastsprekers gaven interessante praktische tips en lichtten een aantal praktijkvoorbeelden in de landbouw toe.

Kiezen tussen zonnepanelen of een kleine vergister?

Als je als melkveehouder een groot elektriciteitsverbruik hebt, dan zijn er verschillende mogelijkheden om zelf stroom op te wekken. Je kunt de drijfmest van de runderen vergisten om met het methaangas dat zo ontstaat een motor (of wkk) aan te drijven. Maar ook zonnepanelen zijn een rendabele optie.

Maar hoe maak je nu de beste keuze?

Een terugdraaiende teller of niet?

Als het vermogen van je zonnepanelen kleiner is dan 10 kW, dan kan je kiezen voor een terugdraaiende teller. Dan draait je teller terug als je zonnepanelen teveel produceren. Maar is dat wel altijd zo’n goed idee?

Hoeveel zonnepanelen passen er bij u? Vraag het aan Enerpedia.

Hoeveel zonnestroom je bedrijf zelf kan verbruiken heeft een grote impact op de rendabiliteit van zonnepanelen. Een melkrobot bijvoorbeeld heeft een gelijkmatig stroomverbruik in vergelijking met een klassiek melksysteem, waardoor je veel meer energie van de panelen zelf kan verbruiken.


Nieuwe premieregeling warmtepompen

Warmtepompen worden ook in de landbouw ingezet voor de verwarming van hun stallen of loodsen. Met een warmtepomp kan de gratis warmte die beschikbaar is op het bedrijf en in de onmiddellijke omgeving worden benut. Bij varkensbedrijven bijvoorbeeld wordt via de ventilatie van de zwaardere dieren veel warmte afgevoerd. Andere mogelijke warmtebronnen zijn de omgevingslucht, de bodem of de mest.

Gelijkmatig witloofwortels ontdooien loont de moeite

Hoeveel invloed heeft de opstelling van de palloxen bij het ontdooiproces op de kwaliteit en het rendement van witloof? Want die opstelling bepaalt de snelheid en uniformiteit van opwarming van de kisten.  Vanuit die vraag berekende het Vlaams Centrum voor Bewaring (VCBT) vier ontdooiscenario’s waarbij de stapeling varieerde. Twee van deze scenario’s werden door de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) in de praktijk getoetst.

Sorghum voor biomassaproductie

In de periode 2005-2010 zat het produceren van biomassa voor vergisting in de lift. Hiervoor werd bijna uitsluitend maïs geteeld. In een experiment opgezet in 2007 ging ILVO op zoek naar andere gewassen die voor deze doeleinden konden worden gebruikt en werd een3-jarige teeltrotatie maïs- Italiaans raaigras – 1 snede Ital. raaigras gevolgd door sorghum in de periode 2007-2016 in onderzoek genomen. Sorghum werd voorafgegaan door 1 snede Italiaans raaigras omdat sorghum pas na 20 mei wordt gezaaid.

Keuze kasdek bepaalt productie tomaat

Licht is de belangrijkste factor voor de teelt van tomaten. Hoe meer licht, hoe hoger de productie. Hoe het licht zich in een serre verdeelt, hangt af van het type glas. Hoe meer het licht kan doordringen in het gewas, hoe hoger de productie bij tomaat. Meer productie op eenzelfde oppervlakte levert een energiewinst op per kilogram geproduceerde tomaat. 

Het klimaat op dierniveau verbeteren in de pluimveestal

Een ééndagskuiken van 40 à 45 gram groeit op minder dan 6 weken tot een slachtgewicht van ca. 2,5 kg. De warmtebehoefte en vereiste ventilatie variëren in deze periode voortdurend. In de pluimveestallen beschikken we over klimaatregelaars die het stalklimaat automatisch kunnen sturen met behulp van sensoren en curves.

LED verlichting in melkveestallen?

Leveranciers bieden tegenwoordig LED verlichting voor stallen aan, maar niet alle types LED zijn geschikt voor hoge stallen. Om een goede keuze te maken, hou je best rekening met de lichtbehoefte, aangepaste armaturen en de mogelijkheid tot het dimmen van de lampen.

LEDs in slateelt: een positief verhaal

Bijbelichten in de slateelt tussen de herfst en de lente garandeert het jaarrond aanleveren van verse kroppen. Dit gebeurt standaard met hogedruknatriumlampen (SON-T) die naast licht ook een niet te verwaarlozen hoeveelheid warmte uitstralen. Deze warmtestraling kan op zijn beurt oogstverliezen veroorzaken onder de vorm van rand. LEDs daarentegen zijn efficiënter in hun omzetting van elektrische energie in lichtenergie en stralen als dusdanig weinig warmte uit naar het gewas. Er vallen dus twee vliegen in één klap te slaan met LED-belichting.

Alternatieven voor de gloeilamp in de aardbeiteelt

In de teelt van aardbeien speelt stuurlicht een cruciale rol om dormantie te doorbreken wanneer de planten onvoldoende koude hebben gekregen. Zeker bij doorteelten en vroege stookteelten is dit noodzakelijk voor voldoende strekking van de plant. Nu de gloeilamp van de markt is verdwenen,  hebben aardbeitelers nood aan waardige alternatieven. Fabrikanten ontwikkelen wel nieuwe lampen, maar werken deze goed in de praktijk? En hoe zit het met het energieverbruik?

LEDs in de tomatenteelt: feit of fictie?

Dankzij assimilatieverlichting hebben we een nieuwe stuurfactor in de hand voor de tomatenteelt. We kunnen het buitenlicht aanvullen met kunstlicht op de momenten dat de plant het kan gebruiken. Maar bij deze nieuwe mogelijkheden komen ook nieuwe vragen. Wanneer wordt dat extra licht het best benut? Voor welke installatie moet er gekozen worden? Hoe moet de klimaatsturing daarop afgesteld worden? Om op deze vragen een antwoord te bieden zijn de praktijkcentra twee jaar geleden met belichtingsonderzoek gestart. Zo wordt onder meer bekeken welke meerwaarde LED belichting kan bieden.

Energie over de bedrijfsgrenzen heen

De meest voordelige manier om het energieverbruik op bedrijfsniveau  in te vullen, hangt sterk af van bedrijf tot bedrijf. Voor elk verbruiksprofiel kan steeds naar de meest optimale techniek gezocht worden, zoals een WKK, het gebruik van biomassa, een PV-installatie of vergisting etc. In een aantal gevallen is het echter ook interessant om buiten het bedrijf naar energie(warmte) verbruikers te zoeken.

Door de aanleg van een warmtenet tussen verschillende nabijgelegen bedrijven, kan het bedrijf dat warmte over heeft meer goedkopere energie produceren en de bedrijven die warmte nodig hebben deze energie  aankopen. Een warmtenet kan (en moet) dus een win-win  zijn voor alle aangesloten bedrijven.

Zonnepanelen combineren met een warmtepomp

Veel landbouwbedrijven investeerden de voorbije jaren in zonne-energie, maar vaak wordt een deel van de opgewekte energie tegen een lage vergoeding op het net geïnjecteerd. Hoe meer zonne-energie je op je bedrijf kan verbruiken, hoe hoger het rendement van je PV-installatie. Daarom kan het interessant zijn om overtollige zonnestroom om te zetten in warm water.

Rekenblad PV-systeem

Enerpedia ontwikkelde een rekenblad waarmee u zelf de rendabiliteit van een systeem van zonnepanelen (ook wel PV-panelen genoemd) kan uitrekenen.

Gratis audit met warmtecamera: lokaliseer de energieverliezen in je stallen

De winterperiode is het ideale moment om met een infraroodcamera een warmtebeeld van de stal te maken.

Energieverliezen in de vleeskuikenhouderij: ventilatie of isolatie

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werd een simulatie uitgevoerd om na te gaan waar warmteverliezen ontstaan. Ontstaan deze voornamelijk door ventilatie of door isolatie? Hiervoor werd gebruik gemaakt van een rekenmodel dat rekening houdt met de specificaties van de stal, de groei en warmteproductie van de dieren, de ventilatiebehoefte en klimaatfactoren. Het model berekent hieruit hoeveel er bijverwarmd dient te worden.

Energieverbruik in de varkenshouderij

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een analyse van het energieverbruik over de verbruiksposten van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor. 

Waar komt uw elektriciteit vandaan?

U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier, maar weet u of u groene of grijze stroom krijgt en waar deze vandaan komt?

Meetjesland richting hernieuwbare energie

De Belgische doelstellingen op vlak van energie en klimaat tegen 2020 zijn: 15% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 2005), 20% minder energieverbruik (t.o.v. 1990) en 13% van het totale energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Hoe kan de Vlaamse landbouwsector (in Meetjesland) zijn steentje hiertoe bijdragen, maar nog altijd op een rendabele manier?

Meer biogas in de Vlaamse pocket

Pocketvergisting is dé kleinschalige technologie om als melkveehouder het bedrijf zelfvoorzienend te maken op vlak van energie. Bovendien helpt het de sector om broeikasgasemissies te verlagen, maar hoeveel precies? En… kunnen we dat ook met bv. varkensmest of groenteresten? Op 21 september gaan we van start tijdens een interactieve kick off. Jij komt toch ook?

Waterstof op de boerderij

De landbouwsector is sinds 2010 een netto producent van elektriciteit geworden. De WKK’s in de glastuinbouw en de vele PV-installaties zijn hier verantwoordelijk voor. Stroom injecteren in het net brengt echter weinig op. Het Innovatiesteunpunt onderzocht of de boer meer kan doen met het elektriciteitsoverschot op de boerderij.

Zuinige koeling van witloofwortels door slimme instelling van de koelinstallatie

Door een koelinstallatie slim in te stellen, kan heel wat energie bespaard worden. Aan de hand van computermodellen kan er gesimuleerd worden wat het effect is van verschillende instellingen. Het verschil tussen het inschakelpunt en het uitschakelpunt van de koelinstallatie (of koeldifferentieel) verkleinen, blijkt minder energie te verbruiken, maar zorgt voor een hogere gemiddelde temperatuur.

Kennis delen is van elkaar leren

In kenniscoöperaties steken landbouwers de koppen bij elkaar om samen te groeien. Tijdens een bijeenkomst van een dergelijke studieclub van varkenshouders werd het thema energie besproken. Uit een vergelijking van de elektriciteitsfacturen van de deelnemende varkensbedrijven komen een aantal interessante conclusies naar voor.

Wat betekent de Turteltaks voor jouw bedrijf?

De media zetten de nieuwe energieheffing dik in de verf, maar wat zal jij moeten betalen? Wij zetten het een en ander voor jou op een rij.

Innovatie maakt zonnecellen nog rendabeler

ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) heeft een techniek geïntroduceerd waarbij het vermogensverlies bij zonnecellen tot een minimum beperkt wordt. De zeer innovatieve oplossing leidt tot een hoger zonnecelrendement en zal – naar verwachting - leiden tot lagere kWh-kosten.

Fotoverslag Open Energiedag

Op 11 maart ontving Enerpedia zo'n 200 deelnemers op de Open Energiedag. Was je er niet bij, snuif dan hier de sfeer op. Je kunt er ook de brochure downloaden met een overzicht van alle bedrijven en technieken.

Alternatieve verwarmingssystemen in de witloofteelt

Op 16 maart 2016 organiseerde de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), in samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant en Inagro, een energiecafé over de mogelijke alternatieve energiebronnen in de witloofteelt. Voor de verwarming bij de teelt van witloof (hydro- en grondteelt) wordt momenteel vooral gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Hiervoor komen ook verschillende alternatieve verwarmingssystemen in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn warmtepompen en verbranding van miscanthus of houtsnippers.

Cyclisch koelen van appel: nefast voor kwaliteit of niet?

In sommige periodes heb je als bedrijf goedkopere stroom ter beschikking. De meest voorkomende voorbeelden zijn het daltarief of 's middags als je eigen zonnepanelen maximaal produceren. Wat is het effect op de kwaliteit van het product als er in functie van die tijstippen gekoeld wordt? Dat testte het VCBT uit met een lading jonagoldappels.

Open Energiedag op Kanaal Z

Bekijk hier de reportage van kanaal Z over een pocketvergister op runderdrijfmest in Merchtem.

Ontdek de bedrijven van de Open Energiedag in Limburg

Om alles te weten te komen over fruitkoeling moet je in de meest oostelijke provincie zijn. Daarnaast kun je er ook een houtgestookte verwarmingsketel bekijken.

Ontdek de bedrijven van de Open Energiedag in Vlaams-Brabant

Wat zijn de mogelijkheden bij koelinstallaties? Kan ik zelf mijn brandstof telen? Is vergisting nog interessant?

Ontdek het in Mollem, Merchtem of Bierbeek.

Ontdek de bedrijven van de Open Energiedag in Antwerpen

In Antwerpen kun je je vooral informeren aangaande energieproductie: pocketvergisting, zonneboiler, warmtepomp en -wisselaar komen aan bod. Het Proefstation in Sint-Katelijne-Waver trok energiebesparing erg ver door in zijn nieuwe energiezuinige kas!

Ontdek de bedrijven van de Open Energiedag in Oost-Vlaanderen

Een erg divers aanbod in deze provincie met miscanthus, energie uitwissling in de glastuinbouw en warmterecuperatie op de ontvochtiging.

Ontdek de bedrijven van de Open Energiedag in West-Vlaanderen

De volgende zaken zijn er te bezichtigen: een autonoom kadaverhuisje op zonnepanelen en met batterij, zonnepanelen die meedraaien met de zon, telen zonder daglicht, houtverbranding, ledlampen in de glastuinbouw en pocketvergisting.

Hoe organiseer ik de afzet van mijn miscanthus?

Het areaal aan Miscanthus in Vlaanderen stijgt gestaag en bedraagt nu ongeveer 50 ha. De productievelden die aangelegd zijn in de voorbije jaren komen nu in volle productie en tijdens een info-avond op 15 december 2015 werd er stilgestaan bij de vermarkting van Miscanthus in Vlaanderen aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. 

Resultaten van het Inagro zonnepanelentestveld

In 2013 werd een testveld met 12 types zonnepanelen aangelegd op de groentenloods te Inagro. De opzet is om verschillende types panelen onder reële omstandigheden te vergelijken en na te gaan welke parameters écht de reële elektriciteitsproductie bepalen. Sinds 2014 publiceert Inagro jaarlijks de resultaten hiervan.

Reken zelf je voordeel uit

In de periode 2008-2013 plaatsten heel wat landbouwers zonnepanelen. Sinds de subsidiehervormingen kende de sector een sterke terugval, maar door de recente prijsverhogingen van elektriciteit kan het opnieuw interessant zijn om je eigen elektriciteit op te wekken uit de zon.

POM en Biogas-e lanceren praktische gids voor biogasprojecten

De brochure is bedoeld voor agrovoedingsbedrijven die het potentieel van hun bedrijf voor biogasproductie willen nagaan en/of willen weten hoe het geproduceerde biogas efficiënt kan worden ingezet voor de eigen bedrijfsactiviteiten of in samenwerking met naburige bedrijven.

Trigeneratie gekoppeld met de vergisting van witloofwortels

Uit een eerder uitgevoerde studie concludeerde de Nationale Proeftuin voor Witloof dat een warmteoverschot de rendabiliteit van kleinschalige vergisting van witloofwortels in de weg staat. Met trigeneratie kan de opgewekte warmte ook omgezet worden naar koude. De Nationale Proefuin voor Witloof gaf de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de opdracht om de koppeling van de vergisting van witloofwortels en trigeneratie te berekenen.

Enerpedia vernieuwd!

In 2008 werd www.enerpedia.be gelanceerd, waar landbouwers (of andere agro-professionals) informatie, rekentools en contactadressen terugvinden die hen helpen om oude installaties en nieuwe projecten energie-efficiënt in te richten. Na 7 jaar werd het tijd om de website een opfribeurt te geven. 

(Ver)Bouwplannen? Volg de norm!

Ben jij van plan om binnenkort een nieuw landbouwbedrijf te bouwen of plan je een grondige renovatie? Dan is deze boodschap voor jou bedoeld!

Gluren bij de buren - Pocketvergisting volgens Duits design

Het Vlaamse landschap telt op vier jaar tijd ruim meer dan 100 pocketvergistingsinstallaties, deze energieke innovatie kende op korte termijn een enorm succes. Om de land- & tuinbouwers optimaal te blijven informeren over verdere innovaties op dit vlak, gingen we op verkenning bij twee Duitse firma’s. We laten u deze week alvast met één van hen kennis maken aan de hand van een korte bedrijfsvoorstelling.

LED-verlichting veelbelovend

LED belichting is een veelbelovende technologie voor energiebesparing in de glastuinbouw. Op het Proefstation voor de Groenteteelt werd vorig jaar een vergelijkende proef tussen LED en klassieke SON-T lampen opgestart. Sla geteeld onder LED groeide even snel als onder de klassieke lampen en vertoonde minder rand. Als vervolgproef werd dit jaar gekeken of met LED de belichtingsintensiteit kan verhoogd worden.

Investeren in pocketvergisting: enkele tips

Een pocketvergister op een melkveebedrijf kan een slimme investering zijn, mits aan enkele randvoorwaarden wordt voldaan. 
Het is dus belangrijk om alles goed te overwegen vóór u de stap zet. Wij zetten alvast een aantal tips en aandachtspunten op een rijtje.

Oogstresten als grondstof

Bij de overgang naar een bio-gebaseerde economie, ontstaat er een sterk stijgende vraag naar biomassa, wat een sterke druk legt op de landbouw om deze aan te leveren. Oogstresten kunnen daarom een interessante bron van groene grondstoffen zijn die niet in competitie treden met voedselproductie. Daarom onderzocht Inagro binnen het Interreg IVb project ARBOR welke mogelijkheden en obstakels er zijn voor spruitkoolstokken, bloemkoolbladeren, preiresten en maisstro en -spil in Vlaanderen. 

LED-verlichting in de praktijk

Op woensdag 13 mei organiseerde Agreon op de site NV Kranenburg (te Zandvoorde) haar tweede KMO-event. Zaakvoerder Filip Ghekiere vertelt dat de broeierij vanaf juni 2015 wil starten met de kweek van 81.000 kuikens op deze site. Bij het aanpassen van de bestaande stallen, werd ook de oude TL-verlichting vervangen door LED-verlichting.

Emissies reduceren bij verwarming met houtige biomassa

Met de handleiding “Groene warmte door kleinschalige houtverbranding”  willen Inagro en POM West-Vlaanderen landbouwers, kmo’s en industrie ondersteunen bij de uitbating van biomassa installaties met een vermogen kleiner dan 2MW. Naast het wetgevend kader en praktische tips voor het opstarten van een project, vind je er richtlijnen voor een optimale verbranding en minimale emissies.

Beplantingen in de kippenuitloop

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren in verschillende projecten veel ervaring opgedaan met beplantingen in kippenuitlopen. Tijdens de studiedag van 6 mei werden de belangrijkste bevindingen voorgesteld van de verschillende types beschutting: korteomloophout (KOH: wilgen en populieren), miscanthus en fruitbomen. Daarnaast werd ook hun impact op het uitloopgebruik door de kippen besproken. Deze studiedag was een initiatief van Louis Bolk Instituut, ILVO, Probos en Inagro.

Verslag Workshop Berekeningen Koeling

Op 3 april 2015 hielden VCBT en MeBios-KULeuven een workshop rond een nieuw simulatieprogramma voor koeling.  De FRISBEE tool is een simulatieprogramma om op een gemakkelijke manier na te kunnen gaan hoe bestaande koudeketens presteren op vlak van kwaliteit, energieverbruik en milieu-impact.

Resultaten droogproef houtsnippers

Houtsnippers moeten gedroogd worden opdat ze kunnen dienen als biobrandstof. Dit gebeurt meestal door middel van natuurlijke ventilatie. Maar er bestaan ook andere opties. In een poging om de droogmethoden te optimaliseren werden dit jaar verschillende droogmethodes met elkaar vergeleken.

Slim gestuurd, zuinig bestuurd

De voorbije jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in de productie van hernieuwbare energie. Een overschot energie injecteren ze op het net, maar de vergoeding voor deze stroom ligt meestal niet zo hoog. Je bespaart meer op je elektriciteitsfactuur wanneer je zelfgeproduceerde energie maximaal op je eigen bedrijf kunt inzetten.

Vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen door de energievreters op het bedrijf te verschuiven, noemt men ‘Slim Aansturen Van Elektriciteit’, kortweg SAVE.

Testveld zonnepanelen 2014

Objectieve informatie om het rendement van zonnepanelen op lange termijn te berekenen, ontbreekt vaak. Daarom legde Inagro in 2012 een testveld met 12 verschillende types zonnepanelen aan om zo de performantie en het onderhoud van verschillende soorten zonnepanelen op lange termijn beter te kunnen inschatten. 

Elektriciteitsbesparing in de melkvee- en varkenshouderij

Uit energie-audits bij tientallen landbouwbedrijven blijkt dat het potentieel om energie te besparen erg afhangt van sector tot sector. Ontdek welke mogelijkheden u heeft om te besparen op de energiefactuur. Het is de moeite waard!

Energiezuinige koeling van groenten en fruit

In het kader van het project “Energiezuinige koeling van groenten en fruit” van VCBT en MeBioS-KU Leuven werden enkele scenario’s van koeling berekend waarbij energie kan bespaard worden. Ventilatie blijkt na de inkoeling verantwoordelijk voor de helft van het energieverbruik. Reductie in het ventilatievoud lijkt daarom een voor de hand liggende manier van energiebesparing. Randvoorwaarde blijft het kwaliteitsbehoud van het bewaard product.

Vergisting van witloofwortels: haalbaar of niet?

Op witloofbedrijven is gedurende het hele jaar een continue stroom organisch restmateriaal ter beschikking. Afgestookte witloofwortels zijn de grootste fractie in dit restmateriaal en bevatten bovendien nog voldoende energie voor de productie van biogas. Een haalbaarheidsstudie moest aantonen of het vergisten van deze wortels rendabel kan zijn voor witloofbedrijven. 

Oogstdemonstratie - Gescheiden inzameling van maïsstro en -kolf

Op de maïsoogstdemo van woensdag 15 oktober werd een aangepaste hakselaar voorgesteld die in staat is om maïsstro en -kolf afzonderlijk in te zamelen. Beide producten worden vervolgens afzonderlijk gevaloriseerd. Deze innovatie werd gerealiseerd door twee Vlaamse pioniers en werd vorig jaar ingezet op een 40-tal ha, wat ze dit jaar nog willen uitbreiden.

Malempré: het warmste dorp van Wallonië

Malempré is een klein dorpje in de Waalse provincie Luxemburg. Net geen 300 inwoners, drie hoofdstraten, vijf actieve landbouwbedrijven. En Malempré zal over enkele jaren volledig energie-onafhankelijk zijn. Dit kan dankzij houtsnippers, technische kennis en het enthousiasme van bezieler Vincent Sépult. De naam van het initiatief: Malempré, la chaleur d’y vivre.

Hoe je voorbereiden op een stroomuitval? (Akkerbouw)

De laatste weken was er geen ontkomen aan. Ons land zal een ganse winter mogen vrezen voor een mogelijk stroomtekort met alle bijhorende gevolgen. De landbouwsector is de laatste jaren enorm geëvolueerd op technisch gebied waardoor onze stroomafhankelijkheid ook enorm gegroeid is. Doordat we met levende dieren en planten werken zijn de mogelijke gevolgen voor de sector dan ook niet te onderschatten. Daarom dat we beter voorbereid kunnen zijn als het licht uitgaat.

Hoe het best voorbereiden op stroomuitval? (Glastuinbouw)

Momenteel staan drie van de zeven kernreactoren op non-actief. Doel 3 en Tihange 2 liggen stil door scheurtjes in het reactorvat en Doel 4 door sabotage. Begin september wordt Tihange 1 stilgelegd voor onderhoud. Aangezien kerncentrales een belangrijk aandeel hebben in de elektriciteitsvoorziening, bestaat de kans dat bij een stroomtekort de elektriciteit in sommige plattelandsgemeenten wordt afgeschakeld. Hierdoor kunnen ook vele glastuinbouw- en andere landbouwbedrijven zonder stroom worden gezet. Hoe groot de kans is dat dit werkelijk zal gebeuren, is moeilijk in te schatten. We willen geen paniek zaaien, maar als bedrijfsleider kan je maar beter voorbereid zijn indien het toch gebeurt.

Natuurmaaisel naar vergisting

Jaarlijks komt er in Vlaanderen zo’n 350 000 ton maaisel vrij uit beheer van bermen en natuurgebieden. Nu wordt deze biomassastroom grotendeels verwerkt door groencompostering, maar door deze anaeroob te vergisten kan er uit dit maaisel nog heel wat energie gewonnen worden. Als alle maaisel uit bermen en natuurgebieden in Vlaanderen vergist zou worden, zou dit genoeg elektriciteit opleveren voor zo’n 13 000 gezinnen.

Eerste cijfers opbrengsten van korteomloophout met populier in 5 jarige oogstcyclus

In 2010 werd de eerste aanplant van het vijfjarig plantsysteem met populier gerealiseerd op initiatief van boomkwekerij Sylva en biomassabedrijf Xylempor. Het gaat in totaal om een halve hectare waarop 11 verschillende variëteiten worden uitgetest. Ondertussen zijn de bomen 4 jaar oud en werd deze winter voor de eerste keer een opbrengstbepaling uitgevoerd op de vier meest belovende soorten populieren.

Opening nieuwe pluimveestallen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij

In het weekend van 9-11 mei werden op het Proefbedrijf Pluimveehouderij de nieuwe leghennen- en vleeskuikenstallen voorgesteld aan de pluimveesector en het brede publiek. De provincie Antwerpen heeft geïnvesteerd in de bouw van twee nieuwe stallen samen met financiële steun van de Vlaamse Overheid en de pluimveesector zelf. Er is een nieuwe unieke leghennenstal geplaatst voor 31000 leghennen met drie verschillende huisvestingssystemen en een extra vleeskuikenstal voor 18000 vleeskippen. Er werd gestreefd naar een energiezuinig bedrijf met de nodige aandacht voor duurzaamheid bij de gebruikte materialen.

Excursie meerlagenteelt en automatisatie

Het ILVO, Universiteit Gent en het Proefcentrum voor Sierteelt organiseerden samen een excursie omtrent het telen in meerlagen en de bijhorende automatisering. Een meerlagen teelt geeft een veel efficiëntere ruimtebenutting en energieverbruik. De productie kan hierdoor stijgen zonder bedrijfsuitbreiding. Toch zijn er nog een aantal technische vraagstukken bij deze manier van telen. We gingen daarom kijken bij een aantal Nederlandse telers die het vandaag reeds uitproberen. 

Energieke landbouw: Watt brengt het op?!

Om ook op energievlak tegemoet te komen aan een duurzame landbouw en tegelijk de stijgende energiekosten te drukken, zijn er op vandaag verschillende haalbare technieken en technologieën op de markt. De brochure ‘Energieke landbouw. Watt brengt het op?!’ vat de mogelijkheden voor u samen. 

Op bezoek bij ‘ERibox’ pocketvergisting

Op 8 april vond in het Franse dorpje Bois-Guilbert een bezoek plaats aan de pilootinstallatie van het vergistingssysteem ‘ERibox’. Biogas-E, Inagro en VCM gingen een kijkje nemen naar dit nieuwe concept van kleinschalige vergisting.

Proefveldonderzoek Miscanthus levert verrassende inzichten op

De voorraad aan fossiele grondstoffen is eindig en het gebruik ervan als energiebron ligt aan de basis van de klimaatproblematiek. Wereldwijd wordt gezocht naar alternatieven. Eén van deze alternatieven is energie uit biomassa. In dat verband kreeg miscanthus de laatste jaren veel aandacht: het gewas is niet alleen als groene brandstof, maar ook als groene grondstof erg beloftevol. In het kader van het Interreg-project Groene Grondstoffen werden door de dienst land- en tuinbouw van de provincie Vlaams-Brabant in beide agrarische centra van de provincie (PPK Pamel en PAC Herent) proefvelden met miscanthus aangelegd.

Zedelgem oogst als eerste gemeente korteomloophout

In 2010 werd ongeveer 2 ha van de gemeente Zedelgem aangeplant met korteomloophout (KOH) in samenwerking met Inagro en BOS+. Na 4 groeiseizoenen werd op zaterdag 22 februari de volledige plantage geoogst tijdens een demonstratiemoment in de aanwezigheid van een 50-tal geïnteresseerden. De geoogste houtsnippers zullen dienen als brandstof op een zeugenbedrijf (Diksmuide) en een kalverbedrijf (Veurne).