Subsidies

< terug naar overzicht

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Wat is het?

De investeringsaftrek omvat een percentage van uw aankoopprijs voor uw energiebesparende investering (2015: 13,5%) dat van de winst/baten voor uw onderneming in dat jaar kan afgetrokken worden bij het bepalen van de belastingen.

Een rekenvoorbeeld:

Stel dat u in 2015 50.000 euro winst/baten boekt en een energie-investering doet van 20 000 euro*.

Dan bedraagt uw belastbare winst = 50.000 - (13,5% * 20.000) euro = 47.300 euro

Aan een belasting van 33,9% zal een vennootschap dan 915 euro minder belastingen betalen (16.035 i.p.v. 16.950 euro).

* Opgelet: het kan zijn dat slechts een deel van uw energie-investering in aanmerking komt voor deze eenmalige investeringsaftrek.

 

Voor welke investeringen?

Deze investeringsaftrek geldt voor maatregelen voor: de beperking van energieverliezen, het terugwinnen van energie, het verbeteren van het energetisch rendement, de energetische valorisatie van biomassa en afvalstoffen, het gebruik van hernieuwbare energie en het vervoer via spoor- of waterweg.

Opgelet: sommige investeringen komen enkel in aanmerking voor steun indien de verandering gebeurt in bestaande gebouwen.

U vindt hiervan een overzicht (incl. randvoorwaarden m.b.t. welke onderdelen wel/niet worden opgenomen) in het informatiedocument op de website: http://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek.

 

Voor wie?

  • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting: natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit;
  • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders;
  • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.

Bemerk hierbij dat u enkel in aanmerking komt voor deze steun indien u een fiscale boekhouding heeft.

< terug naar overzicht