Subsidies

< terug naar overzicht

Verhoogde VLIF-steun voor energiebesparende & -producerende maatregelen

Meer informatie over voorwaarden om VLIF-steun te bekomen vindt u op de VLIF-website.

Volgende energetische maatregelen komen in aanmerking voor 30% investeringssteun:

Energieproductie
Zonneboiler
Windmolens
Randinfrastructuur pocketvergisting

  • Mestmixer
  • Mestschuif
  • Opslag digestaat
  • Pompsysteem en piping
  • Scheiding afvalstromen
  • Tussenopslag mest
  • Volle vloer

Verbranding (houtsnippers) en verwarming op biobrandstoffen

Transport
Ombouwen landbouwmachines voor PPO
Elektrische of hybride aangedreven trekkers/oogstwagens

Energiebesparing - glastuinbouw
Serrres: verticale ventilatie
Warmterecuperatiesysteem in de glastuinbouw
Ontvochtigingstechnieken (klimaatinstallatie serre)
Serreconstructie: dubbele folie
Energiebesparing: dubbel energiescherm
Energiebesparing: eerste energiescherm
Klimaatcomputer
Diffuus glas/ar-glas in de glastuinbouw
Dubbele beglazing
Energiebesparing: kasomhulling
CO2-dosseersysteem uit ketel
Energiebesparende of hfk-vrije koeltechnieken
Energiezuinige ventilatiesystemen
Frequentiesturingen
Investeringen in geothermie
Investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energie- of CO2-netwerk
KWO: koude/warmte-opslagsystemen
Laaghangend verwarmingssysteem
Rookgascondensor
Warmtebuffer
Warmtepomp alle types
Waterdampstoomspoeling
LED-verlichting

Energiebesparing - veehouderij
LED-verlichting
Toerentalregeling van de vacuumpomp voor de melkinstallatie
Warmterecuperatiesystemen en voorkoeling bij melkvee
Natriumdamplampen en metaalhalidelampen
Energiezuinige ventilatiesystemen
Warmtewisselaar
Warmtebuffer
Warmtepomp alle types
Isolatie
Biggennest met geïntegreerde overkapping en/of regel- of sturingssysteem biggenlampen
Warmterecuperatiesystemen in de pluimveehouderij  
Mestdroging met restwarmte

< terug naar overzicht