Nieuws

Energiebesparing door dynamisch gecontroleerde bewaring (DCA)

DCA (Dynamisch gecontroleerde atmosfeer) bewaring blijkt door een verminderde ademhaling van het fruit/groenten een stevige energiebesparing te kunnen opleveren.

Recyclage van zonnepanelen

Op 8 mei organiseerde PV Vlaanderen zijn jaarlijkse studiedag rond de stand van zaken van zonnepanelen in Vlaanderen. Eén van de interessante thema’s waarop werd ingegaan, draaide rond de verwerking en recyclage van zonnepanelen in België. Een onderwerp waarrond heel wat indianenverhalen de ronde doen. Jan Clyncke van PV Cycle Belgium gaf een inkijk in wat er vandaag werkelijk gebeurt met afgedankte zonnepanelen.

Kunnen condensatorbatterijen mijn energiefactuur verlagen?

Elektrische toestellen zoals pompen, motoren en TL-lampen verbruiken behalve actieve energie (kWh) voor de levering van nuttige arbeid, ook reactieve energie (kVArh) voor de opbouw van de magnetische velden. Reactieve energie zorgt voor een onnodige extra belasting van het elektriciteitsnet. Daarom rekent de distributie-netbeheerder (DNB) een toeslag aan als het reactief verbruik een bepaalde drempel overschrijdt.

Elektriciteit uitwisselen tussen bedrijven

In het verleden was directe uitwisseling van elektriciteit tussen bedrijven niet mogelijk. De wetgeving rond deze directe lijnen is sinds begin 2019 veranderd om meer kansen te bieden aan projecten voor hernieuwbare elektriciteitsopwekking. Deze verandering kan ook kansen bieden voor landbouwbedrijven die een overschot aan elektriciteit hebben en deze elektriciteit willen verkopen aan een naburig bedrijf of voor bedrijven die elektriciteit rechtstreeks willen afnemen van een naburige productie-installatie zoals een windmolen. In dit artikel beschrijven we hoe de regelgeving rond directe lijnen er op dit moment uitziet.

Nieuw koelmiddel, meer of minder energieverbruik?

Bij de keuze van een nieuw koelmiddel spelen allerlei factoren een rol. De grootte van de koelinstallatie is een cruciale factor, ook het te koelen product. Gaat het om zeer fragiel materiaal dat erg gevoelig is aan uitdroging of speelt dit minder een rol? Je moet ook rekening houden met budget en draaiuren per jaar. Bij een installatie die continu draait, zal het energieverbruik zwaarder doorwegen. Andere factoren, zoals veiligheid voor de omgeving, kunnen de doorslag geven. Bijvoorbeeld wanneer je ruimtes gaat koelen waar veel menselijke activiteit is.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten