Nieuws

DynaGrow: het digitale belichtingshulpje

De introductie van bijbelichting in serres was een echt kantelpunt, maar kunnen we hiermee ook slim sturen en meer uit minder halen? De resultaten van een belichtingsproef in hydrosla met DynaGrow, een intelligente sturingstool waarmee we de energie-efficiëntie van een belichte teelt trachten te verhogen, waren alvast veelbelovend. Afgelopen belichtingsseizoen konden we hiermee op het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt te Oost-Vlaanderen goedkoper belichten terwijl we een minstens even goed teeltresultaat behaalden als op de klassieke manier.

Dubbele energiewinst met verrood licht in komkommer

Het areaal belichte komkommerteelt breidt in België en Nederland verder uit. Vaak nog onder SON-T, maar steeds meer in combinatie met led. Dit levert een belangrijke energiebesparing op omwille van het lagere elektriciteitsverbruik van led lampen. De volgende stap is een transformatie naar full led-belichtingssystemen. Om dat te bewerkstelligen is een uitbreiding van het lichtspectrum met verrood noodzakelijk. Belangrijk daarbij is om teelttechniek en klimaat af te stemmen op die transformatie. Zo kan op korte termijn via een succesvolle overgang naar led een sterke reductie van de energieconsumptie worden bekomen.

Einde van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

De Vlaamse Regering heeft een nieuwe investeringssteun voor middelgrote PV-installaties (40 kW – 2000 kW) voorgesteld ter vervanging van de groenestroomcertificaten (GSC) vanaf 2021. Analoog aan de subsidie voor kleine en middelgrote windturbines (10 kW tot 300 kW) zal de steun via een call-systeem gebeuren. 

Nieuwe premie voor kleinschalige zonnepaneelinstallaties

Fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA kunnen niet langer gebruik maken van het principe van de terugdraaiende teller indien ze in dienst genomen worden na 1 januari 2021. Omdat deze maatregel de rendabiliteit van deze installaties bij kleine verbruikers negatief beïnvloedt, heeft de Vlaamse Regering een nieuwe investeringspremie in het leven geroepen om de investering in een kleine installatie terug te verdienen in 10 jaar.

Warmterecuperatie bij koelinstallaties

Bij het koelen van landbouwproducten, zoals witloofwortels, komt heel wat restwarmte vrij die op veel bedrijven nog verloren gaat. Het hergebruiken van deze restwarmte kan een significante besparing betekenen op de energiefactuur van landbouwers met koelcellen. Om te berekenen hoeveel een warmterecuperatie op een jaar voor de landbouwer kan opbrengen, monitorden we de prestaties van een dergelijk systeem. 

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten