< terug naar overzicht

Dagverlenging met LED-belichting bij chrysant

Stuurlicht is nodig om vegetatieve groei te handhaven bij korte dag omstandigheden. Op het Proefcentrum voor Sierteelt werden dit jaar enkele lamptypes (LED)  uitgetest bij chrysant.

Rood LED licht levert beste resultaat

Bij kortedagplanten zoals chrysant, wordt gebruik gemaakt van stuurlicht om de vegetatieve groei te handhaven wanneer de natuurlijke daglengte onvoldoende is. Hiervoor is kunstlicht met een lage lichtintensiteit voldoende. Voor deze toepassing werden in het verleden gloeilampen gebruikt, deze werden in eerste instantie vervangen door spaarlampen, maar worden nu meer en meer vervangen door energiezuinige LED lampen. Vroeger werden al diverse types LED lampen uitgetest. Hieruit bleek dat een LED lamp met verrood licht de beste resultaten gaf om knopvorming te voorkomen. In deze proef werd op een praktijkbedrijf een kleine opstelling opgehangen met de LED lampen van Philips (met verrood licht) en met de LED lampen van Focus LED, een nieuwe speler op de markt.

Ganse nacht belichten

In deze proef werden de Focus LED daglengtelamp + verrood (12W) vergeleken met de Philips greenpower LED flowering lamp gen 2.0 met verrood licht (DR/W/FR) (11W) en met de standaard belichting met spaarlampen (type Osram 30W met PLE-T kap). De PAR-lichtintensiteit was op plantniveau hoger onder de spaarlampen (2,5 µmol/m².s) dan onder de twee types LED lampen die beide 2 µmol/m².s gaven (Figuur 1). Gewortelde stekken van drie verschillende potchrysanten cultivars werden opgepot, getopt en met alle drie de lamptypes cyclisch belicht (10 min aan / 20 min uit) gedurende de ganse nacht om zo de dag te verlengen en bloemknopvorming bij moederplanten van potchrysant te voorkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: Lichtspectrum opgemeten op plantniveau in de serre van de Focus LED daglengtelamp, de Philips greenpower LED flowering lamp gen 2.0 en de spaarlamp


Resultaat van de proef

De plantopbouw onder de drie types geteste lampen bleek visueel (planthoogte en bladkleur) niet van elkaar te verschillen. Aangezien nagenoeg geen bloemknopvorming voorkwam bij de drie cultivars, ook niet onder de spaarlampen, kan geen conclusie gemaakt worden over de effectiviteit van de twee types LED lampen om de bloemknopvorming tegen te gaan. In productie van de drie cultivars scoorde de Focus LED telkens iets beter in cumulatief aantal geplukte stekken op het einde van de proef. De Philips flowering lamp had ongeveer cumulatief 10% minder geplukte stekken. De spaarlamp lag bij één cultivar op het niveau van de Focus LED, terwijl bij de andere cultivars het niveau gelijk was aan dit van de Philips flowering lamp.


Aangezien nagenoeg geen bloemknopvorming voorkwam bij de drie cultivars, werken de drie lamptypes (spaarlamp en LED lampen) even goed om deze cultivars vegetatief te houden. De Focus LED scoorde telkens iets beter in cumulatief aantal geplukte stekken op het einde van de proef.

 

Voor meer informatie en het volledige verslag van deze proef kan je terecht bij:

Annelies Christiaens, annelies.christiaens@pcsierteelt.be– Proefcentrum voor Sierteelt

 


< terug naar overzicht