Nieuws

Goed licht stopt niet bij de grens - Boek: ‘Licht vernieuwen naar led. Wat moet je weten?’

Na de gloeilamp worden er ook andere lichtbronnen verboden in Europa vanwege hun te lage energie-efficiëntie, te grote milieu-impact en omdat de lamptechnologie verouderd is. Hoe zorg je ervoor dat er toch nog licht uit je armaturen komt? Renoveren, oftewel retrofit, lijkt dé oplossing. De logica is simpel: waarom weggooien als de meeste onderdelen nog prima zijn? Om milieubewuste vernieuwers te helpen bij de keuzes op het gebied van retrofitten, verscheen op 1 maart 2021 het boek ‘Licht vernieuwen naar led. Wat moet je weten?’ Het is de eerste gezamenlijke publicatie van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (IBE-BIV) en Groen Licht Vlaanderen (GLV).

Slim sturen en batterijopslag om de zelfconsumptie op je bedrijf te verhogen

Veel landbouwbedrijven hebben zonnepanelen of een windturbine voor de eigen productie van elektriciteit. Zon en wind zijn echter veranderlijk en moeilijk te voorspellen. Slim sturen van het verbruik en energieopslag zijn mogelijke manieren om de ‘match’ tussen de elektriciteitsvraag op het bedrijf en het veranderlijke aanbod te verbeteren. Landbouwbedrijven kunnen zo hun zelfgeproduceerde elektriciteit meer inzetten op het eigen bedrijf in plaats van deze aan een eerder beperkte prijs te verkopen.

Frequentiegestuurde ventilatie in de varkens-, melkvee- en pluimveehouderij

Een goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid en de prestaties van de dieren, maar de sturing ervan zorgt voor een hoog energieverbruik. Hoewel er verschillende ventilatietypes bestaan, zoomen we in dit artikel in op de frequentiegestuurde ventilatie. De techniek is duurder dan de klassieke ventilatiesystemen, maar zorgt wel voor een significante energiebesparing. Om dit te illustreren voerden we een theoretische retrofit uit van triac-gestuurde ventilatie naar frequentiegestuurde ventilatie in enkele typebedrijven uit de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij. We lichten de resultaten graag toe in dit artikel. 

Energiezuinig belichten in de glastuinbouw met led: een rendabele keuze

Of belichting nu gebruikt wordt voor opbrengstverhoging, seizoensverlenging of puur vanuit kwaliteitsoogpunt, het blijft een productiekost waar meestal een stevig prijskaartje aan hangt . Om deze energiekost te beperken en te verduurzamen, kan het gebruik van energiezuinige ledlampen in plaats van klassieke hogedruknatriumlampen een rendabele optie zijn voor veel bedrijven. We maakten een korte rendementsberekening voor enkele typebedrijven.

Ledlampen in de varkens-, melkvee- en pluimveehouderij

Het vervangen van TL-D- en/of HPI-lampen door energiezuinige ledlampen kan een positieve invloed hebben op de energiefactuur en broeikasgasemissies. Om dit concreet te schetsen, worden er voor enkele typebedrijven uit de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij theoretische retrofits met ledlampen uitgevoerd. De resultaten van onze berekeningen geven we kort weer in dit artikel.

Nieuwsbrief

Enerpedia op Facebook

c

Enerpedia op Twitter

Laatste documenten