Hoe werkt een zonneboiler?

Hoe werkt het?

Een zonneboiler zet zonlicht om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is.

Een zonneboiler bestaat uit een aantal basiscomponenten:

  1. De zonnecollector vangt het invallende zonlicht op en zet het, via de absorber, om in warmte. De absorber geeft de warmte door aan de warmtetransporterende vloeistof, meestal water, eventueel vermengd met glycol.
  2. In de primaire kringloop neemt deze vloeistof warmte op in de collector en geeft die af aan het water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan terug naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen.
  3. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte opgeslagen wordt tot op het moment dat er warm water nodig is. Het voorraadvat is een geïsoleerd waterreservoir. Bij voldoende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven 60°C.
Zonneboiler componenten

4. De regeling schakelt de pomp aan zodra het water in de zonnecollector warmer is dan het water in het voorraadvat. Ze beschermt eveneens tegen bevriezing en oververhitting.

5. De naverwarming is nodig omdat in Vlaanderen de temperatuur in het voorraadvat niet altijd volstaat voor direct gebruik. De naverwarming is een elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de centrale verwarmings- (CV) ketel. Bij een duoboiler zit de naverwarming in het voorraadvat.

De zonnecollector kan het best worden opgesteld met een helling tussen 20° en 60° en met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest. Om warmteverliezen te vermijden, is de afstand tussen de collector en het voorraadvat liefst zo klein mogelijk

Er bestaan 2 types zonnecollectoren

Vacuumcollector en vlakke plaat collector

Vergelijking vlakke plaat collector en vacuumcollector

  Vlakke plaat collector Vaccuümcollector
Voordelen Robuuster
Langere levensduur
Goedkoper
Sneller ontdooien in winter
Hoger rendement bij lage buitentemperatuur
Sneller op temperatuur
Flexibeler qua oriëntatie
Nadelen Meer collectoren nodig voor zelfde opbrengst Meer slijtage
Hogere afschrijfkost antivries
Groter risico op beschadiging
Duurder

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.