Hoe werkt het?

Hout kan worden gebruikt als brandstof in verschillende vormen, zoals houtblokken, houtpellets, houtsnippers en houtbriketten. Naast het feit dat het verbranden van lokaal geproduceerd hout financieel aantrekkelijk is, brengt verwarmen met hout ook andere voordelen met zich mee. Het is een schone en vaak lokaal beschikbare energiebron. Houtige biomassa afkomstig van kleine landschapselementen zoals knotbomen en hakhout kan worden aangevuld met hout dat wordt geteeld op het perceelsniveau. Op deze manier draagt het gebruik van houtige biomassa direct bij aan het behoud en onderhoud van het landschap, en dus ook aan de biodiversiteit.

 

Aangezien de beschikbare oppervlakte voor de teelt van houtige biomassa beperkt is, zijn de meeste kansen te vinden waar landbouwers in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien, vooral bij sierteeltbedrijven, zeugenbedrijven en pluimveebedrijven met een bescheiden tot gematigde energievraag en vermogens tot ≤ 300 kW. Hoewel er ook houtverbrandingsinstallaties zijn met veel grotere vermogens, is het in de Vlaamse context minder geschikt om deze installaties te bevoorraden met lokaal geproduceerd hout, gezien de aanzienlijke afhankelijkheid van geïmporteerde biomassa die dit met zich mee zou brengen.

Verwarmen met hout kan met moderne en geautomatiseerde installaties met hoge rendementen. In de meeste gevallen zijn de kleinere vermogens voorzien van een roerwerk in de opslagruimte dat de houtsnippers in een schroef brengt, die ze op zijn beurt tot in de verbrandingskamer van de ketel brengt. De autonomie van de installatie hangt af van het volume van de silo.

1. Opslagsilo houtsnippers
2. Roerwerk voor de aanvoer van de snippers
3. Schroef voor de aanvoer van houtsnippers
4. Brandklep (veiligheidssysteem)
5. Aanvoerschroef naar de verbrandingskamer
6. Verbrandingskamer met warmtewisselaars
7. Vijzel voor automatische as-afvoer
8. Schouw
9. Container voor asopslag
10. Elektronische bedieningsmodule

verwerking houtsnippers

De kwaliteit van de houtsnippers is vooral in dergelijke kleine stookinstallaties van groot belang. Op dit moment bestaan er geen wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen voor houtsnippers.

Wel werd er een Europese norm voor vaste biobrandstoffen opgesteld waarin de kwaliteit van houtige biomassa (EN14961) wordt gedefinieerd. Deze norm moet de eerder opgestelde Oostenrijkse Önorm 7133 vervangen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende criteria zoals de oorsprong van het hout, de stukgrootte, het vochtgehalte en het asgehalte. Biomas­saleveranciers kunnen via deze norm de kwaliteit van houtsnippers definiëren wat de afnemer in staat stelt de kwaliteit beter in te schatten. In het algemeen mag gesteld worden dat houtsnippers met een stukgrootte P31,5 (≈ Önorm G30), een vochtgehalte < 30% en een asrest < 1,5% een geschikte brandstof zijn voor dergelijke biomassa-installaties.
 

Houtsnippers kan je aankopen op de markt of zelf oogsten uit kleine landschapselementen of korteomloophout.

Het hout kan dan op verschillende manier verhakseld worden:

 

  • Hakselaar manueel gevoed 

Aankoopprijs: € 6250 (30% VLIF steun mogelijk voor machines voor beheer KLE's).

Takken tot 22 cm doorsnede.

 

  • Hakselaar gevoed met kraan

  Aankooprijs hakselaar: € 100 000
  Kraan: € 40 000
  Stammen tot 40 cm doorsnede
  60-70m³/u 

houtsnippers

Een eenvoudige en kosteneffectieve manier om deze houtsnippers te drogen, maakt gebruik van natuurlijke convectie. Dit houdt in dat de houtsnippers worden opgeslagen in een stapel op een betonnen vloer, onder een afdak, in een goed geventileerde ruimte. In het centrale gedeelte van de stapel treedt een temperatuurstijging op als gevolg van biologische afbraak, wat vaak bekendstaat als 'broei'. Dit veroorzaakt convectie doordat lucht door de stapel circuleert en waterdamp naar het oppervlak van de stapel transporteert, waar het condenseert. Dit proces duurt meestal 3 tot 5 maanden en resulteert in houtsnippers met een vochtgehalte van minder dan 30%.

houtsnippers natuurlijke ventilatie

Opslag houtsnippers

Droge snippers kan je op verschillende manier opslaan in afwachting dat ze worden verbrand in de verbrandingskamer van de ketel. De snippers kunnen zowel ondergronds als bovengronds worden opgeslagen.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.