Wat brengt het op?

Uit berekeningen blijkt dat de teelt van korteomloophout voor lokaal en eigen gebruik in kleinschalige stookinstallaties (≤ 300 kW) financieel interessant is. Zo kan korteomloophout, door stookoliekosten uit te sparen, qua financiële return zeker concurreren met de in Vlaanderen gangbare akkerbouwteelten. De teelt van korteomloophout voor verkoop van houtsnippers is momenteel nog niet rendabel.

 

In de Vlaamse context bevindt het grootste potentieel voor dergelijke projecten zich bij landbouwbedrijven met een middelgrote energievraag, zoals intensieve veehouderij (pluimvee en varkens) en koude serreteelten. Het bevoorraden van stookinstallaties met vermogens > 300 kW met korteomloophout is minder realistisch omdat hiervoor al gauw grote oppervlaktes nodig zijn.

Welke premies en subsidies zijn mogelijk?

  • VLIF-investeringssteun

    Enkel hakselaars/versnipperaars aangedreven via de tractor of met een motor van minimum 10 pk komen in aanmerking voor steun van het Vlaams landbouwinvesteringsfonds. Voor investeringen aangevraagd in 2023 komen in aanmerking voor 40% steun.

  • Eenmalige verhoogde investeringsaftrek

    Het gebruiken van energie uit biomassa komt in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek (groep 4, categorie 10). Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.