Elektriciteitsverbruik

Varkens kweken vraagt heel wat elektriciteit en warmte in de stal. Hieronder ontdek je het gemiddelde elektriciteitsverbruik, gebaseerd op cijfers van zeven audits in vermeerderings- en vleesvarkensbedrijven. Hoewel mechanische ventilatie in varkens- en pluimveestallen de norm is, verbruikt het aanzienlijke elektrische energie, met ongeveer de helft van het totale elektriciteitsverbruik op de boerderij.

 

Elektriciteitsverbruik vermeerderingsbedrijf

Mechanische ventilatie 50%
Biggenlampen 17%
Motoren, pompen 14%
Verlichting 9%
Circulatiepompen verwarming 6%
Andere 4%

 

Elektriciteitsverbruik vleesvarkensbedrijf

Mechanische ventilatie 75%
Motoren, pompen 16%
Verlichting 5%
Andere 4%

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.