Verwarming bij pluimvee

Vergelijking warmtekanon met cv-deltabuizen

Twee afdelingen werden voorzien van een warmtekanon en de andere werden verwarmd met onze deltabuizen (indirect verwarmingssysteem). De ventilatiecurves waren identiek ingesteld: zowel voor het warmtekanon als de cv-deltabuizen werd opgestart aan 1 m³/kg/uur en vanaf dag 17 werd het ventilatiedebiet gebracht naar 0,7 m³/kg/uur. Bij deze instelling is rekening gehouden met de CO2-productie bij de kuikens vanaf de tweede levensweek. Dit is een gewijzigde instelling voor de cv-systemen in vergelijking met het ADLO-project rond CO2-reductie.

Het verloop van de CO2-concentraties werd tijdens deze rondes continu opgevolgd met sensoren in de stal.
Nu zagen we bij de afdelingen met deltabuizen dat de ingestelde ventilatie voldoende was om de CO2-concentratie nagenoeg op of onder de norm van 3000 ppm te houden.
In de winterronde steeg in de eerste 10 dagen na opzet de CO2-waarde bij het warmtekanon toch nog gemiddeld tot 4000 ppm. Vanaf de derde week neemt de CO2-concentratie dan bij beide systemen duidelijk af door een hogere ventilatie.

CO2 sensor pluimve

Wat de technische resultaten betreft zagen we geen verschil tussen de twee verwarmingssystemen, ook de uitval was nagenoeg gelijk.
Ook in de beoordeling van de kuikens naar borstbevuiling, hakirritaties en voetzoolaantastingen zagen we geen effect van het type verwarming.

Bij het energieverbruik zien we in de eerste winterronde een meerverbruik van 8% voor de warmtekanonnen gedurende enkele dagen. Dit kunnen we verklaren door de koude wind (uit het oosten) die meer invloed heeft gehad op deze stal dan op de stal met de cv-verwarming.
In de tweede ronde bleek het warmtekanon gemiddeld 10% minder te verbruiken aan petroleum dan de andere stal. Dit was echter een warme voorjaarsronde met een laag verbruik. Gemiddeld werd slechts gemiddeld 109 liter petroleum gestookt per 1000 kuikens.

Indien we rekening houden met de CO2-normen blijkt de ingestelde ventilatie nog onvoldoende te zijn om de CO2-concentratie onder de norm van 3000 ppm te houden bij het warmtekanon. Het brandstofverbruik zal dan hoger liggen dan bij cv-systemen.
Bovendien kunnen we de eerste dagen na opzet bij de indirecte verwarming de ventilatie nog lager instellen dan de gebruikelijke 1 m³/kg/uur, zonder risico op te hoge CO2-waarden in de stallen. Dit levert ons dan weer een belangrijke energiebesparing op ten opzichte van het warmtekanon

Warmtewisselaar

Met een warmtewisselaar kun je energie besparen en de luchtkwaliteit verbeteren. De instromende buitenlucht wordt opgewarmd door de uitstromende stallucht. De instromende lucht krijgt daardoor bijna dezelfde temperatuur als de aanwezige stallucht. Hij heeft ook een lagere relatieve vochtigheid, waardoor zijn vochtopnamecapaciteit twee tot drie keer hoger is dan van de lucht in de stal. Daardoor kan de voorverwarmde lucht meer vocht opnemen voordat hij verzadigd is en hoeft de pluimveehouder minder te ventileren. De twee luchtcircuits zijn in de warmtewisselaar volledig gescheiden: de stallucht stroomt over en de buitenlucht door de lamellen.
De buitenlucht wordt aangezogen met een centrifugaalventilator; een axiaalventilator zuigt de warme stallucht aan. De geconditioneerde buitenlucht wordt via de nok in de stal geblazen.
Momenteel zijn er twee systemen op de markt. Belangrijk bij beide systemen is een goede reiniging van de unit, omdat er in de stallucht vrij veel stofdeeltjes zweven die in de unit blijven hangen. Alle onderdelen moeten goed gereinigd worden met een hogedrukspuit.

Warmtewisselaar pluimvee

Voordelen :
• volgens de leveranciers tot 50 % besparing op stookkosten
• verlaging van CO2-concentratie en relatieve vochtigheid van de stallucht
• goede strooiselkwaliteit
• lange levensduur van de installatie (tot 25 jaar)

Nadelen :
• na elke ronde is degelijk reinigen van de installatie nodig
• ventilatoren veroorzaken hoger elektrisch verbruik
• extra tegendruk in stal, verhoogt elektriciteitsverbruik van ventilatoren

Prijs :
Een warmtewisselaar van 13.700 m³/u kost € 1,11 per dierplaats incl. montage (of € 0,90 zonder werkuren). Een wisselaar met een capaciteit van 9.400 m³/u kost € 1,05 per dierplaats (incl. installeren) of € 0,83 zonder werkuren. Je geniet van een VLIF-steun van 18 % voor energiebesparende techniek en van een verhoogde investeringsaftrek (13 %).

Er is een ‘mobiele’ warmtewisselaar op de markt. Die zit in een soort container die zowel binnen als buiten de stal opstelbaar is. Zo zijn geen ingrijpende verbouwingen nodig. Deze warmtewisselaars hebben standaard een frequentieregelaar op zowel de toevoer- als de afzuigventilator. Volgens de ontwikkelaar bespaar je 50 % op stookkosten.

EPB normen

Een EPB-regelgeving omvat drie normen: een maximaal K-peil, isolatienormen of maximale U-waarden en minimale ventilatienormen.

In de landbouw gelden momenteel enkel minimale isolatienormen of maximale U-waarden. Een hoge U-waarde betekent een groot verlies aan warmte. De U-waarde is afhankelijk van de isolatiewaarde en de dikte van het materiaal. U-waarden kunnen opgegeven worden voor één materiaalsoort of voor een combinatie van materialen, b.v. voor een samengestelde wand  (betonelement + isolatiemateriaal). Ter vergelijking: De maximale U-waarde voor industriële gebouwen is 0,24 W/m²K. De verplicht U-waardes voor pluimveestellen bedragen:

  • muren en daken: ≤ 0,40 W/(m².K)
  • vensters: ≤ 1,1 W/(m².K)
  • vensters met profiel: ≤ 1,8 W/(m².K)
  • poorten en deuren: ≤ 2 W/(m².K)

Verblijfruimtes voor dieren en ruimtes voor bewaring en/of productie van plantaardige producten worden vrijgesteld van de ventilatie-eisen. Alle overige ruimtes waar personen werken en/of verblijven dienen te voldoen aan de bestaande ventilatienormen. Aparte koel-, productie- of bewaarcellen binnen de loods vallen niet onder de EPB-regelgeving.

 

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.