Forcerie

Een gemiddeld witloofbedrijf verbruikt iets minder dan 10 000 kWh elektriciteit voor de verwerking van 1 ha witloof. Deze verwerking omhelst wortelbewaring, forcerie en oogst van het witloof. Op witloofbedrijven waar alle wortels op het bedrijf worden bewaard en waar er een jaarrond productie van witloof is, gaat de helft van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik naar de werking van de koelcellen voor de bewaring van de wortels. 40% van het verbruik is nodig voor de forcerie en 10% gaat naar de andere activiteiten, zoals oogsten en inzetten en het verbruik in het woonhuis.

De forceerruimtes moeten voldoende geïsoleerd zijn. In de praktijk is het duidelijk dat het afsluiten van de afzonderlijke forceercellen met geïsoleerde deuren een duidelijk positief effect heeft op de kwaliteit van het witloof het dichtst bij de uitgang. Het energieverbruik zal eveneens dalen door de cellen goed af sluiten.

 

Bij de meeste witloofforceerinstallaties wordt buitenlucht aangezogen om te koelen of te verwarmen, wat het meest energie-efficiënt is. Indien dit niet gebeurt, is het zinvol om na te gaan of het luchtbehandelingssysteem kan aangepast worden.

 

Bij aanvang van een nieuw seizoen in de forcerie is het meestal noodzakelijk om zowel het water als de lucht in de trekcellen te verwarmen. Verschillende forceerinstallaties blijken in die periode voortdurend te pendelen tussen koelen en verwarmen. Dit leidt uiteraard tot nutteloos en vermijdbaar energieverbruik. Wanneer je vaststelt dat deze situatie zich voordoet bij uw forceerinstallatie kan je best tijdelijk de koeling van de forcerie stopzetten. Je kan eveneens samen met je koeltechnieker bekijken of het pendelen tussen koelen en verwarmen regeltechnisch vermeden kan worden.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.