Wat brengen windturbines op?

Wat brengt het op?

De technologie van windturbines is in volle evolutie en is voor grootschalige projecten rendabel.

Op landbouwbedrijven dient voor de invulling van de eigen energiebehoefte eerder naar kleinschalige en middelgrote windturbines (KMWT) gekeken te worden. De markt rond kleine en middelgrote windturbines  is echter minder ontwikkeld en kan niet zo eenduidig als rendabel of niet-rendabel gecategoriseerd worden. Uit verschillende testresultaten van testvelden in Nederland en België, blijkt dat een goed gekozen en goed geplaatste KWT op een haalbare termijn kan terugverdiend worden. De terugverdientijd varieert in die gevallen van 7 tot 10 jaar.

Wat is een goed gekozen kleine windturbine (KWT)?

Binnen het grote aanbod aan verschillende KWT’s vind je allerlei ontwerpen, maar ook grote verschillen in energieproductie. Het is dan ook zeer belangrijk om het juiste type windturbine te kiezen. De rendabiliteit hangt er immers sterk van af. Vaak zijn er erg weinig testresultaten beschikbaar en zijn er ook nog geen meetgegevens in de praktijk. Producties op papier worden helaas weinig in praktijk bevestigd. 

Wat is een goed geplaatste KWT?

De rendabiliteit wordt sterk bepaald door de jaarlijkse gemiddelde windsnelheid op de locatie waar de windturbine gebouwd wordt. De vermogenscurve van windturbines geeft dit mooi weer. De grafiek geeft aan hoe groot de elektrische opbrengst zal zijn voor verschillende windsnelheden. 

vermogenscurve windturbine

Windplan Vlaanderen

Hieronder is de windkaart van Vlaanderen (bron: Windkracht 13) te zien op 40m hoogte. Het is snel duidelijk dat de hoogste windsnelheden en het daarmee gepaard gaande potentieel voor windturbines, zich in West-Vlaanderen bevindt. Aangezien de elektrische opbrengst van windturbines exponentieel groeit met de hoeveelheid wind, maakt 0,5 m/s verschil in gemiddelde windsnelheid een groot verschil.

Het is ook erg belangrijk om mee te geven dat de lokale situatie op lage hoogte een erg belangrijke impact heeft op de gemiddelde windsnelheid. Kleine hoogteverschillen, grote bomen of intense bebouwing kunnen een erg grote impact heb­ben. Dit betekent dat er grote windverschillen kunnen bestaan op erg korte afstand van elkaar.

Windkaart Vlaanderen

Welke premies en subsidies zijn mogelijk?

  • VLIF-steun

Voor investeringen in windturbines bedraagt deze steun 40%. De steun wordt verleend op basis van het nominaal vermogen van de windmolen/-turbine. Alle groene stroom die op het bedrijf wordt opgewekt, moet ook op het landbouwbedrijf verbruikt worden.

  • Verhoogde investeringsaftrek

Het gebruiken van windenergie komt in aanmerking voor een verhoogde investeringsaftrek onder categorie 11: energieproductie op basis van hernieuwbare energieën. Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

  • Groenestroomcertificaten

Voor kleine en middelgrote windturbines kunnen geen groenestroomcertificaten meer verkregen worden. Er is wel een investeringssteun voorzien via een callsysteem.

Windturbine

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.