Energie produceren Zonneboilers

Zonneboilers

Hoe werkt het?

Een zonneboiler zet zonlicht om in warmte en slaat die warmte op in een voorraadvat met water. Geeft de zon niet voldoende warmte, dan zorgt de naverwarming ervoor dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is.

Zonneboiler met componenten

Een zonneboiler bestaat uit een aantal basiscomponenten:

  1. De zonnecollector vangt het invallende zonlicht op en zet het, via de absorber, om in warmte. De absorber geeft de warmte door aan de warmtetransporterende vloeistof, meestal water, eventueel vermengd met glycol.
  2. In de primaire kringloop neemt deze vloeistof warmte op in de collector en geeft die af aan het water in het voorraadvat. De afgekoelde vloeistof wordt dan terug naar de collector gepompt om opnieuw op te warmen.
  3. Het voorraadvat zorgt ervoor dat de door de zon geproduceerde warmte opgeslagen wordt tot op het moment dat er warm water nodig is. Het voorraadvat is een geïsoleerd waterreservoir. Bij voldoende zonlicht kunnen de zonnecollectoren het water in het voorraadvat gemakkelijk opwarmen tot boven 60°C.
  4. De regeling schakelt de pomp aan zodra het water in de zonnecollector warmer is dan het water in het voorraadvat. Ze beschermt eveneens tegen bevriezing en oververhitting.
  5. De naverwarming is nodig omdat in Vlaanderen de temperatuur in het voorraadvat niet altijd volstaat voor direct gebruik. De naverwarming is een elektrische weerstand, een doorstroomtoestel op gas of de centrale verwarmings- (CV) ketel. Bij een duoboiler zit de naverwarming in het voorraadvat.

De zonnecollector kan het best worden opgesteld met een helling tussen 20° en 60° en met een oriëntatie tussen zuidoost en zuidwest. Om warmteverliezen te vermijden, is de afstand tussen de collector en het voorraadvat liefst zo klein mogelijk

 

Er bestaan 2 types zonnecollectoren:

 

1.Vlakke plaat collector

 Zonneboiler vlakke plaat 

 

2.Vacuümcollector:

 Zonneboiler vacuum buis

 

3.Vergelijking vlakkeplaat collector - vacuümcollector  :

 

Vlakkeplaat Collector

Vacuümcollector

Voordelen

Robuuster
Langere levensduur
Goedkoper
Sneller ontdooien in winter

Hoger rendement bij lage buitentemperatuur
Sneller op temperatuur
Flexibeler qua oriëntatie

Nadelen

Meer collectoren nodig voor zelfde opbrengst


Meer slijtage
Hogere afschrijfkost antivries
Groter risico op beschadiging
Duurder

  

Wat kost het?

 

Voor zonthermische systemen geldt als vuistregel dat per m² collector een voorraadvat van 40 tot 60 liter nodig is. Het is van belang om het waterverbruik op het bedrijf goed te kennen, zowel het totale volume als de spreiding in de tijd.

Een zonneboiler kost ongeveer 800 tot 1.000 €per m² collector, alles inbegrepen.

 

Wat brengt het op?

 

Op een vierkante meter in België valt per jaar bijna 1.100 kWh zonne-energie. Een zonnecollector haalt daar 400 kWh bruikbare warmte uit.

De besparing die de omschakeling naar een zonneboiler kan opleveren, is sterk afhankelijk van de aanwezige verwarmingsinstallatie. Veel melkveebedrijven gebruiken bijvoorbeeld elektrische boilers voor de verwarming van het spoelwater, waardoor zonneboilers daar een grote besparing kunnen realiseren.

De rendabiliteit van een zonneboiler hangt af van veel factoren o.a. oppervlakte, grootte opslagvat, al dan niet met bijverwarming, goedkoopste alternatief. Laat daarom altijd een berekening op maat uitvoeren.

 

Welke vergunningen zijn nodig?

 

Sinds 1 december 2010 is het plaatsen van zonneboilers in de meeste situaties vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Op een plat dak is de plaatsing van zonneboilers vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. Op een hellend dak is de plaatsing van zonneboilers vrijgesteld als ze geïntegreerd worden in het hellend dakvlak: op de dakbedekking of ter vervanging ervan. Ook bij beschermd erfgoed is vrijstelling mogelijk. 
In dat geval is een machtiging nodig van het agentschap Ruimte en Erfgoed.

 

Welke premies en subsidies zijn mogelijk?

 

• VLIF-investeringssteun 
De steun voor de investering in een zonneboiler bedraagt 30%.

•Eénmalig verhoogde investeringsaftrek
Wie een zonneboiler plaatst, heeft eveneens recht op een fiscaal voordeel onder de vorm van een éénmalige verhoogde investeringsaftrek.

• Premie netbeheerder
Vooraleer over te gaan tot de aankoop van een zonneboiler, kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de vorm van een premie van uw netbeheerder.

Voor meer informatie aangaande de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze 3 vormen van steunmaatregelen, kan u terecht bovenaan deze Enerpedia-website bij het tabblad “subsidies”.