< terug naar overzicht

6:1 rood/verrood-verhouding heeft een positieve werking op komkommer

 

Rood/verrood-verhouding speelt in op plantreacties


Verrood licht is een stuurlicht dat net buiten het PAR-gebied valt. Het wordt waargenomen via specifieke lichtreceptoren, de fytochromen. Zij kunnen rood en verrood licht van elkaar onderscheiden en zullen een andere plantreactie induceren, afhankelijk van de verhouding tussen rood en verrood (R/VR).
Afgelopen jaar onderzocht het Proefstation voor de Groenteteelt welke plantfysiologische verschillen optraden bij vier verschillende R/VR-verhoudingen en wat het effect was op de productie. De R/VR-verhouding varieerde als volgt: geen verrood, 18:1; 9:1 en 6:1 R/VR-verhouding.


De objecten met een bepaalde R/VR-verhouding gaven trapsgewijs een meer open gewas, een langere plantlengte, een langere bladsteel en meer horizontaal gestrekte bladeren zodanig dat een groter lichtonderscheppend bladoppervlak beschikbaar was.
Het object zonder verrood stond er erg gedrongen bij, met een blad dat afbolde naar beneden. Algemeen kunnen we stellen dat hoe lager de R/VR-verhouding, hoe sterker de plantdelen elongeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hogere productie bij 6:1 R/VR-verhouding


Het object met een 6:1 R/VR-verhouding behaalde de hoogste productie (+9%) vergeleken met het object zonder verrood. Dit werd bekomen door een snellere uitgroeiduur en een hoger aantal geoogste vruchten. Ook het object met een 9:1 R/VR-verhouding behaalde een meeropbrengst (+5%) door een hoger aantal uitgegroeide vruchten.


Dynamische lichtstrategie als einddoel


Komende proefjaren beoogt het Led FR project te komen tot een dynamische lichtstrategie, aanvullend op het zonnespectrum. Door de verhouding rood/verrood aan te passen op cruciale momenten van de dag of aanvullend op het verkregen aandeel verrood licht van buiten, zou het mogelijk zijn om de productie te verhogen én verrood energie-efficiënter in te zetten. Het project loopt nog tot en met 2025.

 

Meer info?

 

Jari Van Dam
Proefstation voor de Groenteelt, Sint-Katelijne-Waver
jari.van.dam@proefstation.be
Proeftuinnieuws 17 (2022)

< terug naar overzicht