< terug naar overzicht

Ambitieus hernieuwbaar energiebeleid

Tegen 2030 wil het Europees parlement wil dat 35% van het Europees energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komt. Ook het totale energieverbruik zou met 35% omlaag moeten. 

Deze doelstellingen inzake hernieuwbare energie werden goedgekeurd door het Europees parlement, maar moeten nog verder onderhandeld worden met de lidstaten. Het parlement wil Europa zo meer onafhankelijk maken van de invoer van buitenlandse energie(producten), zoals palmolie. Daarenboven vindt het parlement de maatregelen nodig om de klimaatafspraken van Parijs na te kunnen komen.


Belangrijk voor de landbouw is dat het gebruik van voedselgewassen voor energieproductie en biobrandstoffen afgebouwd zou worden. Het gebruik van afval- en reststromen zou dan weer aangemoedigd worden. Milieuorganisaties zijn ontgoocheld dat het verbranden van hele boomstammen niet aan banden wordt gelegd.


Bron
: www.vilt.be

< terug naar overzicht