< terug naar overzicht

Beplantingen in de kippenuitloop

In Nederland en Vlaanderen is de afgelopen jaren in verschillende projecten veel ervaring opgedaan met beplantingen in kippenuitlopen. Tijdens de studiedag van 6 mei werden de belangrijkste bevindingen voorgesteld van de verschillende types beschutting: korteomloophout (KOH: wilgen en populieren), miscanthus en fruitbomen. Daarnaast werd ook hun impact op het uitloopgebruik door de kippen besproken. Deze studiedag was een initiatief van Louis Bolk Instituut, ILVO, Probos en Inagro.

Van elk type natuurlijke beschutting werd de wet- & regelgeving aangekaart en werden de pro en contra’s besproken vanuit de ervaringen. Er was aandacht voor de risico’s, zoals verspreiding van vogelgriep door risicovogels die zich mogelijks aangetrokken worden door de aanplant of roofdieren die er zich kunnen schuilhouden. De pluimveehouders gaven aan dat vossen die zich verstoppen in het gewas, voor problemen kunnen zorgen.

Beschuttingen daarentegen zorgen voor een betere verspreiding van de kippen in de uitloop en kan daarnaast voor een meeropbrengst zorgen. Bijvoorbeeld door de teelt van fruitbomen te combineren met pluimvee of door het produceren vanbiomassa voor energieproductie door de teelt van KOH. Deze kunnen geoogst worden met het oog op verbranden in de eigen verbrandingsketel en zo een economisch en ecologisch alternatief vormen voor het gebruik van stookolie. Een kosten/baten analyse van KOH in de uitloop kan eenvoudig berekend worden opwww.korteomloophout.be. Via deze site kan je nagaan wat de aanplant van korteomloophout voor uw bedrijf kan betekenen.

Wens je graag kennis te maken met de ervaringen van de landbouwers die hun uitloop reeds beplantten of wil je meer weten over de verschillende projecten die werden uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland, raadpleeg hier dan de presentaties van de studiedag.

Meer informatie over de verschillende projecten is hier te vinden:

Vleeskippen, mobiele stallen en korte-omloophout 
Bomen voor Buitenkippen: http://bomenvoorbuitenkippen.nl/ 
Kiplekker onder de Wilgen: www.kiplekkeronderdewilgen.nl 
ARBOR: www.arbornwe.eu 
Agroforestry: www.agroforestryvlaanderen.be

< terug naar overzicht