< terug naar overzicht

DCA-bewaring voor hardfruit: een duurzame investering die zich terugverdient

Door de daling van de zuurstofconcentratie kan de ademhaling, en daardoor dus ook de warmteproductie van het fruit, dalen. Dit leidt tot lagere koelkosten. Afhankelijk van het teeltsysteem kunnen de energiewinsten variëren. Bovendien heeft het systeem een positief effect op de bewaarkwaliteit.
Op basis van de energiewinsten werd dan ook een terugverdientijd en ROI (return on investment) berekend. Hierbij is de aanschafprijs van de technologie doorslaggevend. Daarnaast werd ook de invloed van een VLIF-subsidie berekend.

 

Onderscheid tussen biobedrijven en gangbare bedrijven

In de gangbare fruitteelt gebruikt men voor de lange bewaring van fruit in ULO (ultra low oxygen) dikwijls het middel 1-methylcyclopropeen. Dit middel remt de rijping van de vruchten tijdens de bewaring en vermindert de ademhaling van de vruchten. Hierdoor is er al een verminderd energieverbruik van ongeveer 10%.

1-MCP is niet toegelaten in de bio-fruitteelt. In bioteelt zal men de vruchten daarom steeds gaan bewaren in ULO zonder 1-MCP. 

Toepassing van de nieuwe DCA-technologie is toegelaten in gangbare én bioteelt. De impact op het energieverbruik zal in de bioteelt echter groter zijn omdat er hier geen 1-MCP gebruikt wordt. 


Aannames voor bio- en gangbare bedrijven

We gaan ervan uit dat de gangbare teler hier wél gebruik maakt van de toepassing van 1-MCP, een middel waarmee hij de bewaring kan verlengen en de kwaliteit kan verbeteren. De toepassing van 1-MCP levert ongeveer een reductie van 10% van het energieverbruik op.

De kost van een 1-MCP toepassing is 0,0162 €/kg.

De bewaarduur is 10 maanden en de fruitprijs is € 0,25.

Koelcel standaard ULO met koelmiddel ammoniak (referentie 2020): in bio dus zonder 1-MCP, in gangbaar met 1-MCP.

De DCA-technologie vervangt de 1-MCP toepassing in de gangbare teelt en levert energiereductie op van 5% tot zelfs 10% tov de referentie. De terugverdientijd wordt hier dus vooral gehaald uit de mindere kosten voor het niet toepassen van 1-MCP.

De bioteelt kan geen gebruik maken van 1-MCP en dus resulteert de DCA-technologie hier in een echte meerwaarde op gebied van kwaliteit. Er worden verschillende scenario’s berekend voor extra prijsverhogingen omwille van de betere behaalde kwaliteit (bv. 5% prijsverhoging,..).

De DCA-technologie wordt door verschillende leveranciers aangeboden aan prijzen tussen € 8.000 en € 10.000 per koelcel. Wij hanteerden prijzen tot € 20.000 per koelcel voor kleine installaties.

De DCA-installatie wordt afgeschreven op 10 jaar.

 

Tabel 1. ROI en terugverdientijd voor DCA-technologie in gangbaar fruitbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. ROI en terugverdientijd voor DCA-technologie in bio-fruitbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primaire energiebesparing en broeikasgasemissiereductie

Omrekeningsfactoren of emissiefactoren geven weer hoeveel CO2-equivalente emissies worden veroorzaakt per functionele eenheid van de energiedrager, in dit geval per MJ elektriciteit afkomstig van het Belgische net. Deze emissiefactoren zijn afkomstig van gespecialiseerde databanken die geraadpleegd worden via Simapro 8.4.0.0 software. We hielden rekening met elektriciteit op middenspanning en gebruikten 0,78 kg CO2-eq/MJ als omrekeningsfactor.

 

Tabel 3. CO2-emissie van de diverse systemen

tabel broeikasemissie dca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info?

Ga naar www.vcbt.be  of mail naar info@vcbt.be

< terug naar overzicht