< terug naar overzicht

Doormeting energieverbruik bij slateler

In de winter van 2017-2018 heeft het Proefstation voor de Groenteteelt een doormeting gedaan bij een slateler met hydrocultuur die een nieuwe, energetisch geoptimaliseerde serre gebouwd heeft. De volledig nieuw gebouwde serre dateert van 2016 en werd vergeleken met de bestaande serre van het bouwjaar 2008. In de bestaande serre zijn voorlopig nog geen warmterecuperatiestromen aanwezig en wordt de kropsla belicht met Son-T licht met een lichtintensiteit van 50 µmol/m².s.

In de nieuw gebouwde serre werd het bedrijf energetisch geoptimaliseerd. Enerzijds door warmte die via een rookgascondensor gerecupereerd wordt uit de rookgassen van de WKK te gebruiken in een bovennet, gemonteerd boven de sla geteeld op een mobielegotensysteem. Anderzijds wordt de warmte, afkomstig van de koeling van de led-belichting, via water gerecupereerd in een slangennet onder het mobielegotensysteem.

Twee belichtingsstrategieën

In de nieuwe serre worden alternatieve slasoorten geteeld onder led-belichting van het type Oreon Grow Light 2.1, afkomstig van Lemnis-Oreon. In deze afdeling wordt met een hogere lichtintensiteit geteeld, namelijk 60 µmol/m².s en kan er duidelijk meer uren belicht worden zonder kwaliteitsproblemen voor de alternatieve slasoorten. Om de WKK zo efficiënt mogelijk in te zetten wordt in deze nieuwe afdeling voornamelijk belicht tijdens de nanacht en de dag. In de bestaande serre wordt belicht tijdens de dag en de voornacht. Dit betekent dat in deze twee afdelingen een totaal verschillende belichtingsstrategie toegepast wordt. In beide afdelingen werd er belicht en gemeten vanaf eind september 2017 tot begin april 2018.

Minder energieverbruik door warmterecuperatie

In de nieuwe serre hebben de planten onder de led-belichting 62% meer licht gekregen met een elektriciteitsverbruik dat 7,8% hoger is t.o.v. de oudere serre met Son-T. In de nieuwe serre is het absoluut energieverbruik per m² door verwarming hoger dan in de oude serre, maar als we de recuperatiewarmte in rekening brengen van het led-circuit én van de WKK condensor, dan wordt in de nieuwe serre 67% minder energie verbruikt.


>>Het volledige verslag van de doormeting vind je in de rubriek 'publicaties'


Meer info

Isabel Vandevelde
Proefstation voor de Groenteteelt
isabel.vandevelde@proefstation.be< terug naar overzicht