< terug naar overzicht

Effect van stapelen op energieverbruik bij witloofwortelkoeling

Elke teler heeft zo zijn eigen theorie over ideale stapelpatronen.  Maar wat is ideaal voor de inkoeling en voor energieverbruik? MeBioS en VCBT vergeleken drie verschillende koelconfiguraties met elkaar op basis van verschillen in de luchtstroming en de verdeling van de worteltemperatuur.

De verschillende configuraties zijn:

  1. de “normale/huidige” situatie met een ruimte van 50 cm achteraan de koelcel
  2. de situatie waarbij er maar 20 cm ruimte is aan de achterkant van de koelcel (“kleinere schachtzone” gecreëerd door de volledige stapel paloxen op te schuiven) 
  3. de situatie waarbij het stapelpatroon opgesplitst wordt in twee grote delen (“gesplitste situatie”)

Grote witloofwortelkoelcel met verdampers in het midden

We rekenden voor een grote symmetrische koelcel, waar de verdampers in het midden hangen (Figuur 1).  Wat maakt het nu voor verschil wanneer de teler zijn kisten korter tegen de achterwand zet of de kisten in twee grote stapels plaatst met een spleet ertussen (zie Figuur 2)?  Daar kunnen verschillende redenen voor zijn zoals plaatsgebrek of het idee dat dit beter is.

Figuur 1: (a) Geometrie van één deel van de koelcel waarin er 208 paloxen gevuld met witloofwortels staan (rode vlak = centraal symmetrievlak); (b) Bovenaanzicht van de volledige koelcel (rode lijn = centraal symmetrievlak).

Figuur 2: Onderzochte stapelpatronen voor de witloofwortels

Schacht voor- en achteraan even breed optimaal

Uit de berekening blijkt dat een te kleine schacht vooraan (bv. 20cm zoals in het voorbeeld) zorgt voor een tragere afkoeling en dus meer energieverbruik.  Ook het opsplitsen van de stapel in twee delen zorgt voor een hot spot in het midden waar de stapels gescheiden zijn.  

Flappen aan de verdamper maken hét verschil

We berekenden ook eens wat het uitmaakt of er flappen aan de verdamper hangen die de terugstromende lucht tegenhouden.  Gemiddeld stroomt er langs de onderzijde van de verdamper 20% van de lucht terug naar de verdamper.  Dat is lucht die zonder te koelen circuleert en dus alleen maar energie verspilt.  Flappen kunnen deze energieverspilling dus in grote mate verminderen puur en alleen door deze kortsluitroute af te sluiten.

Uitgebreide info over deze berekening vind je in dit rapport.

VCBT (www.vcbt.be) en MeBioS (http://www.biw.kuleuven.be/biosyst/mebios/postharvest-group)

< terug naar overzicht