< terug naar overzicht

Energiezuinige koeling van groenten en fruit

In het kader van het project “Energiezuinige koeling van groenten en fruit” van VCBT en MeBioS-KU Leuven werden enkele scenario’s van koeling berekend waarbij energie kan bespaard worden. Ventilatie blijkt na de inkoeling verantwoordelijk voor de helft van het energieverbruik. Reductie in het ventilatievoud lijkt daarom een voor de hand liggende manier van energiebesparing. Randvoorwaarde blijft het kwaliteitsbehoud van het bewaard product.

Aandeel van de ventilatoren in het totaal verbruik van de koelcel

Nadat het fruit of de groenten zijn ingekoeld, is er nog maar een beperkte hoeveelheid koelcapaciteit nodig. Deze dient vooral om de ademhalingswarmte en de isolatieverliezen weg te koelen. Een bijkomende bron van warmte die op dat moment erg belangrijk wordt is de warmte die geproduceerd wordt door de ventilatoren van de verdamper (rode stippellijn Figuur 1). Na de inkoeling blijken de ventilatoren evenveel warmte te produceren als de andere bronnen samen! Reden genoeg om na te gaan of het hier met minder kan.

Figuur 1. Gesimuleerde benodigde koelcapaciteit. Volle lijnen: ademhaling en isolatieverliezen. Stippellijn: ventilatorwarmte (hier: 6 x 550 W). 

Effect van gereduceerde ventilatie en koeling 

In dit experiment werd gewerkt met een koelcel appelen van 550 m³ (12m x 5.75m x 8m). 
Er werd berekend hoe de inkoeling zou zijn indien men met een kleiner en groter ventilatievoud zou werken. De koelcel en ventilatoren zijn berekend voor een ventilatievoud van 75/uur. In onderstaande tabel staat de ½ inkoeltijd en 7/8 inkoeltijd voor een ventilatievoud van 90, 75 en 34/uur. Bij een normaal ventilatievoud heeft de koelcel 23.3 uur nodig om 7/8 van de veldwarmte af te voeren, bij een ventilatievoud van 90 kan dit in 16 uur en bij een ventilatievoud van 34 duurt dit 61 uur.

Ventilatievoud (/uur) ½ inkoeltijd (uur) 7/8 inkoeltijd (uur)
90 6.0 16.0
75 8.7 23.3
34 17.4 61.0

Ann Schenk

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

< terug naar overzicht