< terug naar overzicht

Evaluatie van het batterijsysteem en de zonnepanelen bij Inagro

Na een lange verkennings- en testfase is de installatie van een batterij in combinatie met zonnepanelen op Inagro afgerond. De resultaten zijn bemoedigend, maar op dit moment blijkt een investering in een batterij nog onvoldoende vruchten af te werpen. Binnen enkele jaren zullen de mogelijkheden alleen maar toenemen. Inagro verwacht dan een rendabeler verhaal. 

Het idee om batterijen te plaatsen ontstond toen Inagro vaststelde dat er heel wat energie van de 15 kW zonnepanelen verloren ging door injectie. De omvormers van de reeds aanwezige PV-installatie werden behouden. De voornaamste reden hiervoor is het behoud van de groenestroomcertificaten. Vanuit rendementsperspectief is het voordeliger om de batterijen rechtstreeks in gelijkstroom van de zonnepanelen te kunnen laden. In januari was het tijd voor een eerste evaluatie. Ondertussen loopt de testperiode zo'n tien maanden en zijn er nieuwe vaststellingen. 

Hoe de installatie aangekoppeld is, zie je in dit schema:

Figuur: Schematische voorstelling van de koppeling van de installatie 


Niet alle lasten in back-up modus

Er werd naast het ontkoppelbord voor de zonnepanelen een bijkomend ontkoppelbord geplaatst om in back-up modus los te staan van het net. Er zijn lasten die in back-up modus (off grid) moeten kunnen blijven draaien en lasten die niet in back-up mogen draaien. Dit onderscheid is van belang, omdat het systeem anders een groot vermogen moet kunnen leveren als alle lasten in back-up actief moeten. Zo bespaart Inagro heel wat op de investeringskost. Nadeel van dit schema is dat in back-up modus de zonnepanelen niet actief kunnen zijn.

De overgang naar back-up modus geeft een korte stroomonderbreking van enkele seconden. Daarom wordt er in de sturingskast van de koeling een UPS geplaatst, zodat de sturing geen hinder ondervindt.

 

Rendabeler verdienmodel verwacht

De aanpassingen van het huidig systeem (sturing, cablage, UPS) brachten enkele onvoorziene kosten met zich mee. In toekomstige projecten zal Inagro hiermee rekening houden. Het inpassen van een batterij is nog altijd een beetje maatwerk.

Na tien maanden proefdraaien merken ze een stijging van de zelfconsumptie van 68% naar 86% of een besparing van 650 euro (aan 0,21 euro/kWh). Met mei en juni in het vooruitzicht zal dit nog oplopen.

Over de testperiode werd een verlies van 29% van de opgeslagen energie genoteerd. Op zich is het normaal dat er verliezen optreden, maar het is toch hoger dan verwacht. Momenteel onderzoeken we in samenwerking met het VITO wat daar aan gedaan kan worden.

Volgens de huidige cijfers is er een terugverdientijd van 19 jaar. Er wordt hierbij enkel rekening gehouden met de opbrengsten door het beperken van de injectie. Gezien de lange terugverdientijd is het batterijsysteem uiteraard nog geen ideale investering voor de landbouwers. Met de nieuwe tariefstructuur in het vooruitzicht verwacht Inagro wel een rendabeler verdienmodel voor batterijen. Tegen dan zal het praktijkcentrum voldoende expertise opgebouwd hebben om landbouwers hierbij te begeleiden.

 

Meer info

Willem Boeve
Medewerker energie, Inagro
T +3251 27 33 79
willem.boeve@inagro.be

 

De batterij op Inagro werd geplaatst in het kader van het Save project.

< terug naar overzicht