< terug naar overzicht

Jouw warmtevraag anders bekeken: is een warmtekoppeling met een nabijgelegen bedrijf interessant?

Energiekosten bepalen steeds meer de economische slagkracht van bedrijven. Om in de warmtebehoefte van een bedrijf te voorzien, zijn er steeds meer alternatieve mogelijkheden. Is jouw bedrijf gelegen nabij een groter glastuinbouwbedrijf met WKK? Dan is een koppeling via een warmtenet wellicht economisch interessanter!

Figuur: installatie van een warmtenet bron:http://www.installeronline.co.uk/global-energy-company-logstor-invests-in-uk-expansion-plans/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: installatie van een warmtenet (bron:http://www.installeronline.co.uk/global-energy-company-logstor-invests-in-uk-expansion-plans/)

 

WKK biedt economische en ecologische voordelen

In de studie ‘energieclustering en centrale CO2-benutting in glastuinbouwclusters’  werd een concept ontwikkeld dat de samenwerking tussen glastuinbouwbedrijven mogelijk maakt door middel van een warmte- en CO2-net (Studie met de steun van Provincie Antwerpen, 2017). Dit concept werd geconcretiseerd voor een 4-tal glastuinbouwclusters in de Provincie Antwerpen. Uit deze studie bleek echter ook dat een koppeling tussen een glastuinbouwbedrijf met een WKK (warmtekrachtkoppeling) en een andere warmtevrager zonder WKK (zoals landbouw, industrie, zwembad, appartementsgebouw…), zowel economische als ecologische voordelen biedt voor beide partijen. Dergelijke koppeling kent geen juridische en wetgevende belemmeringen en kan zowel binnen als buiten de glastuinbouwsector toegepast worden.


Warmtenet is voordeliger

Het gebruik van een WKK of andere duurzame warmteopwekking vraagt om een aanzienlijke investering en kan daardoor niet op elk bedrijf toegepast worden. Door het installeren van een warmtenet kan een bedrijf met een relatief kleine warmtevraag gebruik maken van de duurzame (en goedkoper) geproduceerde warmte van het bedrijf met een grote warmtevraag. Op die manier zal de dure installatie van het bedrijf met een grote warmtevraag bovendien meer warmte opwekken, waardoor de investering sneller terugverdiend kan worden. Een warmtenet biedt dus kansen voor alle partners in het verhaal.

 

Rekening houden met distributiekost

7Om een eerlijke verdeling van de kosten en winsten te maken kan men het warmtenet best onderbrengen in een apart “bedrijf” waarin zowel de warmteleverancier(s) als warmte afnemer(s) aandelen hebben. Dit bedrijf staat in voor de investering en onderhoud van het warmtenet. Om deze kosten te compenseren wordt er een distributiekost aangerekend per MWh warmte die over het warmtenet getransporteerd wordt. Deze kost is sterk afhankelijk van het project en ligt in de meeste gevallen tussen 10 en 25 €/MWh. De besparing voor de warmte afnemer is afhankelijk van deze distributiekost en het verschil tussen de huidige kostprijs van de warmte en de kostprijs van de duurzame warmte die uitgewisseld wordt via het warmtenet. Dit verschil kan oplopen tot 35€/MWh. Het voordeel voor de warmteproducent  is de extra productie van warmte die verkocht kan worden waardoor de installatie meer draaiuren maakt en sneller terugverdiend wordt.

Figuur: bepaling van de mogelijke besparing voor een gemiddeld zeugenbedrijf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: bepaling van de mogelijke besparing voor een gemiddeld zeugenbedrijf  

 

De grafiek geeft een inschatting van de jaarlijkse besparing op de energiekost van de warmte afnemer in functie van de distributiekost van de warmte en het verschil tussen de warmteprijs van de afnemer en producent. Voor dit voorbeeld werd een gemiddeld zeugenbedrijf genomen met 334 GAZ en een jaarverbruik van 231MWh (±23 000 liter stookolie). De investering die gemaakt moet worden om deze besparing te halen is minimaal gezien de investering in het warmtenet reeds in de distributiekost wordt meegerekend.

 

Met het project ‘De serre als energiebron, kansen tot samenwerking!’ kan Thomas More –met de steun van Provincie Antwerpen- voor een aantal praktijkcases een warmtekoppeling technisch en economisch uitwerken.

 

Meer informatie:

Bert De Schutter, Herman Marien
Kenniscentrum Energie, Thomas More

bert.deschutter@thomasmore.be

< terug naar overzicht