< terug naar overzicht

Meetjesland richting hernieuwbare energie

De Belgische doelstellingen op vlak van energie en klimaat tegen 2020 zijn: 15% minder uitstoot van broeikasgassen (t.o.v. 2005), 20 % minder energieverbruik (t.o.v. 1990) en 13% van het totale energieverbruik moet afkomstig zijn van hernieuwbare energie. Hoe kan de Vlaamse landbouwsector zijn steentje hiertoe bijdragen, maar nog altijd op een rendabele manier?

Provincie Oost-Vlaanderen, het Innovatiesteunpunt en het Plattelandscentrum Meetjesland slaan hiervoor de handen in elkaar. Samen zetten ze hun schouders onder het project “Energiek Meetjesland, naar een energielandschap met rurale ondernemers” en krijgen ze hiervoor o.a. steun van het Leader-plattelandsfonds. Op woensdag 29 juni werd, als startschot van het project, een informatiebeurs gehouden in het Ontmoetingscentrum Sint-Maria-Aalter over de verschillende manieren waarop hernieuwbare energie geproduceerd kan worden.

De rode draad op de informatiebeurs was dat er voor elk bedrijf een op maat gemaakte, rendabele oplossing mogelijk is. Deze oplossing bestaat dan uit een verstandige keuze (of zelfs combinatie) uit verschillende technieken: zonnepanelen, -boilers, windturbines, WKK, warmtepompen, houtsnipper ketels en pocketvergisters.

Nochtans was een belangrijke boodschap van de standhouders dat de keuze voor duurzame energie (en de mogelijks daarmee gepaard gaande hindernissen) niet per se gedragen moet worden door één individu. Zo was het windturbinebedrijf neowind betrokken in een project waarbij drie pluimveehouders gezamenlijk overgingen tot de aanschaf van een middelgrote windturbine om in hun ventilatiebehoeften te voorzien.

Tenslotte was het duidelijk dat het potentieel van sommige technologieën nog niet volledig benut wordt en wel op twee verschillende manieren. Enerzijds worden sommige voorradige grondstoffen (nog) niet gebruikt, wat bijvoorbeeld het geval is voor houtverbranding. Zo worden verscheidene akkerranden nog niet aangesproken voor de levering van houtsnippers als brandstof, terwijl deze samen een aanzienlijke hoeveelheid energie kunnen opwekken (bijvoorbeeld regio Puyenbroeck).  Anderzijds is de technologie soms nog niet voldoende geëvolueerd, zoals bij pocketvergisting. Pocketvergisters vinden namelijk steeds meer hun intrede in de melkveesector, zoals het bedrijf Biolectric ervaart, maar evengoed zouden varkensmest of groenteresten gebruikt kunnen worden om biogas te produceren (zie ook “Pocket Power”).

Kortom, er is al veel mogelijk en in de toekomst nog meer, maar samen misschien zelfs het meeste!

Meer informatie over de markten, het project of eventueel advies/hulp/ideeën via de projectcoördinator: elsie.haertjens@oost-vlaanderen.be

Informatiebeurs "Energiek Meetjesland" 

< terug naar overzicht