< terug naar overzicht

Praktische informatie rond diverse energiefacetten

Groepsaankoop energie


De ‘Verenigde Tuindersgroep vzw’ werd in 2015 opgericht met als doel om in groep, en dus voordeliger, aardgas aan te kopen. Deze aardgasgroep heeft een totaal jaarverbruik van rond de 250.000 MWh, verdeeld over meer dan 200 EAN-nummers. Het huidige gascontract geldt voor de periode 2021-2023, met optie op verlenging voor 2024. Er is een jaarlijkse bijdrage van 30 euro per teler per EAN als lid van de Verenigde Tuindersgroep vzw.

 

 

 

Investeringen voor Duurzame Elektriciteitsproductie

 

 • Herman Marien gaf op de studiedag een ‘allround’ overzicht (warmte, elektriciteit, CO2, licht) rond gebruik van energie in de glastuinbouw, waarbij de focus lag op methoden om de vraag te beperken (mogelijke besparende maatregelen), het gebruik van duurzame bronnen (hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en aardwarmte, reststromen, energie-uitwisseling) en het efficiënt gebruik van fossiele bronnen (slim flexibel gebruik, beperking emissie).
  Herman Marien (Kenniscentrum Energie, Thomas More)
  kce@thomasmore.be

 

 • Laurens Vandelannoote gaf op de studiedag gedetailleerde info (kost, mogelijke steun, jaaropbrengst, nodige vergunning) over het installeren en gebruiken van zonnepanelen en windmolens, maar is eveneens adviseur rond mini-WKK’s, warmtepompen, zonneboilers, opslag van energie,…
  Laurens Vandelannoote (Boerenbond)
  laurens@boerenbond.be

 

 • Filip Bronchart is dé specialist in het gebruik van schermdoeken. Hij toonde de mogelijkheden om met combinaties van verschillende schermdoeken op korte termijn veel energie te sparen, en gaf ook een vergelijking van verschillende mogelijkheden voor serre-ontvochtiging.
  Filip Bronchart (UGent)
  Filip.Bronchart@UGent.bePraktijkinfo rond investeringen

 

 • Luc Van Den Broeck, teler van bloeiende potplanten waaronder Poinsettia, gaf op de studiedag zijn ervaringen rond het gebruik van een houtverbrandingsketel weer.
  Luc Van Den Broeck (Impaflor, Kapelle-op-den-bos)
  bloemenluc@telenet.be
 • Johan Verbeeck, teler van Amaryllis, meiklokjes, pioenrozen en sierkolen uit Laarne deelde zijn ervaring rond het gebruik van lucht-waterpompen en zonnepanelen.
  johan@johanverbeeck.com

 

 

Administratie voorafgaand aan investeringen


Marleen Mertens (Departement Landbouw & Visserij) gaf een overzicht van mogelijke investeringen die ondersteuning kunnen krijgen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Hierbij werd uitgelegd wie en wat in aanmerking komt en op welke manier de VLIF-steun kan aangevraagd worden. Het gaat hier over o.a. dubbele beglazing, diffuus glas, energieschermen, dubbele folie, verticale ventilatie, ontvochtigingstechnieken, LED-verlichting, warmterecuperatiesystemen, warmtebuffertanks en rookgascondensors, maar evenzo over installatie van alternatieve energiebronnen (aardwarmte, windmolens, zonneboilers, warmtepompen,…) en isolatie.


Voor investeringen als zonnepanelen moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden als deze op een plat dak meer dan 1 meter boven de dakrand komen, of bij een hellend dak als de panelen niet geïntegreerd worden in het dakvlak. Zonnepanelen op bassins zijn stedenbouwkundig te vergunnen.


Grote bedrijven (= met primair energieverbruik > 0,1 PJ) moeten een energieplan voorleggen met daarin een oplijsting van maatregelen die energieverbruik kunnen verminderen en dit moet om de 4 jaar vernieuwd worden.

Praktische info:

Infolijn VLIF
02 552 73 20
VLIF investeringssteun voor land- en tuinbouwers

Bart Baets (SBB)
bart.baets@sbb.be

 

 

Adviesverlening rond rentabiliteit en vermarkting


Sinds enkele jaren is ook de Adviesdienst Rentabiliteit & Vermarkting actief op het PCS. Deze staat de telers bij met adviezen rond kostprijsberekening en rentabiliteit, en ondersteunt telers bij het bedenken van strategieën om producten beter te vermarkten. Momenteel komen vooral vragen binnen rond ‘Telen of niet telen deze winter?’ en ‘Wat erna?’.

 

 

Onderzoek op het PCS


Op het PCS zijn diverse onderzoekers werkzaam binnen het thema ‘Energie’. Hierbij ligt de focus op meerlagenteelt, belichting volgens de actuele energieprijzen (Dynagrow) en worden vanaf het najaar serres voorzien op diverse verlaagde stooktemperaturen (16-13-10°C) om na te gaan wat de minimale temperaturen zijn om de planten in groei te houden.

Iedere teler die graag zijn eigen planten wil laten meelopen in deze temperatuurproef kan hier nog aan deelnemen.

 

 

Alle presentaties van de studiedag kan je hier vinden. 

 

Eva Reybrouck
PCS
eva.reybroeck@pcsierteelt.be

 

 

 

 

 

 

< terug naar overzicht