< terug naar overzicht

Recyclage van zonnepanelen

Op 8 mei organiseerde PV Vlaanderen zijn jaarlijkse studiedag rond de stand van zaken van zonnepanelen in Vlaanderen. Eén van de interessante thema’s waarop werd ingegaan, draaide rond de verwerking en recyclage van zonnepanelen in België. Een onderwerp waarrond enkele indianenverhalen de ronde doen. Jan Clyncke van PV Cycle Belgium gaf een inkijk in wat er vandaag werkelijk gebeurt met afgedankte zonnepanelen.

PV Cycle Belgium

Elke Belgische fabrikant, verdeler of invoerder van zonnepanelen is verplicht de panelen te registreren, de afgedankte panelen terug te nemen én te verwerken. Ze kunnen dat individueel of collectief doen. Het collectief systeem wordt georganiseerd door PV Cycle Belgium vzw en wordt gefinancierd door een milieubijdrage van 2 euro per paneel (excl. BTW). Die bijdrage dekt vandaag ruimschoots de kosten van ophalen en verwerken. Met de rest wordt een buffer aangelegd voor de toekomst.

Inzameling

Wanneer u zich wil ontdoen van zonnepanelen, mag u deze niet naar de reguliere afvalverwerking brengen. U kunt de panelen kosteloos aanbieden aan de producent of u brengt ze naar een erkend inzamelpunt. Niet alle inzamelpunten zijn toegankelijk voor particulieren. Een overzicht vindt u hier.

Kaart van alle inzamelpunten van PV Cycle Belgium.

Recyclage

Technisch gezien kan er tot 90% van een paneel gerecycleerd worden. Vandaag ligt dat percentage bij Belgische panelen een stuk lager. Door de lage tonnages is het economisch niet interessant om een hogere recyclagegraad te halen. Dat kan veranderen, als het tonnage aan afgedankte panelen zou toenemen. Dan dalen de verwerkingskosten en worden de gerecycleerde grondstoffen goedkoper.

Een zonnepaneel bestaat gemiddeld uit 78% glas, 10% aluminium, 7% plastic en 5% elektrische componenten. De meeste zonnepanelen zijn gebaseerd op silicium technologie, deze panelen kunnen door hun samenstelling verwerkt worden in dezelfde installaties waar vlak glas en lampen gerecycleerd worden. Niet-silicium panelen bevatten vaak grotere hoeveelheden gevaarlijke metalen zoals cadmium en moeten dan ook in gespecialiseerde installaties verwerkt worden.

Elke ton silicium zonnepanelen die gerecycleerd wordt, vermijdt volgens onafhankelijk onderzoek de emissie van ca. 1,2 ton CO2. Wat het equivalent is van de jaarlijkse uitstoot van een kleine wagen.

Volume is key

PV Cycle Belgium besloot dat vandaag de recyclage van zonnepanelen een feit is, maar dat het volume aan afgedankte zonnepanelen in België beperkt is. Als de volumes stijgen, kan de recyclage uitgebreid worden en is er ruimte voor investeringen in nieuwe verwerkingsmethodes.

Bron: Eigen verslaggeving, PV Cycle Belgium

< terug naar overzicht