< terug naar overzicht

Resultaten zonnepanelentestveld 2016

Wattpiek, kW, omvormer, inverter... Wie zonnepanelen wil plaatsen, schaaft zijn technische woordenschat best wat bij. Om door de bomen het bos te zien, geven we je een kort overzicht:  

Kilowattpiek (kWp) of wattpiek (Wp) geeft aan hoeveel elektrisch vermogen jouw zonnepanelen maximaal kunnen produceren. Het is dus een maat voor de grootte van jouw installatie: hoe meer kWp's er op jouw dak liggen, hoe meer elektriciteit je kunt verwachten.

    • De typische grootte van een zonnepanelensysteem voor 1 gezin is 4 kWp.  
    • De term wordt ook gebruikt om panelen onderling te vergelijken. Panelen met een hogere Wp zijn performanter en zouden meer stroom moeten produceren onder dezelfde condities, maar zijn ook duurder. Het max. vermogen van 1 paneel ligt gewoonlijk tussen 200 en 300 Wp.  
    • 1 kilowattpiek = 1000 wattpiek

Kilowattuur (kWh) of wattuur (Wh) wordt gebruikt als maat voor de hoeveelheid elektriciteit. Het staat vermeld op jouw elektricitetisrekening om aan te geven hoe hoog jouw verbruik was. Hoeveel elektriciteit jouw zonnepanelen effectief produceren, wordt ook uitgedrukt in kWh. Gemiddeld produceren zonnepanelen in België jaarlijks 950 kWh per kWp. Voor een systeem met 11 kWp aan zonnepanelen komt dat dus neer op 10 450 kWh per jaar.

    • 1 kilowattuur = 1000 wattuur   

De termen omvormer en inverter slaan op hetzelfde toestel. Omdat zonnepanelen gelijkstroom produceren, maar er op het net wisselstroom nodig is, moet de stroom omgevormd worden. Dat is de taak van de omvormer. Het maximale vermogen dat jouw omvormer kan leveren, wordt uitgedrukt in kilowatt (kW). Dat is het vermogen waarop de wetgever zich baseert om jouw systeem in te delen voor bijvoorbeeld groenestroomcertificaten en het prosumententarief.

De termen polykristallijn en monokristallijn duiden aan hoe de zonnecellen opgebouwd zijn. Bij monokristallijne cellen liggen de siliciumkristallen in dezelfde richting, waardoor ze een hoger rendement leveren. Meestal zijn monokristallijne panelen duurder dan polykristallijne.

Types panelen

De volgende panelen zijn geïnstalleerd in het testveld:  

typestabelPVbioloods.JPG

Resultaten 2016

Net als de vorige jaren noteerden we in 2016 wel degelijk verschillen tussen de types panelen. Wanneer we de verschillende Wp's van elk type paneel in rekening brengen, zijn er verschillen tot 15%. Dat is opvallend, omdat het theoretisch gezien niet zou mogen verschillen. De Wp-waarde van een paneel geeft dus een indicatie, maar geen zekerheid over de effectieve productie. In deze resultaten zien we geen verschil tussen polykristallijne en monokristallijne panelen.  

gemjaarproductieTypePV.JPG

Gemiddelde jaarproductie per type paneel in 2016 (kWh/kWp)

Zeker is dat de keuze van de panelen een grote invloed heeft op de prestatie en rentabiliteit van een PV-installatie. Uit de data zullen we op lange termijn een zicht krijgen op het efficiëntieverlies van de verschillende types zonnepanelen, maar momenteel zien we dat niet in de cijfers.

Wat betreft de rentabiliteit geldt dezelfde conclusie als bij de productiecijfers: types 8 en 9 scoren het best en type 7 het slechtst. Het verschil bedraagt maar liefst 11 jaar in terugverdientijd! De keuze van de panelen is dus zeker bepalend voor de rentabiliteit van een PV-installatie.

Wil je als landbouwer weten of zonnepanelen interessant zijn voor jouw bedrijf? Wil je een offerte laten nakijken? Of heb je een andere vraag?

Contacteer dan ons team via: info@enerpedia.be

< terug naar overzicht