< terug naar overzicht

Tweelagenteelt aardbei met LED belichting levert heel wat extra kilo’s op

Afgelopen winter installeerde Proefcentrum Hoogstraten (PCH) een tweelagensysteem met aanvullende belichting als eerste stap naar een meerlagenteelt in de aardbeien.

Een 8 meterkap onder glas met 7 teeltgoten werd voorzien van 3 extra bovengoten, waaraan Philips GreenPower LED Production Modules DR/B (40W) bevestigd werden. De LED belichting zorgt gedurende dag voor een extra 30µmol/m².s PAR-licht op de onderliggende laag goten.

Begin januari plantte PCH het ras Magnum op in het systeem en vergeleek de teeltprestatie met een enkellagige teelt. Per vierkante meter nam de plantdichtheid toe van 12,3 naar 17,5pl/m², dankzij de laag goten bovenin de serre. Vorige proefopzetten zonder LED-modules lieten een productieverlies per plant optekenen van 10-15% op de ondergoten. Met de aanvullende belichting werd onderin 360g/pl geoogst, net zoals op de enkellagige goten. Wel viel de sortering wat terug, wat wijst op een onvoldoende aanvulling met LED-licht. Het telen in het tweelagensysteem resulteerde in een productie van 6,59 kg/m², een productiestijging van 46% en dit zonder verlies in kwaliteit.

Het belichten gaf een extra elektriciteitskost van 0,86€/m². Rekening houdend met de andere variabele kosten werd dit voorjaar een hogere omzet gedraaid van 4,71€/m², hiermee dient uiteraard wel de installatie van het systeem afbetaald te worden.

Het uitgebreide rapport vindt u hier.

P. Melis, K. Stoffels, M. Vervoort
Proefcentrum Hoogstraten, Meerle

< terug naar overzicht