< terug naar overzicht

Verlaagde staltemperatuur kan de energiekost tijdens een vleeskuikenronde verlagen

Warmte is één van de basisbehoeften van eendagskuikens. De opwarming van de vleeskuikenstal betekent voor een pluimveebedrijf echter een groot energieverbruik. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij stelde vast dat 14% energie bespaard kan worden door een lagere staltemperatuur in te stellen tijdens de volledige ronde. Het negatief effect op voetzoolletsels bleef beperkt.

Van mei tot september 2018 vergeleek het Proefbedrijf tijdens drie rondes de standaard temperatuurcurve met een verlaagde temperatuurcurve (figuur 1). De opwarming van de stallen gebeurde volgens de standaard werkwijze van het Proefbedrijf, hierbij is de staltemperatuur twee dagen voor de opzet al minstens 30 graden.

De verlaagde temperatuurcurve had geen significant effect op de productieparameters van de onderzochte rondes (tabel 1).

Het energieverbruik voor verwarming van de proefgroepen met lagere temperatuurcurve was tijdens de drie opgevolgde rondes zo’n 14% lager. Het verschil in verbruik bleef beperkt tot de eerste tien dagen van de ronde (figuur 2).

Er werd ook gekeken naar het effect op dierenwelzijn, dit is sterk gelinkt aan de strooiselkwaliteit. Visueel was het strooisel vergelijkbaar tussen beide temperatuurcurves. Bij de proefgroepen met lage temperatuurcurve was het drogestofgehalte iets lager – wat betekent dat het strooisel daar toch wat natter was – en waren er iets meer voetzoolproblemen.

 

 Temperatuurcurve

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Temperatuurcurves van de proefgroepen met standaard temperatuurcurve (T1 contr) en de proefgroepen met verlaagde temperatuurcurve (T2 laag).

 

Parameter Controlegroep       

Verlaagde temperatuurcurve   

Uitval (%) 4,22 3,77
Sterfte (%) 2,17 2,30
Selectie (%) 2,05 1,47
Gewicht op dag 39 (gram) 2476 2501
 Gemiddeld gewicht ronde (gram)*  2322 2348
 Voerverbruik (kilogram per opgezet kuiken)  3,535 3,597
 Voerconversie netto 1,588  1,591
 Voerconversie 2500  1,624 1,621
 Productiegetal 365,4  370,4
 Voerwinst per opgezet kuiken 0,318  0,326


Tabel 1: Vergelijking van de technische resultaten tussen de proefgroepen met standaard temperatuurcurve en de groepen met verlaagde temperatuurcurve (*: uitladers en wegladers samen)

 

Energieverbruik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Vergelijking van het energieverbruik (in kilowattuur per dag en per 1.000 opgezette kuikens) nodig voor de opwarming van de vleeskuikenstallen met standaard temperatuurcurve (T contr) en met verlaagde temperatuurcurve (T laag).

< terug naar overzicht