< terug naar overzicht

Verslag Workshop Berekeningen Koeling

Op 3 april 2015 hielden VCBT en MeBios-KULeuven een workshop rond een nieuw simulatieprogramma voor koeling. De FRISBEE tool is een simulatieprogramma om op een gemakkelijke manier na te kunnen gaan hoe bestaande koudeketens presteren op drie vlakken:

  • kwaliteitsbehoud van het voedingsproduct in de keten
  • energieverbruik voor de koeling
  • impact op het milieu

In eerste instantie werd deze workshop gericht op mensen die veel te maken hebben met koeling en de kwaliteit van het product na de koeling. Frigoristen, technische mensen van de veilingen en zelfs een aantal grotere telers die zelf instaan voor hun koeling, namen deel aan de workshop.

Na een toelichting door de ontwerpers van het programma kon men van start met het praktische deel van de namiddag. Gewapend met een eigen laptop installeerde iedereen het programma op zijn eigen computer en ging aan de slag onder begeleiding van specialisten. Er werden verschillende scenario’s van koelketen doorgerekend waarna werd bediscussieerd wat nu de meest energievriendelijke manier van werken is.

Het programma is beschikbaar op www.frisbeetool.eu.

Ann Schenk 
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT)

< terug naar overzicht