< terug naar overzicht

Waterstof op de boerderij

De landbouwsector is sinds 2010 een netto producent van elektriciteit geworden. De WKK’s in de glastuinbouw en de vele PV-installaties zijn hier verantwoordelijk voor. Stroom injecteren in het net brengt echter weinig op. Het Innovatiesteunpunt onderzocht of de boer meer kan doen met het elektriciteitsoverschot op de boerderij.

Door de hoge subsidiebedragen voor zonnepanelen zijn er de afgelopen jaren grote zonne-installaties geplaatst op landbouwbedrijven. Door de subsidiëring werd er geen rekening gehouden met wat je zelf kan verbruiken. De productie van deze installaties is daarom meerdere malen groter dan het verbruik op de landbouwbedrijven, waardoor er een groot aandeel van de productie wordt geïnjecteerd op het distributienet. Deze geïnjecteerde energie wordt dan voor een lage prijs gekocht door energieleveranciers.

Daarom werd nagegaan of dit “overschot aan elektriciteit” niet gebruikt kan worden om "power-to-gas" toe te passen. Hierbij wordt waterstofgas geproduceerd door elektrolyse, wat op zijn beurt een brandstof kan zijn voor landbouwvoertuigen (zie ook Rapport ‘Benutting van diwaterstof en methaan voor mobiele toepassingen’). Tractoren op waterstofgas zitten momenteel nog in een prototypefase, maar logistieke voertuigen op waterstofgas, zoals heftrucks en verreikers, zijn al veel beter ontwikkeld.

Door de hernieuwbare energiedoelstellingen zal er in de toekomst sterk ingezet worden op plattelandsontwikkeling en klimaatneutrale regio’s. De landbouwbedrijven zullen hierin een zeer belangrijke rol spelen. Hierbij zal de boerderij van de toekomst zijn regio niet alleen voorzien van voedsel, maar ook van energie. Niet alleen PV, wind, WKK’s en biogasinstallaties behoren daarbij tot de mogelijkheden, maar ook brandstoffen, zoals biomethaan, bio-ethanol en waterstofgas die dan op de boerderij getankt kunnen worden.

In de ‘Case Study Power-to-gas op een landbouwbedrijf’ wordt er nagegaan of deze visie nu al financieel realiseerbaar is. We verklappen alvast dat de fossiele brandstoprijzen een erg hoge invloed hebben op de haalbaarheid van waterstofgas op de boerderij.

< terug naar overzicht