Landbewerkingen

Diesel sparen is kosten en milieu sparen

Diesel is de belangrijkste energiebron op het rundvee- en akkerbouwbedrijf. Hoge brandstofprijzen nopen tot een rationeel gebruik van brandstof. Met de volgende tips kunt u reeds op een eenvoudige manier brandstof besparen.

 

Verstandig gebruik

Verstandig gebruik is een eerste vereiste om het brandstofverbruik te doen dalen.

 

Nominaal toerental versus maximaal toerental

Bij het rijden met een gereduceerd toerental en hogere versnelling is het verbruik lager dan het rijden bij volgas en een lagere versnelling. Dit laatste heeft een lager specifiek brandstofverbruik.

 

Efficiënt gebruik van de aftakas

Er kan tot 20% meer rendement uit de aftakas gehaald worden door het gebruik van de economische stand van de aftakas.

 

Frontgewichten gebruiken

  • Ondiepe bewerkingen of weinig belasting van de achteras:  geen frontgewichten.
  • Diepe bewerkingen of zware lasten op de achteras: frontgewichten gaan het ontlasten van de vooras tegen (wielslip daalt en rendement stijgt hierdoor).

 

Juiste bandenkeuze

Versleten banden en te hoge bandendruk, zorgen voor verhoogde wielslip.

 

Bij meerdere trekkers in gebruik

Kies de trekker met het vermogen dat afgestemd is op het vermogen dat de machine vraagt.

Keuze bij aankoop

 

Type motor: Common Rail versus mechanische motor

Common Rail motoren worden in functie van trekkerinstellingen elektronisch gestuurd.. De trekker kan bovendien zelfs vermogen bijgeven wanneer die onder belasting pk’s nodig heeft (boost-effect). Mits de juiste instellingen zijn deze motoren zuiniger dan mechanische motoren.

 

Transmissie: Traploze transmissie versus tandwieltransmissie

Een traploze hydrostatische transmissie zorgt voor een brandstofbesparend effect door het behoud van een constant vermogen bij het schakelen onder  belasting. 

 

Ventilatorsysteem

Bij oudere trekkers met een V-snaaraandrijving is de snelheid evenredig met het motortoerental. Nieuwe trekkers hebben een hydraulische koppeling. De ventilator draait slechts zo snel als nodig voor de motorkoeling.

 

Gewenste vermogen

Is het vermogen te hoog, dan verbruikt de trekker onnodig brandstof. Is het vermogen van uw trekker te laag, dan gaat de trekker extra verbruiken om dit zware werk uit te voeren. Inventariseer daarom voor aankoop de uit te voeren werkzaamheden.

 

Bij aankoop van machines

Stem de werkbreedte van de machine af op het vermogen van de trekker.

 

Onderhoud van trekker en werktuigen

Om het vermogen van de trekker op peil te houden, is het belangrijk het reguliere onderhoud op tijd uit te voeren: ook het gebruik van de juiste brandstof is van belang.

Aandachtspunten bij grondbewerking

 

Goede bodemstructuur

Percelen met een goede bodemstructuur zijn makkelijker te bewerken en drogen sneller op. In het voorjaar heeft dit als voordeel dat er minder werkgangen nodig zijn om een ideaal zaaibed te creëren. In het najaar zijn deze percelen doorgaans droger en verlopen de oogstwerkzaamheden en de uitzaai van wintergranen vlotter. Een optimale pH en humusgehalte, lage bandenspanning en de afwezigheid van verdichte zones leveren een belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing in de akkerbouw.

 

Zware gronden ploegt men best voor de winter zodat  deze in voorjaar verweerd en vlotter bewerkbaar zijn

 

Werktuigen combineren

De combinatie van werktuigen voor- en achteraan de trekker kan het aantal werkgangen en dus ook het brandstofverbruik verminderen.

 

Gebruik van sporenwissers

Een goed zaaibed dient vlak te zijn. Het gebruik van sporenwissers bij een rotorkopeg of bij andere types zaaibedcombinatie geeft een grote besparing op diesel aangezien er met de machine minder diep moet worden gewerkt om de wielsporen weg te werken. In dit opzicht leidt ook een goed afgestelde ploeg die vlak werk aflevert tot brandstofbesparing.

 

Ploegloos boeren

Het ploegen achterwege laten en vervangen door een ander type van hoofdgrondbewerking kan het diesel-verbruik per hectare reduceren. 

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.