Geconditioneerde kassen

Wat is het?

Wanneer men intensief schermt, of gebruik maakt van een dubbele scherminstallatie, kan er veel energie bespaard maar ook veel vocht opgestapeld worden, waardoor het risico op (ziekte)problemen toeneemt. Ventilatieconcepten bieden hier een oplossing door middel van  het gecontroleerd bijmengen van buitenlucht waardoor de luchtvochtigheid in de kas perfect beheersbaar wordt.

Hoe werkt het?

Een ventilatieconcept wordt traditioneel voorzien van de volgende componenten:

 

  • Een ontvochtigingssysteem met buitenluchtaanzuiging

Als het vochtgehalte in de kas te hoog oploopt, wordt er drogere buitenlucht aangezogen, deze wordt indien nodig opgewarmd tot op de kasluchttemperatuur en vervolgens gemengd met de vochtigere kaslucht. Een gedeelte van de vochtige kaslucht wordt afgevoerd. Buitenlucht of gerecirculeerde kaslucht wordt in de kas gebracht via luchtslurven onder de teeltgoten.

 

  • Een dubbele scherminstallatie

Men kan intensief gebruik maken van de scherminstallatie wat een aanzienlijke energiebesparing oplevert. Door het recirculeren van de kaslucht of het bijmengen van drogere buitenlucht kan men voorkomen dat door het vele schermen vochtproblemen ontstaan.

 

  • Warmteterugwinning uit de afgevoerde kaslucht

Er kan voor geopteerd worden om een lucht-lucht warmtewisselaar te installeren waarin de warmte uit de uitgaande vochtige kaslucht wordt overgedragen op de inkomende drogere buitenlucht. Hierdoor kan een bijkomende energiebesparing gerealiseerd worden.

 

Rendabiliteit

Terugverdientijden van dergelijke ventilatieconcepten zijn afhankelijk van de energiekost van de betreffende teler en moeten dus geval per geval bekeken worden. Hierbij spelen de energieprijzen en de methode voor warmteproductie een voorname rol.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.