Kasbedekking

Telen onder glas brengt met zich mee dat het licht dat de planten bereikt verschillend is van het natuurlijk zonlicht. Aangezien licht, naast temperatuur en CO2, één van de belangrijkste groeifactoren is voor planten, wordt bij de keuze van de kasbedekking veel aandacht besteed aan het streven naar een minimum aan lichtverstorende factoren.

Hoe werkt het?

Net zoals bij schermen resulteert de vervaardiging uit een verschillend materiaal in een verschillende karakteristiek van het kasdek.

Voor kasdekmaterialen zijn twee eigenschappen belangrijk:

  • Lichtdoorlatendheid: Weergegeven door de hemisferische lichttransmissie. Dit omvat niet alleen het loodrecht invallende licht, maar ook het licht dat onder verschillende hoeken op het kasdek invalt.
  • Mate van verstrooiing (diffusiteit): Weergegeven door de ‘haze-factor’. Recent heeft Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek gedaan naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas (zie figuur 1) te karakteriseren en dit resulteerde in een nieuwe, meer informatieve waarde: de ‘F-scatter’.
Verstrooiing van licht door diffuus glas

Het verhogen van de lichttransmissie is mogelijk door het aanbrengen van een antireflectie(AR)-coating. De hemisferische lichttransmissie gaat met 2 tot 4% omhoog per kant dat de behandeling wordt aangebracht.

Diffuus glas zorgt ervoor dat het intredende licht op een andere manier verdeeld en sterker verstrooid wordt in de kas (zie figuren 1 en 2). Door de sterkere verstrooiing van het licht, is er minder schaduwwerking in de kas en een betere spreiding van het licht. Diffuus licht dringt beter door in het gewas, waardoor er een hogere fotosynthese-efficiëntie is en dus een hogere productie kan behaald worden. Vooral bij hoogopgaande gewassen zoals tomaat, paprika en komkommer is dit een groot voordeel aangezien de lichtuitdoving (= afname van het licht van de top naar de basis van de planten) bij deze gewassen vrij aanzienlijk is. Daarbovenop zorgt diffuus glas voor een lagere temperatuur van de bovenste plantendelen en het gewas minder stress ondervindt omdat er geen direct zonlicht op de plant valt. Een nadeel aan diffuus glas is dat het moet inboeten aan lichttransmissie. Desalniettemin bestaan er tegenwoordig uitvoeringen in ‘low-iron’ waardoor de transmissie terug hoger wordt, of kan het aanbrengen van een AR-coating hier ook een antwoord op bieden.

Helder en diffuus glas naast elkaar

Rendabiliteit

Een dubbele uitvoering van AR-coating levert een extra energiebesparing op (25 - 30%), onder de vorm van een betere isolatie, terwijl de lichttransmissie nog steeds vergelijkbaar is in vergelijking met standaard tuinbouwglas. Echter, een belangrijk nadeel van deze glassoorten is de kostprijs. De meerprijs t.o.v. standaard tuinbouwglas ligt momenteel op ong. 15 EUR/m². Bovendien, wanneer gebruik gemaakt wordt van dubbel AR-glas, moet er rekening gehouden worden met de aanpassing van de glasroeden van de serre, alsook het extra gewicht van het glas op de constructie.

 

Groenteteelt

  • Tomaat: Uit een kosten-batenanalyse door Wageningen UR Glastuinbouw blijkt dat de extra investering in diffuus glas in 4 tot 6 jaar is terugverdiend.
  • Komkommer: Proeven in Nederland hebben aangetoond dat het gebruik van diffuus glas tot een meerproductie van 5-8 % kan leiden.

 

Sierteelt

  • Roos: Uit een kosten-batenanalyse door Wageningen UR Glastuinbouw blijkt dat de extra investering in diffuus glas in 4 jaar is terugverdiend.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.