Hoe rendabel is suikerbiet?

Wanneer suikerbieten gerooid zijn, kunnen ze ofwel naar de suikerfabriek getransporteerd worden ofwel naar biogasinstallatie. In het suikerfabriek vindt de extractie van suiker plaats en worden er tal van nevenproducten gemaakt. Uit het suikersap, met daarin gekristalliseerd suiker, kan men enerzijds door centrifugeren de kristallen trachten te scheiden van de suikerstroop zodat er een minderwaardige, zoete stroop overblijft: melasse. Daarnaast kan het suikersap ook gebruikt worden voor de productie van bio-ethanol. Tijdens de productie van bio-ethanol worden de suikers gefermenteerd. Per hectare kan zo’n 5000 à 6000 liter bio-ethanol per jaar geproduceerd worden. Uit de restproducten van de suikerextractie (bagasse, melasse en pulp) kan bovendien cellulose-ethanol gefermenteerd worden. 

Voor suikerbieten als grondstof voor de vergister is momenteel bijzonder veel aandacht, vooral in Duitsland. Hiervoor zijn er meerdere oorzaken en deze zijn voornamelijk te wijten aan de uitzonderlijke eigenschappen van suikerbieten. Suikerbieten hebben namelijk een enorme energiepotentie per hectare. Suikerbieten hebben het potentieel 1,5 keer zoveel energie op te wekken als energiemaïs per hectare. Daarnaast zijn suikerbieten zeer snel vergistbaar. De biogasproductie per hectare is voor suikerbieten het hoogste in vergelijking met de andere traditionele landbouwgewassen.

Suikerbiet

In België wordt momenteel bio-ethanol geproduceerd op basis van onder meer suikerbieten. De Tiense Suikerraffinaderij levert zijn sap rijk aan suiker hiervoor rechtstreeks aan Bio-Wanze voor de productie van bio-ethanol. Op dit moment produceert Bio-Wanze jaarlijks 300.000 m³ bio-ethanol ten behoeve van de Belgische markt. Het bedrijf BioWanze heeft in 2009 zijn nieuwe installaties voor de productie van bio-ethanol ingehuldigd. De installaties worden door het moederbedrijf Südzucker bestempeld als de modernste ter wereld. De installatie vergde een investering van € 250 miljoen en creëerde werkgelegenheid voor 120 mensen. BioWanze heeft een productiecapaciteit van 300 miljoen liter bio-ethanol per jaar. Door de afname van het areaal suikerbieten door de Europese suikerhervorming vormt de productie van bio-ethanol voor een nieuwe afzetmarkt voor suikerbieten (Biowanze, 2010). Op dit moment heeft Biowanze jaarlijks zo’n 400.000 ton suikerbieten nodig. Dit komt overeen met een oppervlakte 5700 ha of 7% Belgische suikerbietenareaal.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.