Hoe rendabel is sorghum?

Onderzoek wijst uit dat opbrengsten sterk variëren afhankelijk van het sorghumras. Bij sudangras brengen de meest productieve rassen tot 17 ton droge stof per hectare op, terwijl de minst productieve rassen slechts 10 ton droge stof per hectare halen. Voor suikersorghum waren de maximale opbrengsten in proeven iets hoger, rond 20 ton droge stof per hectare, maar opnieuw werden aanzienlijke verschillen tussen rassen vastgesteld, waarbij sommige rassen uiteindelijk minder dan 10 ton droge stof per hectare produceerden. De opbrengsten zijn ook sterk afhankelijk van de groeiomstandigheden.

 

Voor gebruik in een biogasinstallatie is niet alleen de drogestofopbrengst per hectare van belang. Het materiaal moet ook goed vergistbaar zijn en een voldoende hoge opbrengst aan methaan per ton droge stof genereren. Eerste beperkte onderzoeksresultaten geven aan dat de methaanopbrengsten van sorghum, berekend per ton droge stof, 10 tot 15% lager zijn dan die van maïs. Bij analyse van de samenstelling blijkt dat sorghum een grotere hoeveelheid lignine en hemi-cellulose bevat dan maïs, wat mogelijk de oorzaak is van de lagere biogasopbrengst.

Sorghum

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.