Wat brengt het op?

Het belangrijkste voordeel van warmtekrachtkoppeling (WKK) ligt in het gezamenlijk opwekken van warmte en elektriciteit, waardoor de bruikbare energie in de brandstof efficiënter wordt benut dan wanneer deze twee energievormen apart worden geproduceerd. Dit resulteert in een aanzienlijke brandstofbesparing ten opzichte van een afzonderlijke productie van dezelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit. Hoewel de meeste WKK-installaties gebruikmaken van fossiele brandstoffen, is het eveneens mogelijk om hernieuwbare energiebronnen, zoals biogas, als brandstof te benutten. In gevallen waarin een WKK-installatie in een kas is uitgerust met een rookgasreiniger, kan de vrijkomende CO2 uit de rookgassen van de verbranding zelfs worden benut als CO2-bemesting voor de planten, waardoor een duurzaam aspect aan de installatie wordt toegevoegd.

Welke premies en subsidies zijn mogelijk?

 • VLIF

  Voor warmtekrachtinstallaties is er sinds kort geen VLIF-investeringssteun meer te krijgen. Sommige randapparatuur zoals rookgasreiniging en rookgascondensor en geluidsisolatie kunnen wel nog ondersteund worden. 

 • Warmtekrachtcertificaten (WKC) en groenestroomcertificaten (GSC)

  Nieuwe of ingrijpend gewijzigde warmtekrachtinstallaties die werken op minder dan 85% biogas met een startdatum na 1 januari 2023 kunnen geen warmtekrachtcertificaten meer krijgen. Zal je installatie voor meer dan 85% werken op biogas, dan kan je dus nog wel certificaten aanvragen. Warmtekrachtinstallaties die gebruik maken van hernieuwbare brandstoffen (biogas, plantaardige olie, houtafval...) komen ook in aanmerking voor GSC. Deze worden uitgereikt op basis van de netto elektriciteitsproductie. Hoeveel productie (kWh) recht geeft op één GSC hangt af van de bandingfactor.

 • Verhoogde investeringsaftrek

  De installatie van een WKK komt in aanmerking voor een éénmalige verhoogde investeringsaftrek (groep 3, categorie 7). Voor de energiebesparende investeringen gedaan in 2022 (aanslagjaar 2023) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.   

 • Accijnsvrijstelling

  Energieproducten gebruikt in een WKK zijn vrijgesteld van accijnzen. Om gebruik te kunnen maken van deze accijnsvrijstelling moet een vergunning energieproducten aangevraagd worden.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.