Welke vergunningen zijn nodig?

  • Omgevingsvergunning

Voor het plaatsen van een warmtekrachtkoppeling moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. In deze omgevingsvergunning zijn de vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd.

 

  •  Aansluiting op elektriciteitsnet/gasnet

Voor grotere installaties moet bij ELIA een aanvraag ingediend worden voor aansluiting op het elektriciteitsnet, en bij Fluxys voor aansluiting op het gasnet.

Verwijzen naar oriënterende en detailstudie van fluvius?

 

  • Productievergunning 

Bij elektrische vermogens groter dan 25 MWe moet er een productievergunning aangevraagd worden bij de FOD Economie CREG. Voor installaties kleiner of gelijk aan 25 MW is er enkel meldingsplicht.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.