Wat is korteomloophout?

Korteomloophout (KOH) is een landbouwteelt van snelgroeiende houtachtige gewassen waarbij de bovengrondse biomassa periodiek tot maximaal 8 jaar na de aanplanting of na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst. In de praktijk wordt gemiddeld om de drie jaar geoogst. Na de oogst lopen de planten vanzelf weer uit.

 

Door stookoliekosten uit te sparen kan korteomloophout qua financiële return zeker concurreren met de in Vlaanderen gangbare akkerbouwteelten. De teelt van KOH voor verkoop van houtsnippers is momenteel nog niet rendabel. In Vlaamse context ligt het grootste potentieel voor dergelijke projecten bij landbouwbedrijven met een eerder kleine tot middelgrote energievraag ; zoals intensieve veehouderij (pluimvee en varkens) en koude serreteelten. Het bevoorraden van stookinstallaties met vermogens > 300 kW met KOH is minder realistisch omdat hiervoor al gauw grote oppervlaktes nodig zijn.

 

Op dit moment is er in Vlaanderen ±40 ha korteomloophout aangeplant en dat areaal is de laatste jaren vrij constant gebleven. De reden hiervoor is dat verschillende bottlenecks zijn voor de teelt van korteomloophout. Enerzijds speelt de beperkte beschikbaarheid van oogstmachines in Vlaanderen. Er is slechts één oogstmachine aanwezig nabij de Franse grens in West-Vlaanderen. Dit maakt dat de machinale oogst van beperkte oppervlaktes KOH teelt in een straal groter dan 50km van de standplaats van de machine economisch niet haalbaar zijn. Anderzijds zorgt de lage prijs voor houtsnippers op de biomassamarkt slechts voor een beperkt concurrentievoordeel wat de onzekerheden en extra werk die de teelt met zich meebrengt ten opzichte van de aankoop ervan onvoldoende kan compenseren.

Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Enerpedia.