enerpedia themaoverzicht Biomassa

Biomassa

Biomassa is een ruim begrip, hier hebben we het zowel over geteelde biomassa, zoals maïs of korteomloophout, als over de reststromen die op een landbouwbedrijf aanwezig zijn. Denk bv. aan mest, oogstresten e.d.

Afhankelijk van de types en beschikbare hoeveelheden bieden deze stromen heel wat mogelijkheden om een toegevoegde waarde voor het bedrijf te creëren, energie produceren is daar slechts één van.